ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (7/4)

Σήμερα 7/4 εορτάζουν:

  • Άγιος Καλλιόπιος
  • Όσιος Γεώργιος επίσκοπος Μυτιλήνης
  • Άγιος Ρουφίνος ο Διάκονος
  • Αγία Ακυλίνα
  • Άγιοι Διακόσιοι Μάρτυρες οι εν Σινώπη
  • Όσιος Γεράσιμος ο Βυζάντιος
  • Άγιος Τύχων Πατριάρχης Μόσχας
  • Όσιος Δανιήλ ο θαυματουργός
  • Όσιος Αγαπητός ο Τυφλός
  • Όσιος Λεύκιος εκ Ρωσίας

Ο Όσιος Γεώργιος επίσκοπος Μυτιλήνης

Έζησε στα χρόνια των Εικονομάχων και ανατράφηκε με μεγάλη ευσέβεια, και από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για την μεγάλη του ταπεινοφροσύνη και ελεημοσύνη. Τα καλά του λοιπόν έργα, τον ανέδειξαν πνευματικό λύχνο. Και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, που ακολουθεί τα λόγια του Ιδρυτή της, έβαλε τον πνευματικό αυτό λύχνο επάνω στη λυχνία, που στην περίσταση αυτή υπήρξε η επισκοπή της Μυτιλήνης. Την εκλογή του δικαίωσε, κατά τον πιο λαμπρό τρόπο. Όλες οι κινήσεις, φιλανθρωπική, φωτιστική και διδακτική, τον είχαν επί κεφαλής. Ο ίδιος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, για να στηρίξει το φρόνημα της Ορθοδοξίας και να κερδίσει τους αποπλανηθέντες της επισκοπής του από την εικονομαχία. Οι αγώνες του στέφθηκαν από επιτυχία και όταν πέθανε, το ποίμνιό του τον τίμησε μέσα σε βαθύ πένθος. 

Ο Άγιος Ρουφίνος ο Διάκονος

Μαρτύρησε αφού τον έσφαξαν με μαχαίρι. Όμως στον Λαυριωτικό Κώδικα 170, για τους Αγίους Ρουφίνο, Ακυλίνα και 200 μαρτύρων, υπάρχει το εξής υπόμνημα: Ούτοι οι άγιοι υπήρχον επί της βασιλείας του παρανόμου Δεκίου (249-251) και πάντες συναθροισθέντες ομοθυμαδόν συνέθεντο αλλήλοις εμμένειν την εις Χριστόν πίστει· εν εκείνω δε τω καιρώ απέστειλεν ο βασιλεύς στρατιώτας του συλλαβέσθαι τον άγιον Χριστοφόρον και απαγαγείν έμπροσθεν αυτού διά την εις Χριστόν τον Θεόν ημών ομολογίαν, και, ιδόντες τα θαυμάσια, α εποίει ο άγιος, και φοβερά τεράστια τη επικλήσει του Χριστού, ανεβόησαν άπαντες· «μέγας ο Θεός των Χριστιανών και αυτώ μόνω λατρεύομεν». Ο μεν βασιλεύς τον άγιον Χριστοφόρον δούλοις αυτού υπέρ εκείνης της εν ειρκτή ζοφώδει κατακλείσας, τούτους επί βήματος εκέλευσεν άγεσθαι· και ερωτήσας αυτούς «τις υμάς κατηνάγκασεν, ανόσιοι, ταύτα φθέγγεσθαι έμπροσθενεμού και κηρύττειν εσταυρωμένον Θεόν»· οι δε απεκρίναντο, μάλιστα ο άγιος Ρουφίνος λέγων «υπέρ τούτων απάντων εγώ απολογούμαι σοι, ότι διά την αποκειμένην βασιλείαν ην ητοιμάσατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τοις εκλεκτοίς δούλοις αυτού υπέρ εκείνης της ανεκλαλήτου χαράς ημείς τω Χριστώ πιστεύομεν και ομολογούμεν». Ταύτα ο βασιλεύς ακούσας τω θυμώ υπερζέσας εκέλευσε ξίφει τας σάρκας αυτών έμπροσθεν αυτού ως εν μακέλλω μεληδόν κατακόψαι· και ούτως ετελειώθη αυτών η μαρτυρία και των επηγγελμένων αιωνίων αγαθών απήλαυσαν, α ητοίμασε δι’ αυτούς».

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

14 Αυγούστου 2022

Στη συζήτηση...

Μην υπενθυμίζεις στον άλλο το καλό που του έκανες. Μην ξεχνάς το καλό που σου έκανε ο άλλος, για το οποίο μπορείς να φέρνεις συχνά χαριτωμένα το λόγο στη συζήτηση.

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Αυγ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες