15 Ἰουνίου

0615

15 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Προφήτης µώς

●     γιος Δουλς

     Ο γιοι Φουρτουντος, χαϊκς κα Στεφανς ο πόστολοι

●     σιος ρτίσιος

●     σιος ερώνυµος

●     γιος Αγουστνος πίσκοπος ππνος κα Μόνικα εσεβεστάτη µητέρα του

     γία Γρας

●     γιος Νερσής

     Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου πέραν ν τος Μαρανακίου

●     γιος ωνς τς Μονς Πεσόνσα (Ῥῶσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης µώς

µς γεννήθηκε στ χωρι Θεκου τς γς το ούδα. ταν βοσκς προβάτων, λλ χάρη το Θεο νέδειξε τν µς προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια πρ Χριστο, τότε πο βασιλις το ούδα ταν ζίας κα το σραλ εροθοάµ, γις το ως. Στς προφητεες του χρησιµοποιε σκληρ γλσσα κα λέγχει αστηρ τν ποστάτη λα το σραήλ. Ν τί λέει Θες µ τ στόµα το προφήτη µώς, στ λα πο γνωρίζει, λλ καταφρονε τ Νόµο Του: «Πλν µς γνων κ πασν τν φυλν τς γς· δι τοτο κδικήσω φ᾿ µς πάσας τς µαρτίας µν». Γνωρίζετε καλά, τι γώ σας ξέλεξα σὰ< span style="font-family: Tahoma;">ν λαό µου π λες τς φυλς τς γς κα πολαύσατε π µένα πολλ λικ κα πνευµατικ γαθά. πειδή, µως, σες καταφρονήσατε τ Νόµο µου κα µαρτήσατε, γι᾿ ατ θ σς τιµωρήσω γι λες τς µαρτίες σας, περισσότερο π σο τ λλα θνη. ς προσέξει, λοιπόν, κα σήµερα κάθε χριστιανός, πο Θες τν ξίωσε ν γνωρίσει τ Νόµο Του, ν διαχειρίζεται ατν µ ερ προσήλωση κα αταπάρνηση. (Ν σηµειώσουµε δ τι, προφήτης µς ταν πατέρας το προφήτη σαΐα).

 

γιος Δουλ< span style="font-family: Tahoma;">ᾶς

Καταγόταν π να χωρι τς Πραιτωριάδας στν Κιλικία, πο νοµαζόταν Ζεφύρι. Διακρινόταν γι τ φιλανθρωπικά του ργα, τ ζλο του γι τν Χριστ κα γι τν συνεχ προσπάθειά του ν φωτίζει ψυχς στ δρόµο τς ληθινς σωτηρίας. Καταγγέλθηκε λοιπν γι᾿ ατ στν παρχο Μάξιµο κα πειδ δν µπόρεσαν ν κάµψουν τ χριστιανικό του φρόνηµα, τν πέβαλαν σ φρικτ βασανιστήρια. χυσαν καυτ λάδι στ κεφάλι του, βαλαν πυρακτωµένα σίδερα στ άχη του, συνέτριψαν τ µέλη του, χωρς µως ν πετύχουν µ᾿ ατ τν παραµικρ ποχώρηση τς πίστεως κα το ρωισµο του. Κατόπιν παρχος µ µ τρόπο ξέσχισε τν κοιλιά του, π τν ποία χύθηκαν τ σπλάγχνα του. τσι µισοπεθαµένο, τν νάγκασαν ν τρέχει γύρω στ 20 µίλια, µ ποτέλεσµα γιος ν πέσει νεκρς κα γία του ψυχ ν πετάξει στς σκηνς τν δικαίων, νικήτρια τς εδωλολατρικς αθαιρεσίας κα τυραννίας.

 

Ογιοι Φουρτουντος, χαϊκς κα Στεφανς οπόστολοι

Κα ο τρες ταν συνεργάτες το ποστόλου Παύλου, πο µ λη τους τν ψυχ βοηθοσαν γι τν διάδοση το Εαγγελίου µεταξ τν θνν. ναφέρει κα τος τρες Παλος, στν Α´ πρς Κορινθίους πιστολή του (ιστ´ 17). τι δηλαδ πγαν πρς ατν στν φεσο, π τν Κόρινθο, κα νακούφισαν τ πνεµα του µ τν παρουσία τους κα µ τν βοήθεια πο το προσέφεραν γι τος γνες πρ τς κκλησίας. Γι᾿ ατ συνιστ στος χριστιανος τς Κορίνθου ν τος τιµον. διαίτερα γι τ σπίτι το Στεφαν λέει τι πρξε πρτος χριστιανικς οκος τς παρχίας χαΐας, πο παγόταν τότε κα Κόρινθος. Τν οκογένεια το Στεφαν βάπτισε διος Παλος, κα µς πληροφορε τι λα της τ µέλη φοσιώθηκαν στν πηρεσία τν γίων. Φουρτουνάτος εναι σως τ λατινικ νοµα το Τυχικο, πο ο Πράξεις τν ποστόλων ναφέρουν τι καταγόταν π τν σία κα συνόδευε τν Παλο, µαζ µ λλους, ποτε πέστρεφε π τν κυρίως λλάδα δι τς Μακεδονίας (Πραξ. Κ´ 4).

 

σιος ρτίσιος

σιος ατς ταν νας π τος διάσηµους σκητς τς ρήµου κα ποφθέγµατά του σζονται στν «Παράδεισο τν Πατέρων» το Παλλαδίου. πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος ερώνυµος

Γεννήθηκε τ 345 στ χωρι Στριδώνι τς Δαλµατίας π γονες νάρετους χριστιανούς, ο ποοι γι ν τν µορφώσουν καλύτερα, τν στειλαν στ ώµη. κε βαπτίστηκε, λλ κα κε πεσε στ διαφθορά. Μετ τν ώµη πισκέφθηκε τν Γαλλία. πειτα πέστρεψε στν ταλία κα π κε πέρασε στν νατολ κα φθασε τ 373 στν ντιόχεια γι ν συνεχίσει τς σπουδές του. φο βέβαια γρήγορα συνλθε π τς νεανικές του παρεκτροπές, ποσύρθηκε στν ρηµο τς Χαλκίδας (στ Συρία) κα ζοσε σκητικ ζωή. ηδιασµένος µως π τος κε ποκριτς µοναχος πέστρεψε στν Κωνσταντινούπολη, που γνωρίστηκε µ τν Γρηγόριο τν Ναζιανζην κα τν Γρηγόριο Νύσσης κα π κε πέστρεψε στ ώµη, πολ κτιµώµενος γι τν πολυµάθειά του. λλ᾿ ο σχέσεις του µ µία πλούσια, λλ᾿ εσεβ χήρα, τν Πάουλα, κα τς θυγατέρες της, σκανδάλισε τν ωµαϊκ κοινωνία κα ναγκάσθηκε ν φύγει µ τν συνοδεία ατν π τν ώµη κα ν πάει δι τς ντιοχείας στ εροσόλυµα κα π κε στ Βηθλεέµ, που κτισαν δυ Μονές, µία νδρικ κα µία γυναικεία, στς ποες κα διέµεναν. Κα µν Πάουλα πέθανε στ Βηθλεµ τ 404 κα λύπησε πολ τν ερώνυµο, ατς δ τ 420. ργότερα τ ερό του λείψανο µετακοµίστηκε στ ώµη κα ναποτέθηκε στν Να τς S. Maria Maggiore. κολουθία του, ποίηµα Νήφωνος γιορείτου, κδόθηκε στν θήνα τ 1925.

 

γιος Αγουστνος πίσκοπος ππνος κα Μόνικα εσεβεστάτη µητέρα του

Γεννήθηκε στν Ταγάστη τς Νουµηδίας στν φρική, τ τος 354, π µητέρα χριστιανή, τν Μόνικα, κα πατέρα εδωλολάτρη, τν Πατρίκιο. Τς πρτες του σπουδς κανε στν δια του τν πατρίδα κα κατόπιν πατέρας του τν στειλε στ Μάδαυρα κα γι νώτερες σπουδς στν Καρχηδόνα. Σν φοιτητς ζησε ζω κλυτη, µάλιστα πέκτησε κα ναν ξώγαµο γιό. Στν φρικ προσλθε στ Μανιχαϊσµό, λλ᾿ ταν ργότερα λθε στ Μιλάνο, ο θερµς προσευχς τς µητέρας του Μόνικας, µελέτη τν Γραφν π τν διο κα τ φλογερ κηρύγµατα το µβροσίου Μεδιολάνων, τράβηξαν τν Αγουστίνο στν χριστιανισµ κα βαπτίστηκε µαζ µ τ 15χρονο γιό του δεοδάτη. π τ Μιλάνο πανλθε στν φρικ κα µετ τν θάνατο τς µητέρας του πγε στ ώµη. ταν δ τ 391 πισκέφθηκε κάποιους φίλους του στν ππνα (στ παράλια της Νουµηδίας), χειροτονήθηκε π τν πίσκοπο τς πόλης Βαλέριο πρεσβύτερος (395), πειτα βοηθς πίσκοπος, κα µετ τν θάνατο το Βαλερίου τν διαδέχτηκε στ θρόνο ππνος (396). Γι 34 λόκληρα χρόνια, ποίµανε ριστα τ ποίµνιό του κα πέθανε στς 28 Αγούστου 430 σ λικία 76 χρονν. κολουθία το γίου συνέταξε γιορείτης άκωβος, πο κδόθηκε στ Σµύρνη τ 1861 κα ρχιµανδρίτης ωάννης Δανιηλίδης, πο κδόθηκε στν θήνα τ 1914.

 

γία Γρας

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Νερσς

Τ νοµα το Μάρτυρα ατο δν συναντµε πουθεν στος Συναξαριστές. σως ν λέγεται Ναρσς.

 

Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου πέραν ν τος Μαρανακίου

 

γιος ωνς τς Μονς Πεσόνσα (Ῥῶσος) Δι Χριστν Σαλός.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες