3 Ἰουλίου

0703

3 Ἰουλίου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος άκινθος, Κουβικουλάριος (Θαλαµηπόλος)

●     γιος νατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     Ο γιοι Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολινδούχ ( Γολινδούχ), Διοµήδης, Ελάµπιος (

Ελαµπίδης) κα σκληπιάδης

     Ο γιοι Μρκος κα Μωκιανός

●     γιος Γεράσιµος Νέος, Καρπενησιώτης

     Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου τς Γαλακτοτροφούσης

●     σιος ωακείµ Νέος, Θεοφόρος

●     γιος Φίλιππος Θαυµατουργός, Μητροπολίτης Μόσχας κα Πάσης Ρωσίας

(Ῥῶσος)

●     σιος νατόλιος ν τ Σπηλαί (Ῥῶσος)

     ερεσις το τάφου κα τν λειψάνων το γίου εροµάρτυρας Ραφαλ ν

Μυτιλήν (1959)

     γία Θεοδότη, Μάρτυς (+ 712)

●     γιος ωάννης τς Μόσχας (Ῥῶσος)

     Ο γιοι Μιχαλ κα Θωµς το Σολβισεγκόντσκ (Ῥῶσοι)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος άκινθος Κουβικουλάριος (Θαλαµηπόλος)

Καταγόταν π τν Καισάρεια τς Καππαδοκίας κα ζησε στ χρόνια του ατοκράτορα Τραϊανο (98-117). ταν νθρωπος µ ξαιρετικ συµπεριφορ κα διετέλεσε κουβικουλάριος το ατοκράτορα. Διεκπεραίωνε τ καθήκοντά του µέσα στ παλάτι κατ τν καλύτερο τρόπο. ταν προσεκτικς κα δ µολύνθηκε π τν χλιδ τν νακτόρων. ψυχή του λόκληρη ταν δοσµένη στ Σωτρα Χριστό. Γι᾿ ατό, ταν Τραϊανς διέταξε διωγµ κατ τν χριστιανν, άκινθος δ δίστασε ν µολογήσει µπροστ στν ατοκράτορα τι εναι χριστιανός. Τραϊανς ξεπλάγη κα το επε τι εναι χάριστος, γι τν µπιστοσύνη κα τν πόληψη πο το πρόσφερε τ παλάτι. Τότε άκινθος µ ψυχικ νεση πάντησε: «ν εγνωµοσύνη εναι ρετή, βασιλιά, ποι πολογία θ µπορέσω ν δώσω ρνούµενος τ Σωτρα µου Χριστό, ποος χυσε γι µένα τ αµα του, ποος µου χάρισε τν πίστη, τν λπίδα, τν γάπη, ποος µου δίνει λιµάνι στς τρικυµίες τς ψυχς, παρηγορι στ θλίψη, σφάλεια στ κύµατα, θώρακα στς δοκιµασίες; Κα ποος µου πιφυλάσσει συµµετοχ αώνια στ βασιλεία Του κα τν δόξα;».

Τραϊανός, στενοχωρηµένος π τ λόγια του ακίνθου, διέταξε ν τν φυλακίσουν χωρς ν το δίνουν καθόλου φαγητό, κτς κα ν θελε ν φάει εδωλόθυτα. Σαράντα µέρες πέρασε τσι άκινθος, χωρς ν γγίξει τ εδωλόθυτα. Τν 41η, µως, παρέδωσε τ πνεµα του στν Κύριο. ( µνήµη του γίου ατο, µαζ µ᾿ ατ το γίου Διοµήδη, π ρισµένους Συναξαριστές, παναλαµβάνεται περιττς κα τν 3η ουνίου).

 

γιος νατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

νατόλιος γινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυ µνες µετ τν δικο φόνο το Πατριάρχη Φλαβιανο, στς 11 Αγούστου το 449, π τν αρετικ Διόσκορο κα τος συνεργάτες του.

νατόλιος ταν γέννηµα τς λεξανδρείας κα χειροτονήθηκε διάκονος π τν τότε ρχιεπίσκοπο λεξανδρείας Κύριλλο. αρετικς Πατριάρχης λεξανδρείας Διόσκορος, ποστήριξε τν κλογ το νατολίου, µ τν λπίδα τι θ τν χει ποχείριό του. Διαψεύστηκε µως. νατόλιος ναδείχτηκε πιστς κα θαῤῥαλέος πέρµαχος τς ρθοδοξίας. π τς πατριαρχίας του, συνλθε τ 451 Δ´ Οκουµενικ Σύνοδος στ Χαλκηδόνα, πο καταδίκασε τν αρεση το Ετυχος. π νατολίου πίσης, νακοµίσθηκαν στν Κωνσταντινούπολη τ λείψανα τν 40 γίων, πο µαρτύρησαν στ Σεβάστεια. π τς πατριαρχίας του πάλι, βασίλισσα Πουλχερία κτισε τ 450 τος ξοχους ναος τς Θεοτόκου τν Χαλκοπρατείων, τν Βλαχερνν κα τς δηγήτριας. Πατριάρχης νατόλιος πέθανε τν ούλιο το 458, φο φέλησε σηµαντικ τν πίστη κα τν κκλησία.

 

Ογιοι Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολινδούχ ( Γολινδούχ), Διοµήδης, Ελάµπιος ( Ελαµπίδης) κασκληπιάδης

Συνελήφθησαν π τν βασιλι Τραϊαν (98 µ.Χ.), ποος τος ξανάγκαζε ν᾿ ρνηθον τν Χριστ κα ν θυσιάσουν στ εδωλα. πειδ µως ρνήθηκαν ν πειστον στς διαταγς το βασιλι, φο βασανίστηκαν, κατόπιν τος κλεισαν στ φυλακή, που ταν κα γιος άκινθος Κουβικουλάριος, π τν ποο κα στηρίχτηκαν στν πίστη το Χριστο. ταν µαρτύρησε γιος άκινθος, κατόπιν βγαλαν κα ατος π τν φυλακή, κα τος δή
γησαν στ να γι ν φάγουν π τ εδωλόθυτα. Ο γιοι ατοί, χι µόνο δν φαγαν, λλ κα λεγξαν µ θάῤῥος τν θρησκεία τν εδώλων. Τότε τος κρέµασαν πάνω σ ξύλα κα ξέσχισαν τς σάρκες τους. πειτα µ βάρβαρο τρόπο, φο τος κατέβασαν π τ ξύλα, τος ποκεφάλισαν κα τσι λοι λαβαν τ στεφάνι το µαρτυρίου. Τ δ τίµια λείψανά τους, νταφίασαν µ τιµς ο χριστιανο στν τόπο που µαρτύρησαν. Ο γιοι Μρκος κα Μωκιανός Ο γιοι ατοί, κβιάζονταν π τν παρχο Μάξιµο ν θυσιάσουν στ εδωλα κα πειδ ρνήθηκαν, µολογώντας τν Χριστό, ποκεφαλίστηκαν. ταν δ γιος Μωκιανς βάδιζε στν τόπο τς κτέλεσής τους, τν κολούθησαν γυνακα κα τ παιδιά του κλαίγοντας. Τότε γιος, ντ ν δειλιάσει επε στν οκογένειά του ν µ κλαίει λλ ν χαίρεται γι τ µαρτύριο πο το ξιώνει Θεός. ν ντίθετα γυνακα το γίου Μάρκου, ταν ποκεφαλίστηκε ντρας της, πρε τ κεφάλι του στ χέρια της µ χαρ σν πολύτιµο θησαυρό.

 

γιος Γεράσιµος Νέος Καρπενησιώτης

Τ Καρπενήσι, κα συγκεκριµένα τ χωρι Μέγα, εναι τόπος που γεννήθηκε νέος σιοµάρτυρας Γεράσιµος, κα κατ κόσµον Γεώργιος. νδεκα χρονν πγε στν Κωνσταντινούπολη κα παρέµεινε κοντ σ᾿ ναν παντοπώλη. Κάποια µέρα, µετέφερε πάνω στ κεφάλι του να χάλκινο δίσκο, πο εχε πινάκια γεµάτα πηγµένο γάλα. Σ κάποια στιγµ µως γλίστρησε, το πεσε δίσκος µ τ πινάκια κα το σπασαν λα. Κα ν κλαιγε µέσα στ δρόµο γι τν δυστυχία πο τν βρκε, τν πρε κοντά της µία πίσηµη θωµανίδα κυρία, πο τν παρηγόρησε. Στ συνέχεια µ διάφορες περιποιήσεις, τν ξεγέλασε κα κατάφερε ν τν ξισλαµίσει. Μετ π πολλ χρόνια Γεώργιος, κατάλαβε τ µάρτηµά του κα φυγε γι τν πατρίδα του. ργότερα πγε στ γιον ρος, κάρη µοναχς κα νοµάστηκε Γεράσιµος. πιθυµώντας µως τ µαρτύριο, πέστρεψε στ βασιλεύουσα κα ποκήρυξε τν σλαµισµό. Κατόπιν µπροστ στν πρώην κύριό του, κήρυξε µ θάῤῥος τν πίστη του στν Χριστό. Παρ τς κολακεες κα τ βασανιστήρια, Γεράσιµος µεινε µετακίνητος στν πίστη του. Τότε, στς 3 ουλίου 1812 τν ποκεφάλισαν στ Μπαµπ Χουµάϊ της Κωνσταντινουπόλεως. Τότε ταν 25 χρονν. Τ λείψανο το γίου νταφιάστηκε στν ρχ στ νησ Πρώτη. ργότερα µεταφέρθηκε στ Μον το Πυρσο στ Καρπενήσι. Εκόνα το γίου βρίσκεται τυπωµένη στν κολουθία του. Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου τς Γαλακτοτροφούσης εκόνα της, πάντα σύµφωνα µ προφορικς παραδόσεις πο βρίσκονται στ Μον Χιλανδαρίου, βρισκόταν στ Λαύρα το σίου Σάββα το γιασµένου. Πρν πεθάνει σιος Σάββας επε σ᾿ ατος πο ταν γύρω π τ κρεβάτι του, τι κάποτε θ πισκεφθε τν Λαύρα κάποιο βασιλοπαδι, Σάββας νοµαζόµενος κα ατός. Ν το δοθε λοιπν εκόνα τς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σν ελογία. Γεγονς πο γινε τν 13ο αἰῶνα, ταν τν Λαύρα πισκέφθηκε γιος Σάββας Σέρβος, κτήτορας τς Μονς Χιλανδαρίου το γίου ρους. Ατς µετέφερε τν γία ατ εκόνα στ γιον ρος, κα συγκεκριµένα στ µον τν ποία διος δρυσε. Σήµερα βρίσκεται σ κκλησία τν Καρυν το γίου ρους, πο πόκειται στ Μον Χιλανδαρίου, κα εναι τοποθετηµένη στ δεξι µέρος το τέµπλου, που κανονικ θ πρεπε ν ταν Κύριος, πο βρίσκεται στ ριστερ µέρος το τέµπλου.

 

σιος ωακείµ Νέος, Θεοφόρος

Γεννήθηκε στ τέλη το 16ου αἰῶνα, στ χωρι Σκιαδ τς παρχίας τν Παλαιν Πατρν. Σ νεαρ λικία κα παρ τν θέλησή του, ἀῤῥαβωνιάστηκε µία εσεβ νέα, πο καταγόταν π τ διο χωριό. ωακεµ µως, φλεγόµενος το πόθου τς µοναχικς ζως, γκατέλειψε γονες κα ἀῤῥαβωνιαστικι κα γινε µοναχς (πο;). ργότερα γινε ερέας κα σύµφωνα µ µία πιγραφ τς Μονς Νοτενν, πρξε γούµενός της γι ρκετ χρόνια. πειτα ναχώρησε σ κάποια σπηλιά, πάνω π τν Μονή, που µ τν σκληρ σκητική του ζω κατάφερε ν γίνει πίγειος γγελος κα οράνιος νθρωπος. πεβίωσε ερηνικ κα µετ 10 χρόνια γινε νακοµιδ τν λειψάνων του. Τ λείψανό του βρέθηκε ναλλοίωτο κα βγαζε θαυµάσια εωδιά. Μετ π λίγα χρόνια, τ λείψανό του διαλύθηκε κα κάρα του µαζ µ λλα πολύτιµα ντικείµενα τς µονς κλάπη. Σήµερα στ Μον ατή, βρίσκονται λίγα µόνο λείψανα το γίου, πο εωδιάζουν κα κάνουν διάφορες θεραπεες στος πιστούς.

 

γιος Φίλιππος Θαυµατουργός, Μητροπολίτης Μόσχας κα Πάσης Ρωσίας (Ῥῶσος)

 

σιος νατόλιος ν τ Σπηλαί (Ῥῶσος)

 

ερεσις το τάφου κα τν λειψάνων τογίου εροµάρτυρας Ραφαλ ν Μυτιλήν (1959)

 

γία Θεοδότη, Μάρτυς (+ 712)

 

γιος ωάννης τς Μόσχας (Ῥῶσος) Δι Χριστν σαλός.

 

Ογιοι Μιχαλ κα Θωµς το Σολβισεγκόντσκ (Ῥῶσος) Δι Χριστν σαλοί.

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες