20 Ἰουνίου

0620

20  Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Μεθόδιος εροµάρτυρας πίσκοπος Πατάρων

     κατάθεσις λειψάνων κα περιβολαίων τν γίων ποστόλων Λουκ, νδρέου

       κα Θωµ, το προφήτου λισσαίου κα το µάρτυρος Λαζάρου, τινα

       κατετέθησαν ν τ Να τν γίων ποστόλων τν µεγάλων

     Ο γιοι Δύο σκητές

●     σιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Νικόλαος Καβάσιλας

   Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου τς δηγήτριας

●     σιος θανάσιος θαυµατουργός, Πεντασχινίτης, Κύπριος

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μεθόδιος εροµάρτυρας πίσκοπος Πατάρων

γιος Μεθόδιος ζησε κατ τν 6ο αἰῶνα µετ Χριστόν. σπάνια ρετή του κα µεγάλη µόρφωση πο τν διέκρινε τν νέβασαν στν πισκοπικ θρόνο τν Πατάρων. Σν πίσκοπος, πεδίωκε ν πιτελε τέλεια τ καθήκοντά του. φωτιστικς λόγος του, σ συνδυασµ µ τ γιο παράδειγµά του, τρεφε τς ψυχς τν νθρώπων το ποιµνίου του. ταν κοίµητος φρουρς το ρθοδόξου δόγµατος κα ποφασισµένος σ λη του τν ζω «φυλάσσειν τ δόγµατα τ κεκριµένα π τν ποστόλων». Ν φυλάττει, δηλαδή, τς ποφάσεις, πο εχαν ριστικ κριθε σν µόνες ρθς π τος ποστόλους. Γι΄ ατ κα πέτυχε µετ π συστηµατικ γνα ν περιορίσει σηµαντικ στν παρχία του τος παδος τν λανθασµένων δοξασιν το ριγένη. µως, ατο ο λίγοι πο µειναν, γι ν κδικηθον, κατάφεραν ν βάλουν δικό τους πηρέτη κοντ στ Μεθόδιο. Κα κάποια µέρα πο πίσκοπος ἀῤῥώστησε, τν σκότωσε µ µαχαρι. λλ ν τν µαχαίρωνε, Μεθόδιος κουσε τ δολοφόνο ν λέει: «τσι σκοτώνουν ο ριγενιστές». Τότε µειδίασε λαφρ κα γειρε τ κεφάλι του εχαριστηµένος, παραδίδοντας τ πνεµα του στν Κύριο. ταν χαρά, διότι πεφτε θµα το καθήκοντός του ν διαφυλάττει τ ρθ δόγµατα τς κκλησίας. Σ. Εστρατιάδης µως, στ γιολόγιό του, χει λλη γνώµη περ τν βιογραφικν στοιχείων το γίου ατο κα τν παραθέτουµε ς χει: «κµασε περ τ τέλη το γ΄ κα τς ρχς το δ΄ αώνος· κατ τν ερώνυµον (De Νirill. 83) κα τν στορικν Σωκράτην (κκλ. στ. 6,13) ν οχ Πατάρων πίσκοπος, λλ λύµπου το ν Λυκί κα ετα πίσκοπος Τύρου (τς Φοινίκης), κατ΄ λλην δ γνώµην, πίσκοπος Φιλίππων τς Μακεδονίας. τοιαύτη πλάνη, το ν λέγεται Πατάρων πίσκοπος, προλθεν κ το τι περ ναστάσεως διάλογος ατο κτυλίσσεται ες τ Πάταρα.

Μεθόδιος ν διαπρεπς ρχιερες κα πλατωνικς φιλόσοφος, ντίπαλος σφοδρς τν ριγενιστν κα ποιητς δόκιµος, ς φαίνεται κ το περισωθέντος ργου ατο «Συµπόσιον τν δέκα παρθένων περ γνείας». Κατ τν π Διοκλητιανο διωγµν πέστη τν µαρτυρικν θάνατον ν Χαλκίδι (τς Συρίας).

 

κατάθεσις λειψάνων κα περιβολαίων τν γίων ποστόλων Λουκ, νδρέου κα Θωµ, το προφήτου λισσαίου κα το µάρτυρος Λαζάρου, τινα κατετέθησαν ν τ Να τν γίων ποστόλων τν µεγάλων

 

Ογιοι Δύο σκητές

πεβίωσαν ερηνικ στν ρηµο.

 

σιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

ταν λόγιος εροµόναχος γιορείτης, πο σκήτευε στ Μον βήρων, κα τν ποο ατοκράτορας ωάννης Κατακουζηνς νύψωσε στν οκουµενικ θρόνο τ 1350, διάδοχο το σιδώρου. Μετ τέσσερα χρόνια πατριαρχίας, ναγκάσθηκε ν παραιτηθε κα ποσύρθηκε στ Μον το γίου Μάµαντα κα π κε στν Τένεδο. λλ τν κάλεσαν γι δεύτερη φορ στν οκουµενικ θρόνο (1355-1363) µετ τν πτώση το Πατριάρχη Φιλοθέου. ταν µως ταν πεσταλµένος στν γεµονίδα τς Σερβίας λισάβετ κα πγε στς Φέῤῥες τς Θεσσαλίας, ἀῤῥώστησε βαρει κα πέθανε κε τ 1363.

 

γιος Νικόλαος Καβάσιλας

Γεννήθηκε στ Θεσσαλονίκη τ 1322 κα θεος του ταν Νελος Καβάσιλας, πο πρξε ρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης. Τ πατρικ πώνυµο το Νικολάου ταν Χαµαετός, κράτησε µως τ µητρικ πώνυµο Καβάσιλας προφανς λόγω τς σχυρς παρουσίας το θείου του. Σπούδασε στ Θεσ/νίκη κα στν Κωνσταντινούπολη ητορική, Θεολογία κα φυσικς πιστµες. Διετέλεσε σύµβουλος το Κατακουζινο κα στ τελευταα χρόνια τς ζως του, πρέπει ν πρξε µοναχς κα µενε στ µοναστήρι τν Μαγγάνων. γιος ταν παδς το νατολικο µυστικισµο κα συχαστικο πνεύµατος, πως τ διαµόρφωσε γιος Γρηγόριος Παλαµς. πρξε πληθωρικς συγγραφέας θεολογικν, λειτουργικν κα ρµηνευτικν ργων, καθς πίσης, πανηγυρικν λόγων, πιστολν, πιγραµµάτων κα κειµένων πολιτικο κα κοινωνικο περιεχοµένου. Πέθανε λίγο µετ τ 1391 κα γιοποιήθηκε στς 19 ουλίου 1983.

 

Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου τς δηγήτριας

εκόνα της βρίσκεται στ Μον Ξενοφντος
το γίου ρους.

 

σιος θανάσιος θαυµατουργός, Πεντασχινίτης, Κύπριος

Βλέπε σχετικς Α.Χ.Ε.Χ.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες