1 Μαρτίου

0301

1 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Εδοκία π Σαµαρειτν, σιοµάρτυς

     σία Δοµνίνα Νέα

     γία ντωνίνα

     Ο γιοι Μάρκελλος κα ντώνιος

     Ο γιοι Σίλβεστρος κα Σωφρόνιος

●     γιος Νεστοριανός

     Ο γιοι Χαρίσιος, Νικηφόρος κα γάπιος

●     γιος Σίλβεστρος Πατριάρχης

●     σιος γάπιος κα σιος Εδόκιµος

●     γιος Παρασκευς Τραπεζούντιος, νεοµάρτυρας

●     γιος Παλος σιοµάρτυρας

     γία ναστασία νεοµάρτυς (ντρέγιεβνα) (Ρωσίδα)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Εδοκία π Σαµαρειτν, σιοµάρτυς

ταν π τν λιούπολη τς Συρίας κα ζησε π Τραϊανο (98-117 µ.Χ.). Περνοσε τν ζωή της µέσα στν πορνεία κα τς κολασίες. κθαµβωτικ καλλονή της ελκυε πολλος ραστς κα τσι συγκέντρωσε πολ πλοτο. Τ θεο λεος µως εδοκε, στε κα ο ψυχς πο παρεκτράπησαν θικ ν µ χάνουν λότελα τν θικ συναίσθηση, λλ ν µένει κάτι π τν θικ πόθο. τσι κα Εδοκία. Μετ π µία ρρώστια της, ετε π κορεσµό, ετε π γωισµ πρς τος φίλους της, διότι τν περίοδο πο ταν ρρωστη τν εχαν γκαταλείψει, δ συνέχισε τν προηγούµενη ζωή της. γκατέλειψε τν πόλη κα πέστρεψε µετ π να χρόνο. Θέλησε ν µείνει γνωστη κα γι᾿ ατ γκαταστάθηκε στ τελευταα σπίτια τς πόλης. κε, γνωρίζει µ θαυµατουργικ τρόπο τος χριστιανος τς τοπικς κκλησίας. ναπαύεται τόσο πολ π τν διδασκαλία το Εαγγελίου (κα νουθεσιν κάποιου µοναχο νόµατι Γερµανο), πο µέσως βαπτίζεται χριστιαν (π τν πίσκοπο Θεόδοτο) κα µ τν µετάνοιά της καθαρίζεται π τ κτροπα τς προηγούµενης ζως. π τότε λλάζει ζωή. Δίνει τν περιουσία της στ ρφαν κα τος φτωχος κα γίνεται πιστ ργάτης το Εαγγελίου. Κα µάλιστα µέχρι µαρτυρικο θανάτου. τσι γία Εδοκία ρχεται ν µς θυµίσει τ αώνια λόγια του Κυρίου µας: τι «ο τελναι κα α πόρναι προάγουσιν µς ες τν βασιλείαν το Θεο». Ο τελνες, δηλαδή, κα ο πόρνες, πο στν ρχ δειξαν πείθεια στ Νόµο το Θεο, λλ µετ µετενόησαν κα πίστεψαν µπρακτα σ᾿ Ατόν, θ προλάβουν στ βασιλεία το Θεο σς, πο µόνο στ λόγια πιστεύετε στ Θεό, ν στν πράξη εστε πιστοι.

 

σία Δοµνίνα Νέα

Καταγόταν π τν πόλη Κρο τς Συρίας κα ζησε κατ τ πρτο µισό του 5ου αἰῶνα. Ο γονες της, εσεβες κα πλούσιοι, τν εχαν ναθρέψει χριστιανικότατα, κα τς παρεχαν τ µέσα γι λεηµοσύνες κα λλα καλ ργα. πίσκοπος Θεοδώρητος, βλέποντας τν τόσο ζωνταν εσέβειά της, τν κτιµοσε πολ κα τν χρησιµοποιοσε σν παράδειγµα στς πλούσιες νέες, πο νόµιζαν, τι µποροσαν ν συµβιβάσουν τν χριστιανοσύνη τους µ τς κοσµικς πιδείξεις κα µαταιότητες. Καί, σες φορς βλεπε κόρη, πο ποθοσε ν κολουθήσει τν Εαγγελικ δρόµο, τς συνιστοσε ν συναναστρέφεται τν Δοµνίνα. δ Δοµνίνα, καθοδηγοσε µ πολλή δελφικ στοργ κα ταπεινοφροσύνη, προσπαθώντας ν µ φαίνεται, τι περτερε, πολλς φορς µάλιστα κάνοντας τν µικρότερη. Κατ τ δειλινά, Δοµνίνα συνήθιζε ν πηγαίνει στ γειτονική της κκλησία, που κανε δεήσεις µέσα στ σιγ το ναο. τσι, µ τέτοιες γιες σχολίες, τελείωσε Δοµνίνα τν ζωή της κα πγε στ θάνατα σκηνώµατα, πο ποτέλεσαν τ διαρκ κα διακα πόθο της σ᾿ λη τν διάρκεια τς πίγειας ζως της.

 

γία ντωνίνα

ζησε στ χρόνια του ατοκράτορα Διοκλητιανο κα καταγόταν π τν Νίκαια τς Βιθυνίας. Θερµ χριστιανή, ργαζόταν γι τν ξάπλωση τς πίστης µεταξ τν γυναικν τς εδωλολατρείας. Καταγγέλθηκε κα µολόγησε µέσως τν θεάρεστη δραστηριότητά της. Τότε τν ποχρέωσαν ν θυσιάσει στ εδωλα, λλ ντωνίνα ρνήθηκε σθεναρ κα µάλιστα συνηγόρησε µπροστ στν παρχο πρ τς χριστιανικς θρησκείας. Μετ π βασανιστήρια, τν ριξαν σ σκοτειν ποµόνωση µ τν λπίδα τι θ καµφε τ φρόνηµά της. ταν τν βγαλαν π τν φυλακή, ντωνίνα ντέταξε τν δια ρνηση στς προτροπς κα τς πειλς το κριτ ν᾿ ρνηθε τν Χριστό. Τότε τν βαλαν µέσα σ᾿ να σακ κα τν ριξαν µέσα στ λίµνη τς Νίκαιας, παίρνοντας τσι τ θάνατο στεφάνι το µαρτυρίου. ( µνήµη της παναλαµβάνεται κα τν 12η ουνίου).

 

Ογιοι Μάρκελλος καντώνιος

Μαρτύρησαν φο τος ριξαν µέσα στ φωτιά.

 

Ογιοι Σίλβεστρος κα Σωφρόνιος

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος Νεστοριανός

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

Ο
γιοι Χαρίσιος, Νικηφόρος καγάπιος

Δν πάρχει καµία πληροφορία γι τν ζωή τους.

 

γιος Σίλβεστρος Πατριάρχης

µνήµη του ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο σελ. 36 ς ξς: «ν τν ναστάσει, το γίου πατριάρχου Σιλβέστρου». πανήγυρή του γινόταν στν να τς ναστάσεως, λλ γνωστο ποις πόλης Πατριάρχης ταν Σίλβεστρος, πο τν µνήµη του γιορτάζει κκλησία τν εροσολύµων.

 

σιος γάπιος κασιος Εδόκιµος

σιος ατς ταν στ Σκήτη το Κολιτζο τς περιοχς Βατοπαιδίου. µως, σ µία πιδροµή τοης ο γαρηνο πειρατς τν αχµαλώτισαν κα τν πούλησαν σν δολο σ᾿ ναν λλο γαρηνό. Ατς τν εχε δεµένο µ λυσίδες, γι τν φόβο µν ποδράσει, κα τν χρησιµοποιοσε στς πι σκληρς κα βαρις ργασίες. Δι τς προσευχς κα κατ τν στιγµ πο βρισκόταν στ φυλακή, περαγία Θεοτόκος τν λευθέρωσε. Τότε σιος µέσως γύρισε στ γιον ρος, στν Γέροντά του. λλ᾿ Γέροντας, µόλις τν εδε, το κανε παρατήρηση διότι φυγε κρυφ χωρς τν γκριση το κυρίου του, κα το επε µέσως ν γυρίσει πίσω. σιος γάπιος κανε πακο κα πέστρεψε στν γαρην κύριό του. νέργειά του ατ συγκίνησε τν γαρηνό, µ ποτέλεσµα ατς κα ο δυ γιοί του, µαζ µ τν σιο γάπιο, ν λθουν στ γιον ρος κα ν γίνουν µοναχοί. Γι δ τν σιο Εδόκιµο, βλέπε βιογραφικό του σηµεί
ωµα τ
ν 5η κτωβρίου.

 

 

 

γιος Παρασκευς Τραπεζούντιος, νεοµάρτυρας

γιος ατς νεοµάρτυρας δν ναφέρεται π τος Συναξαριστές. ταν π τος προύχοντες τς Τραπεζούντας κα µαρτύρησε τν 1η Μαρτίου 1659 µ παγχονισµό. Τ σµα του παρέλαβαν ο χριστιανο κα τ θαψαν στν να το γίου Γρηγορίου το Νύσσης. Κατόπιν νακοµίσθηκε στ Μον Θεοσκεπάστου τς Τραπεζούντας.

 

γιος Παλος σιοµάρτυρας

γνωστο πο κα πότε µαρτύρησε, µλλον µως π τν εκονοµάχων, φο ο Συναξαριστς σηµειώνουν τι πρ τν γίων εκόνων δι το πυρς τελειώθη.

 

γία ναστασία νεοµάρτυς (ντρέγιεβνα) (Ρωσίδα)

Δι Χριστν σαλή.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες