18 Ἰουλίου

0718

18 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

●     γιος Αµιλιανς

     Ο γιοι Παλος, Οαλεντίνη κα Θέη

●     γιος άκινθος π τν µάστριδα

●     γιος Μάρκελλος

     Ο γιοι Δάσιος κα Μάρων

●     σιος Παµβώ

●     γιος θανάσιος Ρωµαος Συγκλητικός, ν Κλύσµατι

●     σιος Βαρλαάµ ναχωρητς κοντ στν ντιόχεια

   Ο γιοι Στέφανος π τν µάσεια ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κα

ωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνας

     γκαίνια το Ναο τς Θεοτόκου ν τος Καλλιστράτου

     νακοµιδ το
Λειψάνου σίου Λαζάρου το Γαλησιώτου

●     σιος ωάννης το Πολύτλα κα γκλείστου το ν Κιέβ σπηλαίου (Ῥῶσος)

     Ο γιοι νησιφόρος, Παµµέγιστος, Παµφοδίτης, Παφνούτιος, Πήγων, Πολέµιος, Σωζόµενος, Σωτήριχος κα Φώτιος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Αµιλιανς

Γεννήθηκε στ Δορόστολο τς Θρακικς Μοισίας, τότε πο ατοκράτορας ταν ουλιανς Παραβάτης. ταν δολος σ να σκληρ κα φανατικ εδωλολάτρη (λλες πηγς ναφέρουν τι ταν γις τοπικο ξιωµατικο νόµατι Σαββατιανο), πο ταν µαθε τι Αµιλιανς πίστευε στ Χριστό, ξοργίστηκε τόσο πολύ, στε φο τν βρισε µ τ πι χυδαα λόγια, πειτα τν µαστίγωσε νελέητα. Βέβαια, το πεσήµανε τι, ν συνεχίσει ν εναι χριστιανός, θ πάθαινε πολ χειρότερα. λλ ο τιµωρίες κα oi πειλές, ντ ν κάµψουν τ φρόνηµα το Αµιλιανο, φούντωσαν περισσότερο τν φλόγα τς πίστεώς του στ Χριστό. Μάλιστα τν πόµενη µέρα πγε σ εδωλολατρικ ναό, που µ σφυρ συνέτριψε λα τ γάλµατα πο ταν µέσα στ χρο ατό. ξοργισµένοι ο εδωλολάτρες ερες, τν συνέλαβαν κα τν παρέδωσαν ν δικαστε. ταν πληροφορήθηκε τ γεγονς ατ κύριος το Αµιλιανο, µέσως τρεξε στ κριτήτιο, που, φο βρισε τν Αµιλιαν γι τν πράξη του, πειτα διέταξε ν ρνηθε χωρς ντίῤῥηση τ Χριστό. Αµιλιανς χαµογελώντας πάντησε στν κύριό του: «Μπορες ν διατάξεις ,τι θέλεις, θ σ πακούσω, λλ πίστη µου εναι κτς τν δικαιωµάτων σου. ς πρς ατν να κα µόνο Κύριο ναγνωρίζω, τν ησο Χριστό. Ατς εναι µέγας κα παντοτινός µου Κύριος, πο ξουσιάζει τ σµα κα τν ψυχή µου, κα ποτ δ θ τν ρνηθ». εδωλολάτρης ρχοντας µ µσος χαστούκισε τν Αµιλιανό. πειτα, φο τν βασάνισαν, τν ριξαν στ φωτιά, τ δ λείψανο το γίου, κήδεψε µεγαλοπρεπς γυνακα το ρχοντα εδωλολάτρη, πο ταν κρυπτοχριστιανή.Ο γιοι Παλος, Οαλεντίνη κα Θέη Κα ο τρες γεννήθηκαν στν Αγυπτο, δέλφια µεταξύ τους κα παιδι γονέων χριστιανν. Μαρτύρησαν στ Διοκαισάρεια, που συνελήφθησαν π τν ρχοντα Φιρµιλιαν κα προσκλήθηκαν ν᾿ ρνηθον τ Χριστό. λλ᾿ ατο µολόγησαν µεγαλόφωνα τν πίστη τους κα δήλωσαν, τι ταν τοιµοι κα γι φυλακ κα γι βασανιστήρια κα γι µύριους θανάτους. Κα µν Οαλεντίνα κα Θέη, νεαρς κοπέλες πάνω στ νθος τς λικίας τους, πέθαναν φο τς ριξαν µέσα στ φωτιά. Προηγουµένως µως, ο δήµιοι, ξέσχισαν τς σάρκες τους µ σιδερένια ργανα.

δ Παλος, φο πηύθυνε λίγες λέξεις στ πλήθη γι τν δι το ησο Χριστο σωτηρία κα γάπη, λαβε κα ατς µαρτυρικ τέλος δι᾿ ποκεφαλισµο.

 

γιος άκινθος π τν µάστριδα

ταν γις εσεβν γονέων, το Θεοκλήτου κα τς Θεονίλλης. Πατρίδα του ταν µάστριδα το Εξείνου Πόντου, πο κενα τ χρόνια πισκόπευε πίσκοπος ρακλείδης. άκινθος, µικρ παιδ κόµα, δειχνε εσέβεια µεγάλου πνευµατικο νθρώπου. Τριν χρόνων µάλιστα, µ τν πίκληση το νόµατος το Χριστο, νάστησε κάποιο νεκρ παιδί. τσι αξανε κατ τν σωµατικ κα πνευµατικ λικία τς ρετς, κάνοντας πολλ θαύµατα. Κάποτε µως, εδε τος εδωλολάτρες ν προσκυνον κάποιο πωροφόρο δένδρο, κα άκινθος π ερ γανάκτηση, πγε κα τ κοψε. Τότε συνελήφθη κα δηγήθηκε στν γεµόνα Καστρίνσιο, ποος τν δειρε νελέητα κα το ξερίζωσε τ δόντια. Στ συνέχεια τν συραν µ σχοινι ξω π τν πόλη κα τν πλήγωσαν µ µυτερ καλάµια. πειτα τν ριξαν µέσα στ φυλακή, που παρέδωσε τν γία του ψυχή.

 

γιος Μάρκελλος

Μαρτύρησε, φο τν ξάπλωσαν πάνω σ πυρακτωµένο κρεβάτι, µ ποτέλεσµα ν ψηθε ζωντανός. Ο γιοι Δάσιος κα Μάρων Μαρτύρησαν δι ξίφους.

σιος Παµβώ Στάθηκε στόλισµα τν σκητν το ρους τς Νιτρίας κα ταν σύγχρονος τς γίας Μελάνης κα το γίου σιδώρου.

 

σιος Παµβ

ταν µεγάλος σ λα του. Στν εσέβεια, στν µιλία, στ σιωπή, στ συµβουλή, στν πιείκεια, στν αστηρότητα, στν περα, στ γνώση, στ σοφία, στν πλότητα κα γενικ παντο. νέδειξε θαυµάσιους µαθητές, πως τν πίσκοπο Διόσκορο, τν µµωνα κα τν ωάννη, τν νεψι το Δρακοντίου. ν ταν πάντοτε γκρατς κα σκληραγωγηµένος, εχε γεία κµαία κα στ ζωή του δν ἀῤῥώστησε καθόλου. θάνατός του πρξε χι µόνο συχος κα νώδυνος, λλ κα εχάριστος, πρς τν οράνιο Πατέρα. Τν κήδευσαν τ πνευµατικά του παιδιά, δοξολογώντας τν Θεό, πο τος ξίωσε ν διδαχτον π τν µεγάλο ατ σκητή.

 

γιος θανάσιος Ρωµαος Συγκλητικός, ν Κλύσµατι

 

σιος Βαρλαάµ ναχωρητς κοντ στν ντιόχεια

 

Ογιοι Στέφανος π τν µάσεια ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνας

γιος Στέφανος Β´ πρν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ταν Μητροπολίτης τς µάσειας, πο ταν κα πατρίδα του. Διαδέχτηκε στν Πατριαρχικ θρόνο τν Νικόλαο Α´ µετ τν δεύτερη Πατριαρχία του. νθρόνιση το Στεφάνου γινε τ τος 925 κα πέθανε τν 18η ουλίου το 928 σύµφωνα µ τν Λέοντα Γραµµατικό, τν 15η το διου µήνα σύµφωνα µ τν Κεδρηνό. σο γι τν Μητροπολίτη Χαλκηδόνας γιο ωάννη, δν χουµε βιογραφικά του στοιχεα. Στος Συναξαριστς ναφέρεται σν µιλητς κα π᾿ ατ µποροµε ν συµπεράνουµε τι ζησε στ χρόνια τν εκονοµάχων. ποµένως πρέπει ν εναι ατς γι τν ποο Θεόδωρος Στουδίτης επε: «λαµπρν τν τς µολογίας πενεγκάµενος στέφανον». (Ν ναφέρουµε τι δ, ρισµένα γιολόγια, ναφέρουν κα τν µνήµη το γίου ωάννου Θ´ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως). γκαίνια το Ναο τς Θεοτόκου ν τος Καλλιστράτου

 

νακοµιδ το Λειψάνου σίου Λαζάρου το Γαλησιώτου

κυρίως µνήµη του εναι τν 7η Νοεµβρίου, δ τιµµε τν µνήµη τς νακοµιδς το ερο λειψάνου του, ποία δν ναφέρεται π τν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου. Τν ναφέρουν µως Λαυριωτικς Κώδικας 73 κα Delehaye (17 ουλίου).

 

σιος ωάννης το Πολύτλα καγκλείστου τον Κιέβ σπηλαίου (Ῥῶσος)

 

Ογιοι νησιφόρος, Παµµέγιστος, Παµφοδίτης, Παφνούτιος, Πήγων, Πολέµιος, Σωζόµενος, Σωτήριχος κα Φώτιος γιοι τς κκλησίας τς Κύπρου, πο συµπεριλαµβάνονται στος 300 γίους λαµανούς. Βλέπε σχετικς Α.Χ.Ε.Χ.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες