18 Ἰουνίου

0618

18 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Λεόντιος κα ο σν ατ πάτιος ( πατος) κα Θεόδουλος

●     γιος Αθέριος

●     σιος ρασµος

     Ο γιοι Δύο Μάρτυρες π τν Κύπρο

●     σιος Λεόντιος ποιµένας το κειµένου πέραν τς Πόλεως

●     σιος Λεόντιος θωνίτης Μυροβλήτης

     Σύναξις το ρχιστρατήγου Μιχαήλ

     Ο γιοι δέκα κτ Μάρτυρες

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Λεόντιος κα ο σν ατπάτιος (πατος) κα Θεόδουλος

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν π ατοκράτορας Οεσπασιανο (70 µ.Χ.). Λεόντιος καταγόταν π τν λλάδα κα εχε χαρακτηριστικ ωµαλεότητα κα µεγαλοπρεπς παράστηµα. Κατατάχθηκε στ στρατ κα στς µάχες δειξε µεγάλη γενναιότητα κα νδρεία. τσι, προβιβάσθηκε σ ψηλ στρατιωτικ ξιώµατα. µως κατ τν διάρκεια τς σταδιοδροµίας του Λεόντιος διατηροσε πολλ µετριοφροσύνη κα τιµιότητα. τσι, λόγος το Θεο πεσε στν καρδιά του πως τ µέρος το σπόρου «ες τν γν γαθήν», τ ποο «φυν ποίησε καρπν κατονταπλασίονα». πεσε, δηλαδ λόγος το Θεο στν καρδι το Λεοντίου, πως πέφτει σπόρος στ µαλακ κα εφορη γ καί, ταν φύτρωσε, κανε καρπ κατ φορς περισσότερο π ,τι σπόρος. Πράγµατι, φο Λεόντιος
πίστεψε στ Χριστό, φθονες ταν ο φιλανθρωπίες του, κα µάλιστα φανερ µέσα στ στράτευµα. Μ΄ ατν τν τρόπο φερε στ χριστιανικ πίστη κα δυ συναδέλφους του, τν πάτιο κα τν Θεόδουλο. ταν τ µαθε ατ φρικανς γεµόνας δριανός, θέλησε ν τος ναγκάσει ν λλαξοπιστήσουν. Εδε, µως, τι δν µποροσε. Τότε, τος µν πάτιο κα Θεόδουλο ποκεφάλισε, τν δ Λεόντιο µαστίγωσε µέχρι θανάτου. τσι, µ τ τίµιο αµα τους σφράγισαν τν γάπη κα τν φοσίωσή τους στ Χριστό.

 

γιος Αθέριος

νήκει κα ατς στν τέλειωτη κα νδοξη φάλαγγα τν µαρτύρων τς χριστιανικς πίστεως. θεία χάρη τν κανε π τν γ κόµα, πολίτη το ορανο. διάνοια κα καρδιά του ταν λεύθερες π κάθε παχυλότητα, γεµάτες πνευµατικότητα. Νεκρς πέναντι στν κόσµο, δηλαδ στν µαρτία, ζοσε µόνο γι τν ησο Χριστό. λλ στ διωγµ π Διοκλητιανο, Αθέριος συνελήφθη. Οτε ο πειλς µως, οτε ο ποσχέσεις, οτε ο αβδισµοί, οτε ο µαστιγώσεις, οτε ο νοιγµένες πληγς µ τ αµατα πο τρεχαν, στάθηκαν κανς ν κάµψουν τν πίστη το Αθέριου. Πιστς µέχρι θανάτου φυγε π τν κόσµο ατό, κε που εναι γαλλίαση το Παραδείσου.

 

σιος ρασµος

πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογιοι Δύο Μάρτυρες π τν Κύπρο

Μαρτύρησαν φο τος καψαν τ πόδια.

 

σιος Λεόντιος ποιµένας το κειµένου πέραν τς Πόλεως

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Λεόντιος θωνίτης Μυροβλήτης

σιος ατς καταγόταν π τ ργος τς Πελοποννήσου. γκατέλειψε τν κόσµο κα ναχώρησε γι τ γιον ρος. κε κατοίκησε στ ερ κοινόβιο τς Μονς Διονυσίου κα γι 60 λόκληρα χρόνια δν βγκε π τ Μοναστήρι. τσι ξιώθηκε το διορατικο κα προφητικο χαρίσµατος. Μετ τν θάνατό του, τ ερά του λείψανα νεβλησαν Μύρο, πως στορε ερς Μαλαξς (1580) πρωτόπαπας Ναυπλίου. σιος Λεόντιος ζησε περ τ 1530 κα πεβίωσε ερηνικά. Σύναξις το ρχιστρατήγου Μιχαήλ Πλησίον το ουλιανο ν τ Φόρ.

 

Ογιοι δέκα κτ Μάρτυρες

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες