24 Μαρτίου

0324

24 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ‘αγιοι

 

σιος ρτέµων πίσκοπος Σελευκείας τς Πισιδίας κα Προεόρτια του Εαγγελισµο τς Θεοτόκου

●   γιος ρτέµων εροµάρτυρας, πρεσβύτερος Λαοδικείας

●   σιος Ζαχαρίας

   Ο γιοι κτ Μάρτυρες ο ν Καισαρεί τς Παλαιστίνης

●   σιος Μαρτνος Θηβαος

●   σιος βραµ πο µόνασε στ ρος Λάστρος

●   σιος Στέφανος Ξυλινίτης

●   γιος Παρθένιος Γ΄ ( Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●   σιος Ζαχαρίας Ῥῶσος

   Ο γιοι Στέφανος κα Πέτρος µάρτυρες

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος ρτέµων πίσκοπος Σελευκείας τς Πισιδίας κα Προεόρτια του Εαγγελισµο τς Θεοτόκου

σιος ρτέµων ζησε στος ποστολικος χρόνους, ταν γι πρώτη φορ τ Εαγγέλιο το Χριστο διαδιδόταν στς εδωλολατρικς κοινωνίες. πόστολος τν θνν Παλος πγε στ Σελεύκεια τς Πισιδίας, κήρυξε τ λόγο το Θεο κα ελκυσε κλεκτς ψυχές, πο ποτέλεσαν τν πρώτη κκλησία τς πόλης κείνης. Μεταξ τν νεοφωτισθέντων λαµπε περισσότερο ρτέµων, πο Παλος τν νέδειξε κα πίσκοπο. Στ διάστηµα τς πισκοπς του, δικαίωσε τν προτίµηση κα τς λπίδες πο στήριξε σ΄ ατν Παλος. Καλλιέργησε τν διδασκαλία, φρόντισε γι τος φτωχούς, ταν παράδειγµα στος πιστούς µε λόγια κα ργα, πατέρας ατν κα βοηθός, καύχηµα κα παρηγοριά. Πέθανε ερηνικ κα τν θρήνησε λο τ ποίµνιό του, σν µία οκογένεια. Διότι κανε πράξη, ατ πο επε πόστολος Παλος: «Τύπος γίνου τν πιστν ν λόγ, ν ναστροφ, ν γάπ, ν πνεύµατι, ν πίστει, ν γνεί». Γίνε, δηλαδή, παράδειγµα τν πιστν κα στ λόγια σου κα στ συµπεριφορά σου κα στν γάπη πο θ δείχνεις κα στν πνευµατικ ζω πο θ ζες κα στν πίστη κα στν καθαρότητα τς ζως. γιος ρτέµων εροµάρτυρας, πρεσβύτερος Λαοδικείας ναδείχτηκε στ χρόνια το διώκτη το χριστιανισµο Διοκλητιανο, κα ταν πάνω π 100 χρονν, Διότι εχε κάνει 16 χρόνια ναγνώστης, 28 διάκονος κα 33 χρόνια σν ερέας. ταν λοιπν ρχισε διωγµς κατ τν χριστιανν, ατοκράτορας στειλε στ Λαοδίκεια κτακτο πεσταλµένο του, τν Πατρίκιο, γι ν φαρµόσει κα κε τ σκληρ µέτρα το κατ τν Χριστιανν. Ατς λοιπν κάλεσε τν γέροντα ερέα ρτέµονα κα το επε ν σταµατήσει τν δραστηριότητα µψύχωσης τν χριστιανν, διότι δν θ σεβαστε καθόλου τ γεράµατά του κα θ τν καταδικάσει σ θάνατο. ρτέµων χι µόνο δν πάκουσε στ πειλητικ λόγια του Πατρικίου, λλ συνέχισε µ περισσότερη ρµ τν δραστηριότητά του. Κα να π τ κατορθώµατά του ταν, τι µπόρεσε ν φέρει στ χριστιανικ πίστη τν ερέα τν εδώλων Βιτάλιο. Κα χι µόνο. λλ βγκε κα σ΄ λλες πόλεις τς Μικρς σίας, στηρίζοντας τος πιστος κα προσελκύοντας στ χριστιανικ πίστη πολλος εδωλολάτρες. Τελικ πέστη µαρτυρικ θάνατο κα τσι τελείωσε τν ζωή του στν πρώτη γραµµ τς χριστιανικς παράταξης, παρ τ βαθι γεράµατά του. ( µνήµη του, π ρισµένα Συναξάρια, παναλαµβάνεται κα τν 8η κτωβρίου).

 

σιος Ζαχαρίας

Διέπρεψε στ µοναχικ ζωή, τς ποίας ποτέλεσε καύχηµα. παράµιλλη πρ πάντων πρξε ταπεινοφροσύνη του, χάρη τς ποίας Θεός, τν στόλισε µ µεγάλη πνευµατικ περοχή. Τόσο στε κα ατο ο περίφηµοι ββάδες Μακάριος κα Μωϋσς τν πλησίαζαν µ πολ σεβασµ κα ρχονταν πάντοτε ν φεληθον π τ λόγια του, τ φωτισµένα π τ γιο Πνεµα. Κατ τν ρα το θανάτου του, ποος λθε συχος κα γαλήνιος, θάνατος ληθινο δικαίου, τν περιστοίχιζαν δελφικ πολλο π τος ββάδες. Κατ τς τελευταες του δ στιγµές, ν Ζαχαρίας ταν σιωπηλός, νέβλεψε κάπως µυστήρια πρς τ πάνω, νέβλεψε τότε κα ββς σίδωρος κα θαῤῥες π κάποια οράνια µπνευση, επε: «Εφραίνου, τέκνον µου Ζαχαρία, τι νεώχθησάν σοι α πύλαι τς ορανν βασιλείας». Ο γιοι κτ Μάρτυρες ο ν Καισαρεί τς Παλαιστίνης Μαρτύρησαν δι ξίφους. (Σ΄ λλα Μηνολόγια ριθµς τν ν λόγ Μαρτύρων νέρχεται σ 35 κα τι µαρτύρησαν δι ποκεφαλισµο π ουλιανο του Παραβάτου (360-363). ν σ΄ λλα Συναξάρια ριθµός τους νεβαίνει στος 50).

 

 

 

σιοςΜαρτνοςΘηβαος

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιοςβραµ πο µόνασεστροςΛάστρος

λάχιστα βιογραφικ στοιχεα γι τν σιο ατό, βρίσκουµε στν Λαυριωτικ Κώδικα 70. σιος βραάµ, π µικρ παιδ διάλεξε τν γγελικ ζω το µοναχο κα τσι µοίρασε στος φτωχος ,τι περιουσία εχε κα γινε πόδειγµα µοναχο. φήµη τς µεγάλης του ρετς δν ργησε ν διαδοθε στ χώρα που σκήτευε κα γι᾿ ατ τρεχαν πολλο κοντά του γι ν φεληθον πνευµατικά. λλ΄ βραάµ, πειδ δν το ρεσε πίδειξη κα φασαρία, νέβηκε στ ρος το Λάτρου, που µ αστηρότερη γκράτεια, γρυπνία κα προσευχή, προόδευε σ µεγάλα ψη ρετς κα φελοσε τος κε σκητές. τσι, µ΄ ατ τν θεάρεστο τρόπο φο ζηοε, πεβίωσε ερηνικά.

 

σιοςΣτέφανοςΞυλινίτης

διαίτερο βιογραφικ
πόµνηµα γι τν σιο ατό, πάρχει στν Λαυριωτικ Κώδικα 70 κα τ ποο παραθέτουµε ατολεξε πως χει: « δ τίµιος Στέφανος, ο τ πικλν Ξυλινίτης, κα ατς τν σκητικ πολιτεία αυτν κδος περιλθε γυµνς τ σµα κα νυπόδητος τόπους κ τόπων περιερχόµενος κα πελαζόµενος κατ Κύριον κα πνον τος φθαλµοις τ καθόλου µ προσενεγκν, µηδ τος κροτάφοις νάπαυσιν παρ΄ λον τν τς ζως ατο χρόνον ντεθεν ξιώθη κα προφητικν χαρισµάτων το προλέγειν τος νθρωποις τ συµβησόµενα, προεΐδε τοίνυν κα τν ατο τελευτν κα πρς τ τέλος τς ζως ατο ν τ ρει το Λάτρου κα ατς πελθν σκητικς κεισε τν βίον διήνυσε κα πολλος τύπος κα πογραµµς ναδειχθες κα τ πρς σωτηρίαν καθοδηγήσας πρς Κύριον ξεδήµησεν».

 

γιος Παρθένιος Γ΄ ( Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

νέος ατς εροµάρτυρας, καταγόταν π τν Μυτιλήνη κα ταν γις θεοσεβν γονέων. Παρθένιος φοσιώθηκε στς µελέτες κα γινε νας π τος σοφος το 17ου αἰῶνα, Χειροτονήθηκε ερέας κα ργότερα γινε ρχιερέας κα ποιµένας τς Χίου. Στ τέλη το 1656 γινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σν διάδοχος το Πατριάρχη Παρθενίου το Β΄. Σν Μητροπολίτης, λλ κα σν Πατριάρχης ναδείχτηκε νδρας ελαβής, χρηστός, λόγιος κα ζηλωτς τν καλν πραγµάτων κα τς εσέβειας. Σν Πατριάρχης, νέπτυξε διαίτερα τν λληνικ παιδεία. Κάποια πιστολή του µως, πεσε στ χέρια τς ψηλς Πύλης, πο θεώρησε τ περιεχόµενό της παναστατικό. τσι τότε Σουλτάνος µπραµ Α΄, διέταξε τν θανάτωση το Πατριάρχη Παρθενίου. τσι συνελήφθη κα τν πίεζαν ν δεχτε τν σλαµισµ γι ν σωθε. λλ΄ Παρθένιος µεινε µετακίνητος στν πίστη του. Τότε τ Σάββατο το Λαζάρου, στς 24 Μαρτίου 1657, τν κρέµασαν στν Καγκελωτ πύλη Παρµκ – Καπου. Μ διαταγ το Μ. Βεζίρη Μεχµτ Κιουπουλο τ λείψανο, παρέµεινε κρεµασµένο γι τρες µέρες κα κατόπιν τ ριξαν στ θάλασσα. ργότερα τ παρέλαβαν ο χριστιανο κα τ θαψαν σ΄ να νησ «τ λεγοµένη τν Πριγκίπων». Μαρτύριο το γίου ατο, συνέγραψε Συρίγου Μελέτιος.

 

σιοςΖαχαρίαςῬῶσος

 

Ογιοι Στέφανος κα Πέτρος µάρτυρες Ον Καζάν (+ 1552).

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

20 Ιουνίου 2024

Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα, νοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων

Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες