Οι Τρεις Ιεράρχες συμβουλεύουν

Οι Τρεις Ιεράρχες συμβουλεύουν

“Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, ἵνα δυνατὸς ᾖς διακρίνειν τὸ βλάπτον ἀπὸ τοῦ σῴζοντος”.

Πρόσεχε στον εαυτό σου, για να γίνεις ικανός να διακρίνεις το βλαβερό από το ωφέλιμο.

(Μ. Βασίλειος, “Πρόσεχε σεαυτῷ” ,2, ΕΠΕ 6, 220)

 

“Ἕν φοβητέον μόνον, τό φοβηθῆναί τι Θεοῦ πλέον”.

Ένα πράγμα μόνο ας φοβηθούμε, το να φοβηθούμε κάτι περισσότερο από τον Θεό.

(Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος ΙΑ, Είς Γρηγόριον Νύσσης…, ΕΠΕ 1, 292 )

 

“Συγχώρησον. Ἐννόησον ὅτι καί ἀπό τοῦ ἀφεῖναι μόνον σύ καρποῦσαι τό κέρδος”.

Συγχώρησε. Βάλε στο μυαλό σου ότι και μόνο με τη συγχώρηση εσύ κερδίζεις.

(Άγ. Ιω. Χρυσόστομος, Είς Φιλήμονα, Α’, ΕΠΕ 24, 158))

 

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ», Ιανουάριος 2020

Σχόλια:

Αφήστε μια απάντηση

Ένα κάθε μέρα

4 Μαρτίου 2024

Με ειρήνη ή με γκρίνια;

«Κάλλιο λάχανο με ειρήνη παρά ζάχαρη με γκρίνια». / Είναι καλύτερα να ζει κανείς φτωχικά και με ειρήνη, παρά πλούσια και μέσα σε ατμόσφαιρα γκρίνιας.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες