22 Σεπτεμβρίου

0922

22 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Φωκς εροµάρτυρας Θαυµατουργός

●     γιος Φωκς κηπουρός

     Ο γιοι σαάκ κα Μαρτνος

●     σιος Κοσµς Ζωγραφίτης

     Ο γιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

     γία Παρασκευ το Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Φωκς εροµάρτυρας Θαυµατουργός

Πατρίδα του ταν Σινώπη το Εξείνου Πόντου. Ο γονες του Πάµφυλος κα Μαρία µεταλαµπάδευσαν στ Φωκ π τν παιδική του λικία τν φλόγα τς γνς πίστης τους κα τν θερµ εσέβειά τους.

Φωκς π µικρ παιδ ντρυφοσε στν νάγνωση τν Γραφν, κα κενο πο διαίτερα τν διέκρινε ταν θερµ κα ελικρινς γάπη πο εχε πρς τ Θεό, λλ κα πρς τος συνανθρώπους του. Διότι δηγ στν γάπη του ατ εχε πάντα τ θεόπνευστα λόγια της γίας Γραφς: « γαπν τν δελφν ατο ν τ φωτ µένει,… δ µισν τν δελφν ατο ν τ σκοτί στ». κενος, δηλαδή, πο γαπ τν δελφό του µένει µέσα στ πνευµατικ κα θικ φς. ν ντίθετα, κενος πο µισε τν δελφό του, µένει µέσα στ πνευµατικ κα θικ σκοτάδι. Φωκς, λοιπόν, µ τν γάπη πο τν διέκρινε, γινε πίσκοπος Σινώπης κα κήρυττε φοβα τ Εαγγέλιο. Μ τ θαύµατα δέ, πο τν ξίωσε Θες ν πράττει, κατόρθωσε ν φέρει πολλος εδωλολάτρες στν ληθιν πίστη. Τελικ µαρτύρησε π Τραϊανο, φο τν ριξαν µέσα σ καυτ λουτρό.

γιος Φωκς κηπουρός

λα του τ πάρχοντα ταν νας κπος, πο καλλιεργοσε µ µεγάλη πιµέλεια. γιος Φωκς καταγόταν π τν Σινώπη κα νασχόλησή του ατ µ τ φυτά, µ τ νθη, µ τ λαχανικ κα µ τος καρπούς, τν εχαριστοσε πολύ. Τ εσόδηµά του π τν κπο, ταν πολ µικρό. Καθς µως ταν πολ οκονόµος κα λιγαρκς στς νάγκες του, µποροσε πάντοτε ν διαθέτει κάτι γι τος φτωχούς. λλ δν µενε µόνο σ᾿ ατά. Τν νοιξη κα τ καλοκαρι κάτω π τν σκι κα µέσα στς εωδις το κήπου του, τ φθινόπωρο κα τ χειµνα κάτω π τν στέγη το σπιτιο του, µελετοσε µ εχαρίστηση τ ερ βιβλία. λεγε µάλιστα σ᾿ κείνους, πο τν βλεπαν ν µελετάει, τι κα ψυχή µας εναι κπος, πο χρειάζεται τν περιποίησή της, γι ν µ βγάζει γκάθια κα τριβόλια. λλ᾿ κηπουρς Φωκς, θελε κα λες ο ψυχς ν εναι κποι πνευµατικοί. Γι᾿ ατ λοιπόν, που µποροσε, συντελοσε στν καθαρισµ κα τν
καλλιέργειά τους. Κα ν πουλοσε τ λαχανικ κα τ φροτα, λεγε συγχρόνως κα λόγια µεγάλου πνευµατικο κέρδους. τσι δν φελοσε µόνο τος χριστιανούς, λλ πολλς φορς κέρδιζε κα τος πίστους. Καταγγέλθηκε γι᾿ ατό, συνελήφθη κα καταδικάστηκε. τσι εσεβς κα φιλάνθρωπος κηπουρός, θανατώθηκε µαρτυρικ µ ποκεφαλισµό.

 

Ογιοι σαάκ κα Μαρτνος

Μαρτύρησαν δι ξίφους. σ᾿ ρισµένους Συναξαριστές, ναφέρεται µαζ µ τος γίους ατος κα τ νοµα νς γίου Νικολάου.

 

σιος Κοσµς Ζωγραφίτης

σιος ατς γεννήθηκε π γονες εσεβες, δ πατέρας του ταν Βούλγαρος. φο µαθε τν λληνικ γλσσα κα τ πρτα γράµµατα, ναχώρησε στ γιον ρος, στ Μον Ζωγράφου που γινε µοναχός. ζωή του ταν ποδειγµατικ µέσα στ Μοναστήρι κα µετ π λίγο καιρ χειροτονήθηκε Διάκονος κα κατόπιν ερέας. Τότε ο σκητικοί του γνες αξήθηκαν κα τσι σιακ φο ζησε, πεβίωσε ερηνικ τν 22α Σεπτεµβρίου τ τος 1323.

 

Ογιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

Ο γιοι ατοί, σύµφωνα µ τν διήγηση, π τν πύργο το µοναστηρίου, που ταν κλεισµένοι, λεγχαν τος αρετικος το παπικο βασιλι Μιχαλ Παλαιολόγου κα το πίσης παπικο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βέκκου (1275-1282). Τότε µ ντολ το βασιλι, στς 10 κτωβρίου, βαλαν φωτι στ µοναστήρι κα τσι τος καψαν λους ζωντανούς. Τ νόµατά τους εναι: Θωµς γούµενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαος ( Μιχαίας), Σίµων, λαρίων, άκωβος, τερος άκωβος, ώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσµς, Σέργιος, Μηνς, ωάσαφ, ωαννίκιος, Παλος, ντώνιος, Εθύµιος, Δοµέτιος, Παρθένιος κα τέσσερα κόµα τοµα πο τ νόµατά τους εναι γνωστα.

 

γία Παρασκευ το Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

Δι Χριστν σαλή.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Φεβρουαρίου 2024

Λόγια... λόγια... λόγια...

Λέγε όσα πρέπει, όταν πρέπει και όπου πρέπει.

(αρχαίο γνωμικό)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες