19 Αὐγούστου

0819

19 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος νδρέας Στρατηλάτης κα ο 2593 Μάρτυρες, πο µαρτύρησαν µαζ

µ΄ ατόν

     Ο γιοι Τιµόθεος, γάπιος κα Θέκλα

     Ο γιοι Ετυχιανς στρατιώτης κα Στρατήγιος

●       σιος Θεοφάνης νέος κα θαυµατουργός

 

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος νδρέας Στρατηλάτης κα ο 2593 Μάρτυρες, πο µαρτύρησαν µαζ µ΄ ατόν

Ο στρατιτες ταν κυριευµένοι π φόβο, λόγω του τι χθρς ταν πολυάριθµος κα εχε πολλς νκες στ νεργητικό του. ρχηγία το µικρο σώµατος στρατιωτν εχε νατεθε π τν ρχιστράτηγο ντίοχο σ να γενναο χριστιαν ξιωµατικό, τν νδρέα. Βεβαίωσε λοιπν νδρέας τος στρατιτες του πς θρίαµβος τς νίκης θ εναι µ τ µέρος τους, ν λοι µε πραγµατικ πίστη πικαλεσθον τν παντοδύναµο Θε τν χριστιανν. Διότι λα τ κατορθώµατα τν χριστιανν πιτυγχάνονται «σν τ δυνάµει το Κυρίου µν ησο Χριστο», µ τν δύναµη, δηλαδή, το Κυρίου µας ησο Χριστο. Πράγµατι, τ λόγια το νδρέα νύψωσαν τ θικ τν στρατιωτν, µ ποτέλεσµα ν συντρίψουν τ πολυπληθς στράτευµα το χθρο. ντίοχος παίνεσε δηµόσια τ κατόρθωµα ατό, λλ ταν µαθε τι ο στρατιτες ελκύσθησαν π τν νδρέα στ χριστιανισµό, στειλε 1000 στρατιτες ν τος φοπλίσουν κα ν τος στείλουν στ σπίτια τους. νδρέας, µως, µετ π συζήτηση ελκυσε κι ατος στ χριστιανισµό. ξοργισµένος τότε ντίοχος, στειλε εδικ σµα µ µπιστους ξιωµατικος κα σκότωσε λους τος χριστιανος στρατιτες. ταν στν ριθµ 2593.

 

Ογιοι Τιµόθεος, γάπιος κα Θέκλα

Μαρτύρησαν κα ο τρες στ Γάζα, πο ταν ρχαία πόλη τς Χαναάν. π τ ποστολικ χρόνια δρύθηκε κε χριστιανικ κκλησία, πο εχε συνεχ πόλεµο π τν εδωλολατρεία. κκλησία ατ συνεχς αξανόταν σ δύναµη κα ο εδωλολάτρες κατ καιρος ξεγείρονταν κατ τν χριστιανν βιαιότεροι. Σ µία τέτοια λοιπν ξέγερση, συνελήφθη µ διαταγ το παρχου Ορβανο κα Τιµόθεος. Καταγόταν π τν Παλαιστίνη, κα ταν χριστιανς εσεβέστατος µ πολ ζλο ργαζόµενος γι τν διάδοση το Εαγγελίου. Κέρδισε δ τ στεφάνι το µαρτυρίου, φο τν ριξαν στ φωτι µετ π πολλ λλα βασανιστήρια. Τν διο καιρό, µαρτύρησαν κα γιος γάπιος καθς κα παρθένος Θέκλα, πο καταγόταν π τν Βιζύη κα ργαζόταν κα ατ µεταξ το γυναικείου κόσµου, γι τν διάδοση τς χριστιανικς πίστης. Κα ο δυό τους βασανίστηκαν σκληρ κα γι πολ χρόνο. Τελικ πέθαναν νδοξα, φο ο εδωλολάτρες τος ριξαν γι τροφ στ γρια θηρία.

 

Ογιοι Ετυχιανς στρατιώτης κα Στρατήγιος

Μαρτύρησαν δι πυρός.

 

σιος Θεοφάνης νέος κα θαυµατουργός

Γεννήθηκε στ ωάννινα, στς ρχς το 16ου αἰῶνα. Πγε στ γιον ρος, που στ Μον Δοχειαρίου κάρη µοναχς κα ργότερα, λόγω τς σιακς ζως του, ξελέγη γούµενος τς ν λόγ Μονς. Μετ π µία περιπέτεια µ τν νεψιό του, κατέληξε σ΄ να ρος τς Νάουσας τς Μακεδονίας, που κτισε Μον κα να στ νοµα τν ρχαγγέλων. ζωή του πρξε πραγµατικ γία κα γι᾿ ατ µετ τν θάνατό του, σεβάσµια κάρα του, πο µεταφέρθηκε στ Μον τς Νάουσας, γινε φορµ πολλν θαυµάτων.

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες