24 Ἀπριλίου

0424

24 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     σία λισάβετ Θαυµατουργός

●     γιος Σάββας Στρατηλάτης, Γότθος

     Ο γιοι 70 Στρατιται

     Ο γιοι χιλλέας κα Ετέξιος εροµάρτυρας

     Ο γιοι Πασικράτης κα Βαλεντίων

     Ο γιοι Εσέβιος, Νέων, Λεόντιος, Λογγνος, Χριστοφόρος, Δηµήτριος, Δάναβος

       κα Νέσταβος

●     γιος Δούκας άπτης, π τν Μυτιλήνη

●     γιος Νικόλαος πο µαρτύρησε στ Μαγνησία

●     σιος Σάββας Ῥῶσος ν τ Σπηλαί

●     γιος Θαυµαστός (+ 6ος α.)

●     σιος Θωµς δι Χριστν Σαλς (+ 6ος α.)

●     σιος λέξιος Ῥῶσος (+ 13ος α.)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σία λισάβετ Θαυµατουργός

π τν κοιλι τς µητέρας της εχε ποκαλυφθε τι λισάβετ θ γινόταν στέρας πέρλαµπρος τς χριστιανικς ρετς. Ατ γινε µ τν µφάνιση γγέλου στ µητέρα της, πο τς επε τι θ γεννήσει κόρη, πο θ διακριθε στς ρετς το Χριστο. Πράγµατι, λισάβετ π µικρ λικία δωσε τν ψυχ κα τ σµα της στ διακονία τν πασχόντων συνανθρώπων της. Μ κάθε νόµιµο τρόπο, προσπαθοσε ν βρε πόρους γι τν συντήρηση τν φτωχν, κα συγχρόνως δωρεν µόρφωνε κα κατηχοσε τ παιδιά τους. Θύµιζε, τσι, τ λόγο το Θεο, πο λέει: «Πτωχ κτεινον τν χερα σου, να τελειωθ ελογία σου»· πλωσε, δηλαδή, µ λεηµοσύνη τ χέρι σου στ φτωχό, γι ν εναι τέλεια ελογία το Θεο σ σένα. πειτα, νύχτα-µέρα πρόσφερε τν πηρεσία της στος ἀῤῥώστους σν πλ νοσοκόµα, µπνεόµενη πάλι π τ θεο λόγο, πο λέει: «Μ κνε πισκέπτεσται ἄῤῥωστον, κ γρ τν τοιούτων γαπηθήση». Δηλαδή, µν εσαι πρόθυµος στ ν πισκέπτεσαι τν ἄῤῥωστο, διότι π κάτι τέτοια ργα θ γαπηθες π τ Θε κα π τος νθρώπους. πίσης, δν παρέλειπε ν παρηγορε τος θλιβοµένους κα στενοχωρηµένους συνανθρώπους της, διότι ψυχή της κουγε κα πάλι τ θεο λόγο, πο λέει: «Μ στερε π κλαιόντων». Δηλαδή, µ παραλείπεις ν συµπαρίστασαι σ᾿ ατος πο κλανε. λισάβετ πέθανε εεργετντας, λλ κα θαυµατουργντας, διότι Θες τς εχε δώσει κα ατ τ χάρισµα.

γιος Σάββας Στρατηλάτης, Γότθος

Στν καταγωγ ταν Γότθος κα ζησε τν 3ο αἰῶνα, στ χρόνια το ατοκράτορα Αρηλιανο, κα πηρετοσε στ ώµη.

βασιλις δν γνώριζε τι Σάββας ταν χριστιανός, λλ κα ατς δν θεώρησε τι πρεπε ν προφυλαχθε ταν διώκονταν κα φυλακίζονταν ο χριστιανοί.

διος πήγαινε τρόφιµα στος φυλακισµένους κα τος πρόσφερε τν δελφική του γάπη κα συµπαράσταση. µως, ο ξιωµατικο τν φυλακν τν κατήγγειλαν στν ατοκράτορα, πο µάταια προσπάθησε ν τν πείσει ν θυσιάσει στ εδωλα. Τότε διέταξε κα το σχισαν τς πλευρς κα τς πληγές του καψαν µ ναµµένες λαµπάδες. λλ᾿ καρτερία το Σάββα, φάνηκε ντάξια τς πίστης του. φο εδαν τι δν µποροσαν ν κατορθώσουν τίποτα, ποφασίστηκε θάνατός του. πειδ µως εχε µεγάλο ξίωµα, εδηση τι θ θανατωθε, φερε στν τόπο τς κτέλεσής του πλήθη θεατν. φο βρασαν λοιπν να καζάνι µ πίσσα, πικεφαλς το ποσπάσµατος διέταξε ν ίξουν τν µάρτυρα µέσα. λλ π θαµα γιος παρέµεινε βλαβής. Τ θέαµα κίνησε µεγάλο θαυµασµό, κα 70 π τος κε εδωλολάτρες πίστεψαν στ Χριστ κα π τόπου ποκεφαλίστηκαν. Τν δ Σάββα, φο το δεσαν µεγάλη πέτρα στ λαιµό, τν ριξαν στν ποταµ Τίβερη κα τσι πρε τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου. Ο γιοι 70 Στρατιται Ατο πίστεψαν στν Χριστ δι το γίου Σάββα κα µαρτύρησαν δι ξίφους. Ο γιοι χιλλέας κα Ετέξιος εροµάρτυρας µνήµη τους ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1959, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη τους. Ο γιοι Πασικράτης κα Βαλεντίων Κατάγονταν π τ Δορύστολο τς Μυσίας (περιοχ τς Βαλκανικς χερσονήσου) κα ταν στρατιτες χριστιανοί, κατ τν ποχ πο παρχος ταν Αλοζάνης. πειδ δν νέχονταν τν προσκύνηση τν εδώλων π τος θνικούς, καναν δριµύτατη παρατήρηση σ᾿ ατος πο τ πίστευαν κα µολόγησαν Θε ληθιν τν Χριστό.

πότε συνελήφθηκαν κα δηγήθηκαν στν γεµόνα, ποος τος παρότρυνε ν προσφέρουν θυσία στν πόλλωνα.

µν Πασικράτης ρνήθηκε καί, φο τν δεσαν µ λυσίδες, τν ριξαν στ φυλακή. κε λθε δελφός του κα τν συµβούλευσε ν προσφέρει στω λίγο θυµίαµα γι ν σωθε. λλ᾿ Πασικράτης τν διωξε κα δέχτηκε µ χαρ τν πόφαση το γεµόνα ν᾿ ποκεφαλιστε.

δ Βαλεντίων, ταν ωτήθηκε ν συµφωνε µ ατ πο πιστεύει Πασικράτης, πάντησε πς κα ατς µµένει στ Χριστιανική του πίστη κα δν πρόκειται ν θυσιάσει ποτ στ ψυχα εδωλα. Τότε κα ο δυ ποκεφαλίστηκαν, σ λικία, µν Πασικράτης 22 τν, δ Βαλεντίων 30.Ο γιοι Εσέβιος, Νέων, Λεόντιος, Λογγνος, Χριστοφόρος, Δηµήτριος, Δάναβος κα Νέσταβος Ο γιοι ατο προσλθαν στ χριστιανικ πίστη π τ θαύµατα το µεγαλοµάρτυρα Γεωργίου, κατ τν διάρκεια το νδόξου µαρτυρίου του.

πότε λοι µολόγησαν τν Χριστ κα φυλακίστηκαν. πειτα µ πρόσταγµα το Διοκλητιανο (284-304), τος κρέµασαν, ξέσχισαν τς σάρκες τους κα τέλος τος ποκεφάλισαν, παίρνοντας τσι λοι τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

γιος Δούκας άπτης, π τν Μυτιλήνη

νεοµάρτυρας ατς καταγόταν π τν Μυτιλήνη κα ταν νέος ραος, νάρετος κα ργαζόταν σν άφτης σ κάποιο αφεο στν Κωνσταντινούπολη. Κάποτε µως πο πγε ν προσφέρει τς πηρεσίες του στ σπίτι κάποιου µεγιστνα Τούρκου, δέχτηκε σεµνη πίθεση π τν κόλαστη γυνακα ατο το µεγιστνα, κα σν λλος σώφρων ωσφ φυγε µακρι π τ σπίτι της. Τότε ατή, γι ν προλάβει τν ντροπή της, πγε κα συκοφάντησε τν µάρτυρα στν Βεζίρη, τι δθεν ατς προσπάθησε ν τν βιάσει µέσα στ σπίτι της.

παρχος µέσως συνέλαβε τν Δούκα κα τν δήγησε µπροστ στν Βεζίρη, που ταν κα πονηρ ατ γυνακα. Παρ τς κολακεες κα ποσχέσεις πο το γιναν, Δούκας δν ρνήθηκε τν Χριστ κα πέστη φρικτ βασανιστήρια. Ο Τορκοι, φο τν γδαραν ζωντανό, ριξαν τ δέρµα του στ θάλασσα κα συνέχισαν τ βασανιστήρια τος στ ψυχο κα µορφο σµα το νεοµάρτυρα. Τ γεγονς ατ γινε στς 24 πριλίου 1564 στν Κωνσταντινούπολη ποδεικνύοντας τν θεο ρωτα το µάρτυρα στ Χριστιανικ πίστη.

 

γιος Νικόλαος πο µαρτύρησε στ Μαγνησία

Κατοικοσε µαζ µ τν πατέρα του Χατζ Κανέλο στν πόλη Γιαγι Κιόϊ (τουρκιστί). πατέρας του ταν πιστάτης στ κτήµατα το γ τς πόλης ατς, πο νοµαζόταν Καρ σµάνογλου κα πολάµβανε µεγάλων τιµν τν κε Τούρκων. Σ λικία 22 τν Νικόλαος ἀῤῥαβωνιάστηκε κα µ τν δεια το πατέρα του κα το γά, πγε στ Μαγνησία γι διάφορες ποθέσεις. ταν µπκε στν πόλη, λόγω κτίµησης π τος Τούρκους, φοροσε τούρκικα ποδήµατα κα κόκκινο φέσι στ κεφάλι. Ο πηρέτες το δικαστ Μαγνησίας, ν κα γνώριζαν τν νέο ατό, τν συνέλαβαν κα τν δήγησαν στν δικαστ (µουσελίµη).

δικαστς προσποιούµενος τι δν γνώριζε τν νέο, ώτησε ν θέλει ν γίνει µωαµεθανς µ τ ν φοράει τούρκικα ποδήµατα κα κόκκινο φέσι. «γ τ οχα τ φορ µ δική σας δεια, πάντησε Νικόλαος, διότι πατέρας µου εναι δικός σας ργάτης». Τότε δικαστς διέταξε κα τν µαστίγωσαν τέσσερις διαδοχικς φορές, λλ Νικόλαος κα τς τέσσερις φορς παρέµεινε σταθερς στν πίστη του, µολογντας τν Χριστ Θε ληθινό. Τελικ µισοπεθαµένος π τ βασανιστήρια ίχτηκε στ φυλακή, που παρέδωσε τ πνεµα του στς 24 πριλίου 1796 (κατ᾿ λλους 1776).

 

σιος Σάββας Ῥῶσος ν τ Σπηλαί

γιος Θαυµαστός (+ 6ος α.)

σιος Θωµς δι Χριστν Σαλς (+ 6ος α.)

σιος λέξιος Ῥῶσος (+ 13ος α.)

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες