12 Ἰουλίου

0712

12 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Πρόκλος κα λάριος

●     γιος Σεραπίων νέος

     Ο γιοι νδρέας Στρατηλάτης, ράκλειος, Φαστος, Μηνς κα συνοδεία

τους

●     γιος Μάµας πέραν ν τ Σίγµατι

●     σιος Μιχαλ Μαλεϊνός, πνευµατικς πατέρας του γίου θανασίου το

θωνίτη

     γία Βερονίκη αµοῤῥοοσα

     νακοµιδ ερν Λειψάνων γίου Γεωργίου, πισκόπου σσο Μυτιλήνης

●   γιος ρσένιος το Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Πρόκλος καλάριος

Ο γιοι ατο ζησαν στ χρόνια του ατοκράτορα Τραϊανο, στς ρχς το δευτέρου µετ Χριστν αἰῶνα. καταγωγή τους ταν π να χωρι κοντ στν γκυρα, πο νοµαζόταν Καλλίπποι. Πρόκλος εχε νεψι τν λάριο, κα ταν νωµένοι χι µόνο µ τ συγγενικ δεσµό, λλ κα µ τν κοιν θερµ πίστη κα γάπη τους στ Χριστό. ργάζονταν διάκοπα γι τν καλύτερη πνευµατικ οκοδοµ το αυτο τους κα γι τ φωτισµ τν ουδαίων κα εδωλολατρν. Διότι πίστευαν τι «ατο σµεν ποίηµα, κτισθέντες ν Χριστ ησο π ργοις γαθος, ος προητοίµασεν Θες να ν ατος περιπατήσωµεν». Δηλαδή, σν ναγεννηµένοι χριστιανο εµαστε ποίηµα Χριστο, πο δηµιουργηθήκαµε ν µένουµε νωµένοι µ τν ησο Χριστ γι ν πράττουµε ργα γαθά, γι τ ποα µας προετοίµασε Θεός, γι ν ζήσουµε τν πόλοιπη ζωή µας µ ατά. Ο δραστηριότητες τν δυ γίων γιναν ατία ν συλληφθε Πρόκλος κα ν δηγηθε µπροστ στν παρχο Μάξιµο, πο µ σύντοµη διαδικασία τν καταδίκασε σ θάνατο. Στ δρόµο γι τν κτέλεση, τν συνάντησε λάριος, πο δήλωσε στν πικεφαλς το ποσπάσµατος τι κα ατς εναι χριστιανός. Τότε, τν µν Πρόκλο σκότωσαν µ βέλη, τν δ λάριο µ ποκεφαλισµό.

 

γιος Σεραπίων νέος

γιος Σεραπίων ζησε στ χρόνια το βασιλι Σεβήρου (103 µ.Χ.) κα ταν νδρας θεοσεβς κα γαθς στν προαίρεση. Συνελήφθη π τν ρχοντα κύλα κα ταν ρωτήθηκε ποις θρησκείας εναι, µολόγησε µ θάῤῥος, τι πιστεύει κα σέβεται τν Χριστό. Τότε τν ριξαν στ φωτι κα τν καψαν ζωντανό, λαµβάνοντας τσι τ µαράντινο στεφάνι το µαρτυρίου.Ο γιοι νδρέας Στρατηλάτης, ράκλειος, Φαστος, Μηνς κα συνοδεία τους Μάρτυρες, χωρς ν γνωρίζουµε κανένα βιογραφικό τους στοιχεο.

 

γιος Μάµας πέραν ν τ Σίγµατι

σως πρόκειται γι τν διο Μάρτυρα, πο µνήµη του ορτάζεται τν 2α Σεπτεµβρίου.

 

σιος Μιχαλ
Μαλεϊνός, πνευµατικς πατέρας του γίου θανασίου τοθωνίτη

ζησε στ χρόνια τν βασιλέων Κων/νου Ζ΄ κα µέχρι τν χρόνων το Βασιλείου Β΄ το Βουλγαροκτόνου. Γεννήθηκε στν Καππαδοκία π γονες εσεβες κα πλούσιους, τν Εδόκιµο κα τν ναστασώ. παππούς του π τν πατέρα του, Εστάθιος, κατεχε τ ξίωµα το πατρικίου. δ παππούς του π τν µητέρα του δράλεστος, εχε τ ξίωµα το Στρατηλάτη τς νατολς. Μανουλ – ατ ταν τ κατ κόσµον νοµά του – νατράφηκε µέσα στ΄ νάκτορα, λλ γρήγορα κατάλαβε τν µαταιότητα τν γκόσµιων τιµν κα γαθν κα γι᾿ ατ κατέφυγε στ ρος το Κύµινα. κε βρκε κάποιο µοναχ γέροντα µεγάλης ρετς, τν ωάννη, κα τν παρεκάλεσε ν µείνει κοντά του. γέροντας µ πιφύλαξη τν δέχτηκε,
λλά, µετ π λίγο, πατέρας του ντόπισε πο βρίσκεται κα µ διάφορες παρακλήσεις τν φερε στ σπίτι. λλ µετ π λίγους µνες κα µ τν δεια ατ τν φορ τν γονέων του, πέστρεψε στν γέροντά του, πο τν δέχτηκε µ χαρ µεγάλη. Μετ τρία τη δοκιµασίας, Μανουλ γινε µοναχς µ τ νοµα Μιχαήλ. ργότερα, ταν πέθανε γέροντάς του ωάννης, Μιχαήλ, µ τν µεγάλη πατρικ κληρονοµι πο πόκτησε πρξε µεγάλος δωρητς τν φτωχν κα τν πασχόντων. πίσης δρυσε τν περίφηµη µεγάλη Λαύρα το Κύµινα, που σχηµατίστηκε πολυάριθµη δελφότητα, τν ποία Μιχαλ ργάνωσε κοινοβιακ κα τν συνέδεσε µ δελφικ γάπη. π΄ ατ τν Μον πέρασαν πολλς κλεκτς ψυχές, µεταξ τν ποίων κα γιος θανάσιος θωνίτης, δρυτς τς µεγίστης Λαύρας το γίου ρους. µον το Κύµινα διακρίθηκε γι τος καλλιγράφους της κα ντιγραφες ερν βιβλίων. Σ λικία προχωρηµένη, λλ κµαος στν πίστη κα τ πνεµα, Μιχαλ παρέδωσε ερηνικ τν γία του ψυχ στν Θεό. γία Βερονίκη αµοῤῥοοσα Τ θεραπεία τς αµοῤῥοούσης γυναικός, πο κατ τν παράδοση νοµαζόταν Βερονίκη, µπορε ν διαβάσει ναγνώστης στ κατ Ματθαον Εαγγέλιο κεφάλαιο Θ΄ στ. 20-22, στ κατ Μρκον κεφάλαιο Ε΄ στ. 25-34 κα στ κατ Λουκν κεφάλαιο Η΄ στ. 43-49. Συναξαριστς το γίου Νικοδήµου το γιορείτου ναφέρει τι γία ατ καταγόταν π τν πόλη Πανεάδα. ταν τν γιάτρεψε Κύριος π τν σθένεια τς αµοῤῥαγίας, ατ γι ν Τν εχαριστήσει, φιλοτέχνησε τν
νδριάντα Του κα τν στησε µπροστ στ σπίτι της γι ν προσκυνεται π΄ λους. Μάλιστα στ βάση το νδριάντα, φύτρωσε βότανο πο θεράπευε διάφορες σθένειες. ργότερα Βερονίκη γινε µέλος τς πρώτης κκλησίας, κα φο ζησε γία ζωή, ερηνικ παρέδωσε τ πνεµα της. νακοµιδ ερν Λειψάνων γίου Γεωργίου, πισκόπου σσο Μυτιλήνης

 

γιος ρσένιος το Νόβγκοροντ (Ῥῶ
σος)

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες