2 Ἰουλίου

0702

2 Ἰουλίου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Κατάθεσις Τιµίας σθτος τς Θεοτόκου

●     γιος ουβενάλιος Πατριάρχης εροσολύµων

●     γιος Κόϊντος

●     γιος Λάµπρος Νεοµάρτυρας

     Ο γιοι νθιµος Γέρων, Παλος, Βήλων, Θέων, ρων κα λλοι 36 Αγύπτιοι

       (+ 305-310)

●     γιος Ετυχιανός, Μάρτυρας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Κατάθεσις Τιµίας σθτος τς Θεοτόκου Στ να τν Βλαχερνν, πο εχε κτίσει βασίλισσα Πουλχερία, κόρη το ατοκράτορα ρκαδίου κα σύζυγος το ατοκράτορα Μαρκιανο (451-457), εχαν κατατεθε τ σπάργανα (ντάφια) τς Θεοτόκου, τ ποα εχαν σταλε π τν Πατριάρχη εροσολύµων ουβενάλιο. ταν δ ταν ατοκράτορας Λέων Α´ Θρξ (457-474), ο πατρίκιοι Γάλβιος κα Κάνδιδος φεραν π τ εροσόλυµα κα τν τίµια σθτα τς περαγίας Θεοτόκου.

Λέων τν παρέλαβε κα τν κατέθεσε στ να τν Βλαχερνν, µέσα σ χρυσ λάρνακα. σθτα ατ πρχε µέσα στ να τν Βλαχερνν µέχρι τ τος 820. λλ νας ατς τ 1070 κάηκε κα κατόπιν, φο νοικοδοµήθηκε, π προσεξία ξανακάηκε στς 19 ανουαρίου το 1434. Βέβαια, πάντα τ τίµια ντικείµενα τς περαγίας Θεοτόκου γίνονται φορµ στος γωνιζόµενους χριστιανος ν µιµηθον τν ρετή της. Κα πως, λοιπόν, ατ «διετήρει πάντα τ ρήµατα (το Κυρίου) ν τ καρδί ατς», διατηροσε, δηλαδή, τ λό
για του Υο της βαθει χαραγµένα στν καρδιά της, τσι ς κάνουµε κι µες.

 

γιος ουβενάλιος, Πατριάρχης εροσολύµων

Πατριάρχης ατός, κατέχει µία π τς πισηµότερες θέσεις στν κκλησιαστικ στορία. Κατ τν πι πιθαν γνώµη, πατριάρχευσε 28 συνεχ χρόνια κα πρξε σύγχρονος τν βασιλέων Θεοδοσίου το µικρο, Πουλχερίας, Μαρκιανο κα Λέοντος το Α´. Στ Γ´ Οκουµενικ Σύνοδο, πο γινε στν φεσο, συµµετοχ το ουβεναλίου ταν νεργητικότατη. Διότι ταν νδρας χι µόνο πολλο ζήλου, λλ κα λόγου κα παιδείας. ουβενάλιος γραψε γι τν Κοίµηση τς Θεοτόκου κα τν Μετάσταση ατς. πίσης, ατς εναι πο στειλε στν ατοκράτορα Μαρκιαν τ ντάφιά της σπάργανα, πο κατατέθηκαν στ Να τν Βλαχερνν. Πέθανε, σύµφωνα µ τ λεγόµενα το Δοσιθέου, τ τος 457.

 

γιος Κόϊντος

Καταγόταν π τν Φρυγία κα διακρινόταν γι τ θερµ ζλο του ν διαδίδει τν χριστιανικ πίστη µεταξ τν εδωλολατρν. Κάποτε πγε σ᾿ να χωρι πο νοµαζόταν Αολίς, που δινε λεηµοσύνη στος φτωχος κα γιάτρευε νθρώπους π κάθαρτα πνεύµατα. πειδ µως γεµόνας Ροφος τν νάγκαζε ν θυσιάσει στ εδωλα, δαιµονίστηκε, λλ᾿ γιος τν θεράπευσε κα γεµόνας, φο τν ντάµειψε µ πολλς τιµς τν φησε λεύθερο. Κατόπιν πγε στν Πέργαµο, που συνελήφθη π τος λληνες Κυµαίους, πο ρχισαν ν τν βασανίζουν. Τότε ξαφνικ γινε µεγάλος σεισµός, µ ποτέλεσµα ν πέσει νας τν λλήνων κα ν συντριβον τ εδωλα πο ταν µέσα σ᾿ ατόν. Φοβισµένοι ο λληνες, φησαν τν γιο λεύθερο. ργότερα στν Πέργαµο λθε ρχοντας Κλέαρχος, ποος συνέλαβε τν γιο κα το συνέτριψε τ σκέλη, λλ᾿ ατς µ τν θεία χάρη γινε γις κα π τότε ζησε λλα 10 χρόνια κα κατόπιν πεβίωσε ερηνικά. ( κυρίως µνήµη το γίου ατο εναι τν 2α Μαρτίου, δ περιττς παναλαµβάνεται π τος Συναξαριστές).

γιος Λάµπρος Νεοµάρτυρας

Στς 2 ουλίου το 1835, µαρτύρησε στ Μάκρη το Νοµο βρου γιος Λάµπρος. Ατός, µαζ µ λλους πέντε συµµάρτυρές του, τν Θεόδωρο, τν λλο Θεόδωρο, τν Γεώργιο, τν ωάννη κα τν Μιχαήλ, κβιάστηκε π τος Τούρκους κα ξώµοσε. Κατόπιν µως µεταµελήθηκε κα µαζ µ τος λλους µαρτύρησε γι τν πίστη του στν Χριστό. Ο γιοι νθιµος Γέρων, Παλος, Βήλων, Θέων, ρων κα λλοι 36 Αγύπτιοι (+ 305-310)

 

γιος νθιµος, γέρων στν λικία κα πιθανώτατα λληνικς καταγωγς, µαρτύρησε στ Θεσσαλονίκη στ χρόνια του Μαξιµιανο. Ο δ πόλοιποι, πίσης µαρτύρησαν στ Θεσσαλονίκη στ χρόνια του Μαξιµιανο.

 

γιος Ετυχιανός, Μάρτυρας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

20 Ιουνίου 2024

Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα, νοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων

Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες