13 Ἰουλίου

0713

13 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριήλ

●     σιος Στέφανος Σαββαΐτης

     σία Σάρρα

     γία Γολινδούχ Περσίδα πο µετονοµάστηκε Μαρία

     Ο σιοι λιόφωτοι (κατ᾿ λλους λιόφωτος λιφτες)

   Ατ τν µέρα Κυριακή (πο τυχαίνει π τς 13ης ως 19ης ουλίου) τν γίων

Πατέρων

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Σύναξις τορχαγγέλου Γαβριήλ

Νά, σν τος λλοις, πς κκλησία µνε τν ρχάγγελο Γαβριλ σ᾿ ατ τν γιορτή του: «Θρόν παριστάµενος τς τρισηλίου Θεότητας κα πλουσίως λαµπόµενος, τας θείαις λαµπρό
τησι, τας κπεµποµέναις, παύστως κεθεν, τος π γς χαρµονικς, χοροστατοντας κα εφηµοντας σε, παθν χλύος λύτρωσαι, κα φωτισµ καταλάµπρυνον, Γαβριλ ρχιστράτηγε, πρεσβευτ τν ψυχν µν. Τν σωµάτων λειτουργν ς πρωτεύων, τ πρ αώνων ρισθν ντως µέγα, σ Γαβριλ πεπίστευσαι µυστήριον, τόκον τν πόῤῥητον, τς γίας Παρθένου, Χαρε, προσφωνν ατ, Κεχαριτωµένη. Χρεωστικς σε θεν ο πιστοί, ν εφροσύν ε µακαρίζαµεν».

 

σιος Στέφανος Σαββαΐτης

νεψις το ωάννου Δαµασκηνο Στέφανος, γεννήθηκε στ Δαµασκ τ 725 µ.Χ. Τν πατέρα του λεγαν Θεόδωρο Μανσορ κα ταν δελφς το ωάννου Δαµασκηνο. Σ λικία δέκα τν, Στέφανος εσήχθη π τ θεο του στ Λαύρα το γίου Σάββα, που γι 15 χρόνια κπαιδεύτηκε πολ καλ στ µοναχικ ζωή. Μετ τ θάνατο το θείου του, ποσύρθηκε στν ρηµο κα ντρυφοσε κόµα περισσότερο στ µελέτη το λόγου το Θεο. κε σχολήθηκε κα µ τν ποίηση, στν ποία διακρίθηκε κα ναδείχθηκε νας π τος µεγαλύτερους ποιητς τς κκλησίας µας. Στέφανος, ,τι δηµιουργοσε µ τ τάλαντο πο το δωσε Θεός, τ φιέρωνε στ δόξα το Θεο κα χι στ θαυµασµ τν νθρώπων. Διότι τν νέπνεαν τ λόγια της γίας Γραφς, πο λένε: «Πν ,τι ν ποιτε ν λόγ ν ργ, πάντα ν νόµατι Κυρίου ησο, εχαριστοντες τ Θε κα πατρ δι᾿ ατο». Δηλαδή, κάθε τί πο κάνετε µ λόγο µ ργο, λα ν τ πράττετε γι ν ρέσετε στν Κύριο ησο κα γι τν δόξα Του, εχαριστοντες µέσ Ατο τ Θε κα Πατέρα, πο τόσο πολύ µας γάπησε. Στέφανος, φο κόσµησε τν κκλησία µ τ ποιήµατά του, πέθανε ερηνικ τ 807 µ.Χ.

 

σία Σάρρα

πεβίωσε ερηνικά.

 

γία Γολινδούχ Περσίδα πο µετονοµάστηκε Μαρία

γία ατ ταν π τν Περσία στ χρόνια το βασιλι τν Περσν Χοσρόη κα τν Ρωµαίων Μαυρικίου (582-602). Εδωλολάτρισσα στ ρχή, µετ π κάποια πτασία πο εδε, µεταστράφηκε στν χριστιανισµ κα ταν βαπτίστηκε πρε τ νοµα Μαρία. νδρας της, τν κατήγγειλε στν Χοσρόη, πο τν ξόρισε σ κάποιο φρούριο, τς Λήθης νοµαζόµενο, που µεινε κλεισµένη γι 18 λόκληρα χρόνια. πειτα, πειδ ρνήθηκε ν λλαξοπιστήσει, πέστη πολλ κα διάφορα µαρτύρια. ταν παλλάχτηκε π᾿ ατά, πισκέφθηκε τν ερουσαλήµ, που µόνασε σ κάποιο µοναστήρι. Μ πόδειξη το Πατριάρχη εροσολύµων, ξεκίνησε γι τν Κωνσταντινούπολη, προκειµένου ν εχηθε πρ τν βασιλέων. Πέθανε µως στ δρόµο µεταξ το Νιτζιβίου κα τς Δαρς µέσα στν εκτήριο οκο το γίου Σεργίου, ν προσευχόταν. Στν Πατµιακ Κώδικα 266 λέγεται, τι τ µαρτύριό της συνέγραψε Εστράτιος, πρεσβύτερος τς Μεγάλης κκλησίας, ποος γραψε κα τν βίο το γίου Ετυχίου.

 

Οσιοι λιόφωτοι (κατ᾿λλους λιόφωτος λιφτες) γιοι γιος της Κυπριακς κκλησίας,

πο συγκαταλέγεται συγκαταλέγονται µεταξ τν 300 λαµανν λεγοµένων. Βλέπε κα Α.Χ.Ε.Χ. λλη γιολογικ πηγ ναφέρει δ τος ξς γίους: λιόφωτος, µµώνιος, Αξουθένιος, Ετύχιος, Εφηµιανς κα Χουλελαΐος). Ατν τν µέρα Κυριακή (πο τυχαίνει π τς 13ης ως 19ης ουλίου) τν γίων Πατέρων Τελεται µνήµη τν γίων πτ Οκουµενικν Συνόδων κα τν Θεοφόρων Πατέρων, πο πραν µέρος σ᾿ ατές. Δηλαδή: α) τν 318 τς Α´ Συνόδου, πο γινε στ Νίκαια κατ τν ρειανν τ τος 325, 6) τν 150 τς Β´ Συνόδου, πο γινε στν Κωνσταντινούπολη κατ τν Πνευµατοµάχων τ τος 381, γ) τν 200 τς Γ´ Συνόδου, πο γινε στν φεσο κατ το Νεστορίου τ τος 431, δ) τν 630 τς Δ´ Συνόδου, πο γινε στ Χαλκηδόνα κατ τν Μονοφυσιτν τ τος 451, ) τν 165 τς Ε´ Συνόδου κατ το ριγένη κα τν παδν του, τ τος 553, στ) τν 170 τς ΣΤ´ Συνόδου, πο γινε στν Κωνσταντινούπολη κατ τν Μονοθελητν τ τος 680 κα ζ) τν 367 τς Ζ´ Συνόδου, πο γινε στ Νίκαια κατ τν εκονοµάχων τ τος 781. (λλες πηγς ναφέρουν, τι µνήµη εναι βασικς τν γίων Πατέρων τς Δ´ Οκουµενικς Συνόδου κα σ κάποια φάση γιορτάστηκαν κα τν λλων Συνόδων).

Μοιραστείτε το άρθρο:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on skype
Share on print

Ένα κάθε μέρα

5 Δεκεμβρίου 2021

Η ενδυμασία μας

Όπως οι στρατιώτες έχουν ξεχωριστή στολή για να τους καταλαβαίνουν, όπως οι συγκλητικοί έχουν ιδιαίτερα διακριτικά για να τούς καταλαβαίνουν, έτσι και οι Χριστιανοί, μπορεί να μη φορούν τα ίδια ρούχα, αλλά πρέπει και από τα ρούχα να τούς καταλαβαίνουν ότι είναι Χριστιανοί.

Μέγας Βασίλειος

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Δεκ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες