23 Ἀπριλίου

0423

23 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Γεώργιος Μεγαλοµάρτυρας κα Τροπαιοφόρος

●     γιος νατόλιος Στρατηλάτης

●     γιος Πρωτολέων Στρατηλάτης

●     γιος θανάσιος π µάγων

●     γιος Γλυκέριος γεωργός

●     γιος Οαλέριος

   Ο γιοι Δοντος κα Θερινός

●     γιος Γεώργιος Κύπριος

●     γιος Λάζαρος Βοσκς π τν Βουλγαρία

●     γιος Γεώργιος το Σενκούρκ (Ῥῶσος)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Γεώργιος Μεγαλοµάρτυρας κα Τροπαιοφόρος

µεγαλοµάρτυς Γεώργιος γεννήθηκε περίπου τ 275 µ.Χ. στν Καππαδοκία, π γονες χριστιανούς.

πατέρας του, µάλιστα, πέθανε µαρτυρικ γι τ Χριστό. ταν Γεώργιος γινε 18 χρονν, στρατεύθηκε στ ωµαϊκ στρατό. ν κα νέος στν λικία, διεκπεραίωνε τς στρατιωτικές του ποχρεώσεις τέλεια. λοι τν θαύµαζαν γι τ παράστηµά του. Γι΄ ατό, γρήγορα τν προήγαγαν σ νώτερα ξιώµατα κα το δωσαν τν τίτλο το κόµητος. Συνέβη, µως, τν ποχ κείνη Διοκλητιανς ν κηρύξει λυσσώδη διωγµ κατ τν χριστιανν.

Γεώργιος ταν 28 χρονν κα χωρς δισταγµος µολόγησε τν πίστη του, παρ τ ξιώµατα πο το εχαν δώσει.

Διοκλητιανς δν τ περίµενε κα φριξε γι τν στάση το Γεωργίου. Τότε ρχισε γι τν γιο µία σειρ φρικτν βασανιστηρίων, λλ κα θαυµάτων, πο φεραν πολλος εδωλολάτρες στ χριστιανικ πίστη. φο τν λόγχισαν, ξέσχισαν τς σάρκες του µ εδικ τροχ π µαχαίρια. πειτα, τν ριξαν σ λάκκο µ βραστ σβέστη κα κατόπιν τν νάγκασαν ν βαδίσει µ πυρωµένα µεταλλικ παπούτσια. π λα ατ Θες τν κράτησε ζωνταν κα γινε ατία ν ξευτελιστον τ εδωλα κα ο κφραστές τους. Τέλος, τν ποκεφαλίζουν προσευχόµενο. Κατ τν κκλησία µας, νδοξος ατς µεγαλοµάρτυρας εναι µαργαρίτης πολύτιµος, ριστες θεος, λέων νδοξος, στρ πολύφωτος, το Χριστο πλίτης, τς ορανίου στρατις συνόµιλος. < /span>

γιος Γεώργιος εναι π τος πλέον γαπηµένους γίους τν Κυπρίων µ τος περισσοτέρους ναος κα εκόνες. Στν ερ Μητρόπολη Μόρφου σζονται δυ παλαις διαλελυµένες σήµερα Μονές: Το γίου Γεωργίου το Πιτιδιώτη ποία ερίσκεται κοντ στν κοινότητα Φλάσου κα κατεχόµενη σήµερα Βυζαντιν Μον το γίου Γεωργίου το ηγάτη κοντ στν Κυρ Μόρφου. Περισσότερα…

 

γιος νατόλιος Στρατηλάτης

Μαρτύρησε δι ξίφους.

γιος Πρωτολέων Στρατηλάτης

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος θανάσιος π µάγων

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Γλυκέριος γεωργός

Το γίου ατο νέστησε τ βόδι µ θαυµατουργικ τρόπο γιος Γεώργιος Μεγαλοµάρτυρας κα ταν εδε στ συνέχεια κα τ µαρτύριο το γίου, πίστεψε στν Χριστ κα µαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Οαλέριος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

Ογιοι Δοντος κα Θερινός

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος Γεώργιος Κύπριος

ταν ραος νέος κα νθρωπος ρετς, πο καταγόταν π τν Κύπρο. π τν Κύπρο ναχώρησε κα λθε στν Πτολεµαΐδα (τς Παλαιστίνης), που πηρετοσε κοντ σ΄ ναν ερωπαο Πρόξενο.

Γεώργιος, πήγαινε συχν στ σπίτι µίας φτωχς µωαµεθανίδας γυναίκας, πο εχε µία νεαρ κόρη, κα γόραζε αγ γι τν φέντη του. Ο τούρκισσες γειτόνισσες τς γυναίκας ατς, ο ποίες διέθεταν αγ γι πώληση, ποφάσισαν ν ξοντώσουν τν Γεώργιο, διότι δν γόραζε αγ π ατές. Κάποια µέρα λοιπόν, λες µαζ συκοφάντησαν τι εχε θέµιτες σχέσεις µ τν µουσουλµανίδα κόρη. τσι Γεώργιος, διαµαρτυρόµενος γι τν ψευδ κατηγορία, δηγήθηκε βίαια στν εροδικαστή, ποος προσπάθησε ν τν πείσει ν δεχθε τν µουσουλµανικ θρησκεία, γι ν΄ ποφύγει τν τιµωρία. Παρ τς προσπάθειες το κριτ κα τς φοβέρες το χλου, νεοµάρτυρας παρέµεινε µετάθετος στ χριστιανική του πίστη. Τότε κριτς καταδίκασε τν Γεώργιο σ θάνατο. ταν ο Τορκοι βγκαν π τ τζαµί, µέρα Παρασκευ 25 πριλίου 1752, κατ τν ποία εχε ρισθε τ µαρτύριό του, τν δήγησαν σ τόπο κοντ στ θάλασσα κα πρν τν κτελέσουν, προσπαθοσαν µ κολακεες κα ποσχέσεις ν πιτύχουν τν ξισλαµισµό του. Μπροστ µως στν µετάθετη γνώµη το γενναίου µάρτυρα, ο Τορκοι τν πυροβόλησαν κα κατόπιν ρµησαν κα διαµέλισαν τ σµα του. Τότε συνέβη αφνίδια θύελλα, πο συντάραξε τν θάλασσα, τς ποίας τ κύµατα φθασαν µέχρι το σηµείου πο βρισκόταν τ λείψανο. Τότε ο Τορκοι φοβήθηκαν κα ποµακρύνθηκαν, ο δ Χριστιανοί, φο παρέλαβαν τ γιο λείψανο, τ νταφίασαν στ να τς Πτολεµαΐδας. Στς 13 πριλίου 1967 τ λείψανα το νεοµάρτυρα ατο µεταφέρθηκαν, µ τιµς π τν Πτολεµαΐδα στ Λευκωσία τς Κύπρου κα τοποθετήθηκαν στν καθεδρικ να το γίου ωάννου.

 

γιος Λάζαρος Βοσκς π τν Βουλγαρία

Καταγόταν π τν πόλη Κάµπροβα τς Βουλγαρίας κα π γονες εσεβες ρθοδόξους χριστιανούς. ναχώρησε π τν Βουλγαρία κα λθε στν πόλη Σµα, κοντ στν Πέργαµο κα γινε βοσκς προβάτων. Κάποια µέρα πο βοσκε τ πρόβατά του Λάζαρος, ποκοιµήθηκε κα κατ τύχη κείνη τν ρα περνοσε κάποια θωµανίδα, κατ τς ποίας πιτέθηκε σκύλος το κοπαδιο κα σχισε λίγο τ οχα της. θωµανίδα ατή, ταν γύρισε στ σπίτι της, συκοφάντησε τν Λάζαρο στν ντρα της τι δθεν τν βίασε. ξοργισµένος µωαµεθανός, πγε στ στάνη κα βρκε κάποιον σύντροφο το Λαζάρου, πο τν τραυµάτισε. ταν θωµανς πληροφορήθηκε τι ατς πο τραυµάτισε δν < span style="font-family: Tahoma;">ἦταν Λάζαρος φοβήθηκε τ πακόλουθα τς θότητας το τραυµατισµένου κα πεισε τος συγγενες τς συζύγου του ν ζητήσουν τν τιµωρία το Λαζάρου π τν γά. τσι Λάζαρος συνελήφθη, δηγήθηκε στν γ κα φυλακίστηκε στς 7 πριλίου 1802. Κατ τν δίκη ποδείχθηκε θότητα το Λαζάρου κα ο συγγενες της θωµανίδας ποσχέθηκαν 1000 γρόσια στν γά, σ περίπτωση πο ατς θ πιτύγχανε τν ξισλαµισµ τν θάνατο το µάρτυρα. Τότε γς πέβαλε σ φρικτ βασανιστήρια τν Λάζαρο, φο κατέκαψε λα τ µέλη το σώµατός του, κόµα κα ατ τν γλσσα του. Ο πόνοι π τ βάρβαρα βασανιστήρια ταν νυπόφοροι, λλ δν στάθηκαν κανο ν κάµψουν τ φρόνηµα το Λαζάρου. τσι στς 23 πριλίου 1802 παγχονίστηκε κα τσι λαβε τ νδοξο στεφάνι το µαρτυρίου, σ λικία 28 χρονν. κολουθία το νεοµάρτυρα ατο, συνέταξε εροµόναχος Νικηφόρος Χίος.

γιος Γεώργιος το Σενκορκ (Ῥῶσος)

Δι Χριστν σαλός.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Απριλίου 2024

Πίστη

Του νου μας άστρα οι λογισμοί στο νου μας κυκλοφέρνουν,/ σβήνονται, ξαναφαίνονται, ψηλώνουν κι απογέρνουν./ Χαρά στον που κατάκορφα κορώνα τ’ ουρανού του/ ασάλευτο Άστρο Πολικό την πίστη έχει στο νου του.

(Γ. Δροσίνης)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες