1η Μαίου

1 Μαῒου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●      Προφήτης ερεµίας  

●      γιος Βάτας Πέρσης εροµάρτυρας  

●      γιος Φιλόσοφος  

      σία σιδώρα  

●      γιος Σάββας  

     γκαίνια τς Νέας κκλησίας  

     Μνήµη Σεισµο  

●      γιος φρικανός πίσκοπος Λουγδούνου  

●      γιος Μαρος εροµάρτυρας κα «ο σν ατ»  

●      σιος Μιχαλ Θαυµατουργς  

●      γιος Πανάρετος (+ 1793) ρχιεπίσκοπος Πάφου τς Κύπρου  

●      Νέος  σιοµάρτυς κάκιος π τ Νεοχώρι Θεσσαλονίκης  

●      σιος Νικηφόρος Χίος  

     Ο γιοι Εθύµιος Πελοποννήσιος κα γνάτιος νέος σιοµάρτυρας  

●      σιος Παφνούτιος Μποραβίας (Ῥῶσος)  

●      σιος Γεράσιµος γούµενος . Μονς γίας Τριάδος ν Μπολτίνκ   

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης ερεµίας

 «πιστράφητε, υο φεστηκότες… κα άσοµαι τ συντρίµµατα µν». πιστρέψτε µ  µετάνοια σες ο γιο τς ποστασίας, κα γ θ θεραπεύσω τ συντρίµµια σας. Ατ  λεγε Κύριος µε τ στόµα το προφήτη ερεµία στν ποστατηµένο λα το σραήλ.   

ερεµίας ταν νας π τος τέσσερις µεγάλους προφτες το σραλ κα  καταγόταν π τν κωµόπολη ναθώθ.  

πατέρας του νοµαζόταν Χελκίας κα ταν  ερέας, π τν τάξη τν πρωθιερέων. γέννηση το ερεµία τοποθετεται στ 650 π. Χ. νατράφηκε µέσα στ πλαίσια τν Μωσαϊκν παραδόσεων κα πέκτησε τ  προφητικ χάρισµα π τ Θε σ ρκετ µικρ λικία, γύρω στ 25. Πολλς φορς  κινδύνευσε ν χάσει τν ζωή του, διότι µ τς προφητεες του λεγχε τν ζω τν  σραηλιτν. Κάποτε, µάλιστα, το παγόρευσαν ν µιλάει, λλ ατς παγόρευσε  τος λόγους του στν γραµµατέα του Βαρούχ, πο τος νέγνωσε στ λαό, µ  ποτέλεσµα λοι ν κηρύξουν νηστεία.  

βασιλιάς, µως, ωακεµ δν πάκουσε, κα  λθε καιρς πο σύρθηκε λυσοδεµένος π τ βασιλι τν Χαλδαίων  Ναβουχοδονόσορα. πίσης, ερεµίας προφήτευσε κα γι τν Νέα Διαθήκη: «Ἰ< span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';">δο  µέραι ρχονται, φησ Κύριος, κα διαθήσοµαι τ οκ σραήλ κα τ οκ ούδα  διαθήκην καινήν». Νά, ρχονται ετυχισµένες µέρες, λέει Κύριος, κα θ συνάψω µ  τος σραηλίτες κα τος ουδαίους νέα διαθήκη. Ο πληροφορίες γι τ πο κα πότε  πέθανε δν εναι σαφες.

γιος Βάτας Πέρσης εροµάρτυρας νήκει κα ατς στ ερ θύµατα, πο προσφέρθηκαν λοκαυτώµατα στ βωµ τς  πίστης στ χώρα τς Περσίας, κατ τν 4ο αἰῶνα µ.Χ. Στν ρχ ζησε µέσα στν  κόσµο, λλ µ τέτοιο πνευµατικ τρόπο, πο θ νόµιζε κάποιος τι ταν κτς  κόσµου. Κατόπιν κολούθησε τν ζω τν µοναχν κα διακρίθηκε κα δ µ λες τς  σκητικς ρετές. λλ΄ λθε καιρς τν διωγµν, κα θύελλά τους π τς πόλεις  πεκτάθηκε στ µοναστήρια.  

θάνατος κα τ µαχαρι, προχωροσαν κα στ Μον  πο ταν Βάτας. Τότε ο λλοι µοναχο προτίµησαν ν ποµακρυνθον. κενος  µως, κρινε τι φειλε ν σταθε κα ν µαρτυρήσει, γι ν χουν ο πιστοι δείγµατα  τς χριστιανικς γενναιότητας κα αταπάρνησης. ταν λοιπν ο χθρο εδαν τι  λοι εχαν ναχωρήσει, ργ λη κα µανία τους στράφηκε κατ το Βάτα. φο  τν κακοποίησαν γρια, τν φεραν µπροστ στν δελφ το ρχοντα Βαρζαναβασδήχ. Ατός, ταν εδε τι δν µποροσε ν λλαξοπιστήσει τν Βάτα µε ποσχέσεις  τιµν κα ξιωµάτων, διέταξε τ θάνατό του µ σκληρ βασανιστήρια. Ο δήµιοι, φο  ξάρθρωσαν τος µους του, τν δειραν µ χοντρ αβδιά, κα το κοψαν µ  µαχαίρια τς µοπλάτες, τελικ τν ποκεφάλισαν.  

 

γιος Φιλόσοφος

Πατρίδα του ταν λεξάνδρεια, κα καθώς µς διηγεται Μέγας ντώνιος,  µαρτύρησε ς ξς: Τν δεσαν χειροπόδαρα πάνω σ΄ να κρεβάτι, πο βρισκόταν µέσα  σ΄ να ραο κπο. Κατόπιν φεραν µία πόρνη, πο µ ρωτικ λόγια κα σεµνες  χειρονοµίες προσπαθοσε ν µιάνει τν γιο. Τότε γιος κλεισε τ µάτια του γι ν  µ βλέπει τν πόρνη κα πειτα δάγκωσε τν γλσσα του, στε τ αµα τρεχε ποτάµι  π τ στόµα του. ταν πλησίασε στ πρόσωπό του πόρνη, φιλόσοφος τν φτυσε  στ πρόσωπο κα στ οχα. πόρνη βλέποντας πάνω της τ αµα, φοβήθηκε κα  ποτραβήχτηκε π τ ασχρ ργο της. τσι γιος νίκησε κα διαφυλάχτηκε µ τν  Χάρη το Θεο. Στ συνέχεια τν ποκεφάλισαν κα πλθε νικηφόρα στ οράνια  σκηνώµατα.

 

  σία σιδώρα

 Ἀπεβίωσε ερηνικά.  

 

γιος Σάββας

Μαρτύρησε φο τν κρέµασαν πάνω σ µία συκιά.γκαίνια τς Νέας κκλησίας δ στος Συναξαριστς βρίσκουµε τν ξς φράση: «Τ ατ µέρ συνεισέρχεται   Πατριάρχης ν τ σπηλαί, κεθεν δ πέρχεται µετ λιτς ες τν Νέαν κκλησίαν,  που κα λειτουργε». Μνήµη Σεισµο συγκεκριµένη µνήµη το γεγονότος ατο, ναφέρεται στν Σιναϊτικ Κώδικα 1097  κα λέγεται τι γινε τ 1201 κα φανίστηκαν πολλ κελι κα πύργοι (βλ.  Δηµητριεύσκη, Τυπικά, Β΄, σελ. 415).  

 

γιος φρικανός πίσκοπος Λουγδούνου 

 

γιος Μαρος εροµάρτυρας κα «ο σν ατ»

γνωστος στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. Στν Συναξαριστ το Delehaye (σελ.  647) καλεται εροµάρτυρας κα στν Κώδικα Δ δ, II Κρυπτοφέρης (φ. 59), που κα   κολουθία του, πλς µάρτυρας.  

 

σιος Μιχαλ Θαυµατουργς

Κα ατς σιος εναι γνωστος στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. Στν σιο  ατό, πάρχει κολουθία πλήρης στν Παρισιν Κώδικα 1574 φ. 153α, πο ξυµνονται  ο σκητικές του ρετς κα ο θαυµατουργικς δυνάµεις πο βγαίνουν π τν τάφο  του.  

 

γιος Πανάρετος (+ 1793) ρχιεπίσκοπος Πάφου τς Κύπρου

Γεννήθηκε στν Κύπρο κα µεγάλη του ρετ τν νέδειξε ρχιεπίσκοπο Πάφου.  φο ζησε ζω γία κα πολ σκητική, πεβίωσε ερηνικά, φο εχε προβλέψει – θεί χάριτι- τν θάνατό του. Λέγεται µάλιστα τι, µετ τν θάνατό του κανε κα  θαύµατα.

 

Νέος  σιοµάρτυς κάκιος π τ Νεοχώρι Θεσσαλονίκης

Τ ρχικό του νοµα ταν θανάσιος κα καταγόταν π τ Νεοχώριον τς  Θεσσαλονίκης. Παιδ κόµα, σπάσθηκε µ τν βία τν σλαµισµ στν  Κωνσταντινούπολη. ταν µεγάλωσε στν λικία, λθε στ γιον ρος, που κάρη  µοναχός µε τ νοµα κάκιος. ργότερα πανλθε στν Κων/πολη, πεζήτησε τ  µαρτύριο κα φο ποδοπάτησε τ τούρκικο φέσι του, µπροστ στν εροδικαστή,  ποκήρυξε τν σλαµισµό.  

µολογώντας τν Χριστιανική του πίστη, βασανίστηκε  σκληρ κα ποκεφαλίστηκε στν Κων/πολη τν 1η Μαΐου 1815. Μαρτύριο το γίου  συνέγραψε Καισαρείας Μελέτιος. κολουθία κοιν µ τος συνασκητς το γίου,  δηλαδ τν Εθύµιο π τν Δηµητσάνα κα τν γνάτιο π τν παλαι Ζαγορά, πο  µαρτύρησαν στν Κων/πολη τ 1814, συνέγραψε βηρίτης νούφριος, πο κδόθηκε  στν θήνα τ 1862. µνήµη τν τριν ατν Νεοµαρτύρων τελεται στ Σκήτη το  Τιµίου Προδρόµου τν 1η Μαΐου. πιστολ το σιοµάρτυρα ατο, πο πευθύνθηκε  τρες µέρες πρ το µαρτυρίου του στν Κων/πολη πρς κάποιον πνευµατικό του  πατέρα, κτυπώθηκε στν θήνα π τν µοναχ κάκιο Προδροµίτη. πιστολ  ατ χρονολογεται 27 πριλίου 1816 κα δηγε στ συµπέρασµα τι µάρτυρας  µαρτύρησε τν 1η Μαΐου 1816.  

 

σιος Νικηφόρος Χίος

 Γεννήθηκε στ Καρδάµυλα τς Χίου τ 1750 π γονες εσεβες κα τ ρχικό του  νοµα ταν Γεώργιος. Σ νεαρ λικία φιερώθηκε π τος γονες του στν κκλησία  γι ν διασωθε π τν ἀῤῥώστια το λοιµο. Μπκε στ Νέα Μον σν δόκιµος κα  διέπρεψε στν πακο κα τν εσέβεια, καθς πίσης διακρίθηκε γι τν εφυΐα κα  τν φιλοµάθειά του. Γι΄ ατ ο Πατέρες τς Μονς τν στειλαν στ Χώρα, που µ  τν χειραγωγία το τότε διδασκάλου Νεοφύτου το Καυσοκαλυβίτου, το ξ βραίων,  µορφώθηκε καλ κα πειτα γινε διδάσκαλος στ σχολ ατή, π σχολαρχείας  θανασίου το Πάριου. Στ σχολ δίδαξε µέχρι τ 1802, ποτε νέλαβε τν διεύθυνση  τς Νέας Μονς σν γούµενος κα συνέγραψε τν στορία της. λλ΄ καταστασία  στ Μον κα ο ντιδράσεις γι τν διακυβέρνησή της, τν ποµάκρυναν π᾿ ατ κα  κατέφυγε στ έστα στ µονύδριο το γίου Γεωργίου, που µόναζε κα ωσφ π  τ γραφα. Κάποτε µως ἀῤῥώστησε στ Χώρα στ σπίτι τς δελφς του κα πέθανε  φο ζησε    σία ζωή, τ καλοκαρι το 1821.

Ογιοι Εθύµιος Πελοποννήσιος καγνάτιος νέος σιοµάρτυρας

 Γι µν τν πρτο βλέπε βιογραφία του 22 Μαρτίου, γι δ τν δεύτερο 8 κτωβρίου,  που κα ο κυρίως µνµες τν γίων ατν.

  

σιος Παφνούτιος Μποραβίας (Ῥῶσος) Θεοφόρος κα θαυµατουργς (+ 1479).  

 

σιος Γεράσιµος γούµενος . Μονς γίας Τριάδος ν Μπολτίνκ Ῥῶσος (+ 13ος ϊ.).  

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες