17 Ἰουλίου

0717

17 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Μαρίνα

   Ο γιοι Σπεράτος κα Βερονίκη ( Βηρονίκη)

●     γιος Εφράσιος πίσκοπος ωνοπόλεως

     Ο σιοι Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήµης, Σάββας, γγελάριος, Γοράσδων κα

Ναούµ

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Μαρίνα

Γεννήθηκε στν ντιόχεια τς Πισιδίας, στ χρόνια το ατοκράτορα Κλαυδίου το Β´, τ 270 µ.Χ. Λίγες µέρες µετ τν γέννησή της, µητέρα της πέθανε, κα πατέρας της Αδέσιος, πο ταν ερέας τν εδώλων, τν νέθεσε σ µία χριστιαν γυνακα, π τν ποία Μαρίνα διδάχθηκε τ Χριστό. ταν γινε 15 χρονν, ποκαλύπτει στν πατέρα της τι εναι χριστιανή. κπληκτος ατς π΄ ατ πο κουσε, µ µσος τν διέγραψε π παιδί του. Μετ π καιρό, µαθε γι τν Μαρίνα κα παρχος λύµβριος, πο διέταξε ν τν συλλάβουν γι νάκριση. ταν τν εδε µπροστά του, θαύµασε τν µορφιά της κα προσπάθησε ν τν πείσει µ κάθε τρόπο ν ρνηθε τ Χριστ κα ν γίνει σύζυγός του. Μάταια, µως. Μαρίνα σ κάθε προσπάθεια το λυµβρίου ντέτασσε τν φράση: «Εµαι χριστιανή». Τότε σκληρς παρχος διέταξε ν τν ξαπλώσουν στ γ, κα τν καταξέσχισε σπλαχνα µ ραβδι τόσο, στε γ γινε κόκκινη π τ αµα πο τρεξε. πειτα, ν αµοῤῥαγοσε, τν κρέµασε γι πολλ ρα κα µετ τν φυλάκισε. ταν γι δεύτερη φορ τν ξέτασε κα διαπίστωσε τι πίστη τς Μαρίνας ταν µετακίνητη στ Χριστό, τν καψε µ ναµµένες λαµπάδες. λλ ο πληγές της µ θαµα κλεισαν, κα ατ εχε σν ποτέλεσµα πολλο παρευρισκόµενοι ν γίνουν χριστιανοί. Μπροστ σ΄ ατον τν κίνδυνο παρχος τελικ ποκεφάλισε τν Μαρίνα, πο τσι πρε «τν µαράντινον τς δόξης στέφανον», δηλαδ τ φθαρτο στεφάνι τς αώνιας δόξας. Ο γιοι Σπεράτος κα Βερονίκη ( Βηρονίκη) Μάρτυρες, πο δν ναφέρεται κανένα βιογραφικό τους στοιχεο.

 

γιος Εφράσιος πίσκοπος ωνοπόλεως

πεβίωσε ερηνικά.

 

Οσιοι Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήµης, Σάββας, γγελάριος, Γοράσδων κα Ναούµ

Τος γνωστος ατος εραποστόλους τν Σλάβων, πο τν µνήµη τους συναντµε µεµονωµένα, αθαίρετα δηµιούργησε κοιν γιορτ εροµόναχος Γρηγόριος Μοσχοπολίτης, συνέταξε µάλιστα κα κοιν κολουθία γι᾿ ατούς.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες