Ένα κάθε μέρα

Ένα κάθε μέρα

27 Αυγούστου

Όσο περισσότερα κακά σού προξένησε κάποιος, τόσο μεγαλύτερος ευεργέτης σού γίνεται. Γιατί σου έδωσε

Περισσότερα »
Ένα κάθε μέρα

23 Αυγούστου

Όταν κάποιος σε πληγώσει, γράψ’ το πάνω στην άμμο, απ’ όπου οι άνεμοι της

Περισσότερα »
Ένα κάθε μέρα

21 Αυγούστου

Το ευγενικό χαμόγελο είναι μια καμπύλη του στόματος, που μπορεί όμως να διορθώσει χίλια

Περισσότερα »

Ένα κάθε μέρα

3 Δεκεμβρίου 2022

Καθαρότητα

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.» / Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, γιατί αυτοί θά δουν τον Θεό.

( Ο Κύριός μας στους Μακαρισμούς)

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Δεκ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες