22 Σεπτεμβρίου

0922

22 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Φωκς εροµάρτυρας Θαυµατουργός

●     γιος Φωκς κηπουρός

     Ο γιοι σαάκ κα Μαρτνος

●     σιος Κοσµς Ζωγραφίτης

     Ο γιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

     γία Παρασκευ το Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Φωκς εροµάρτυρας Θαυµατουργός

Πατρίδα του ταν Σινώπη το Εξείνου Πόντου. Ο γονες του Πάµφυλος κα Μαρία µεταλαµπάδευσαν στ Φωκ π τν παιδική του λικία τν φλόγα τς γνς πίστης τους κα τν θερµ εσέβειά τους.

Φωκς π µικρ παιδ ντρυφοσε στν νάγνωση τν Γραφν, κα κενο πο διαίτερα τν διέκρινε ταν θερµ κα ελικρινς γάπη πο εχε πρς τ Θεό, λλ κα πρς τος συνανθρώπους του. Διότι δηγ στν γάπη του ατ εχε πάντα τ θεόπνευστα λόγια της γίας Γραφς: « γαπν τν δελφν ατο ν τ φωτ µένει,… δ µισν τν δελφν ατο ν τ σκοτί στ». κενος, δηλαδή, πο γαπ τν δελφό του µένει µέσα στ πνευµατικ κα θικ φς. ν ντίθετα, κενος πο µισε τν δελφό του, µένει µέσα στ πνευµατικ κα θικ σκοτάδι. Φωκς, λοιπόν, µ τν γάπη πο τν διέκρινε, γινε πίσκοπος Σινώπης κα κήρυττε φοβα τ Εαγγέλιο. Μ τ θαύµατα δέ, πο τν ξίωσε Θες ν πράττει, κατόρθωσε ν φέρει πολλος εδωλολάτρες στν ληθιν πίστη. Τελικ µαρτύρησε π Τραϊανο, φο τν ριξαν µέσα σ καυτ λουτρό.

γιος Φωκς κηπουρός

λα του τ πάρχοντα ταν νας κπος, πο καλλιεργοσε µ µεγάλη πιµέλεια. γιος Φωκς καταγόταν π τν Σινώπη κα νασχόλησή του ατ µ τ φυτά, µ τ νθη, µ τ λαχανικ κα µ τος καρπούς, τν εχαριστοσε πολύ. Τ εσόδηµά του π τν κπο, ταν πολ µικρό. Καθς µως ταν πολ οκονόµος κα λιγαρκς στς νάγκες του, µποροσε πάντοτε ν διαθέτει κάτι γι τος φτωχούς. λλ δν µενε µόνο σ᾿ ατά. Τν νοιξη κα τ καλοκαρι κάτω π τν σκι κα µέσα στς εωδις το κήπου του, τ φθινόπωρο κα τ χειµνα κάτω π τν στέγη το σπιτιο του, µελετοσε µ εχαρίστηση τ ερ βιβλία. λεγε µάλιστα σ᾿ κείνους, πο τν βλεπαν ν µελετάει, τι κα ψυχή µας εναι κπος, πο χρειάζεται τν περιποίησή της, γι ν µ βγάζει γκάθια κα τριβόλια. λλ᾿ κηπουρς Φωκς, θελε κα λες ο ψυχς ν εναι κποι πνευµατικοί. Γι᾿ ατ λοιπόν, που µποροσε, συντελοσε στν καθαρισµ κα τν
καλλιέργειά τους. Κα ν πουλοσε τ λαχανικ κα τ φροτα, λεγε συγχρόνως κα λόγια µεγάλου πνευµατικο κέρδους. τσι δν φελοσε µόνο τος χριστιανούς, λλ πολλς φορς κέρδιζε κα τος πίστους. Καταγγέλθηκε γι᾿ ατό, συνελήφθη κα καταδικάστηκε. τσι εσεβς κα φιλάνθρωπος κηπουρός, θανατώθηκε µαρτυρικ µ ποκεφαλισµό.

 

Ογιοι σαάκ κα Μαρτνος

Μαρτύρησαν δι ξίφους. σ᾿ ρισµένους Συναξαριστές, ναφέρεται µαζ µ τος γίους ατος κα τ νοµα νς γίου Νικολάου.

 

σιος Κοσµς Ζωγραφίτης

σιος ατς γεννήθηκε π γονες εσεβες, δ πατέρας του ταν Βούλγαρος. φο µαθε τν λληνικ γλσσα κα τ πρτα γράµµατα, ναχώρησε στ γιον ρος, στ Μον Ζωγράφου που γινε µοναχός. ζωή του ταν ποδειγµατικ µέσα στ Μοναστήρι κα µετ π λίγο καιρ χειροτονήθηκε Διάκονος κα κατόπιν ερέας. Τότε ο σκητικοί του γνες αξήθηκαν κα τσι σιακ φο ζησε, πεβίωσε ερηνικ τν 22α Σεπτεµβρίου τ τος 1323.

 

Ογιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες

Ο γιοι ατοί, σύµφωνα µ τν διήγηση, π τν πύργο το µοναστηρίου, που ταν κλεισµένοι, λεγχαν τος αρετικος το παπικο βασιλι Μιχαλ Παλαιολόγου κα το πίσης παπικο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βέκκου (1275-1282). Τότε µ ντολ το βασιλι, στς 10 κτωβρίου, βαλαν φωτι στ µοναστήρι κα τσι τος καψαν λους ζωντανούς. Τ νόµατά τους εναι: Θωµς γούµενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαος ( Μιχαίας), Σίµων, λαρίων, άκωβος, τερος άκωβος, ώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσµς, Σέργιος, Μηνς, ωάσαφ, ωαννίκιος, Παλος, ντώνιος, Εθύµιος, Δοµέτιος, Παρθένιος κα τέσσερα κόµα τοµα πο τ νόµατά τους εναι γνωστα.

 

γία Παρασκευ το Σάρωφ – Ντιβίγιεβο (Ρωσίδα)

Δι Χριστν σαλή.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

21 Ιουνίου 2024

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

«Πνεῦμα θεῖο καί Πανάγιο! Ἔλα καί σέ μᾶς, πού γονατιστοί Σέ παρακαλοῦμε. Ὡς ἄνεμος δυνατός, ξερίζωσε τά πάθη μας. Ὡς δροσιά, δρόσισε τήν πνευματική ἀτονία μας. Ὡς φωτιά, θέρμανε τή θρησκευτική ἀδιαφορία μας. Ὡς φίλος καί Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μας στήν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ...».

Κων. Καλλίνικος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες