Λύση δραστηριότητας-Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Μάιος 2023

βλ. τεύχος Μαΐου 2023

 

Λύση

  1. ΛΑΘΟΣ, 2. ΛΑΘΟΣ, 3. ΣΩΣΤΟ, 4. ΛΑΘΟΣ, 5. ΛΑΘΟΣ, 6. ΣΩΣΤΟ.
Σχόλια:

Αφήστε μια απάντηση

Ένα κάθε μέρα

8 Δεκεμβρίου 2023

Είσαι δυνατός;

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Τα πάντα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και η σχέση μου με τον Χριστό.

(Απόστολος Παύλος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες