29 Μαρτίου

0329

29 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

 

Ο γιοι Μρκος πίσκοπος ρεθουσίων, Κύριλλος Διάκονος, κα τν ν σκαλώνι κα Γάζ παρθένων γυναικν κα ερωµένων νδρν

Ο γιοι ωνς, Βαραχήσιος κα ο σν ατος Ζανιθς, Λάζαρος, Μαρουθς, Ναρσς, λίας, Μαρ (κατ᾿ λλους Μαρής), βιβος, Σιµιάθη (κατ᾿ λλους Σιµιάθης) κα Σάβα Σώθα (κατ᾿ λλους Σάββας)

γιος Εστάθιος µολογητς πίσκοπος Χίου Βιθυνίας

γιος Διάδοχος πίσκοπος Φωτικς

Ο σιοι ωνς κα Μρκος

σιος σύχιος Ο γιοι Μρκος πίσκοπος ρεθουσίων, Κύριλλος Διάκονος, κα τν ν σκαλώνι κα Γάζ παρθένων γυναικν κα ερωµένων νδρν

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μρκος ταν πίσκοπος στ χρόνια του Μ. Κων/νου

Μία µέρα, κινούµενος π θεο ζλο, γκρέµισε να να τν εδώλων κα τν κανε κκλησία. ταν µως νέλαβε ατοκράτωρ ουλιανς Παραβάτης, συνέλαβε τ Μάρκο, διότι γκρέµισε τν εδωλολατρικ ναό. Τότε ο στρατιτες, φο τν γύµνωσαν κα τν µαστίγωσαν λύπητα, τν ριξαν µέσα σ χαντάκια µ βρώµικο νερό. Μετ τν βγαλαν π κε, κα τν παρέδωσαν σ µικρ παιδιά, ν τν τρυπον µ βελόνες. πειτα, βρεξαν τ σµα του µ λµη. Κατόπιν
τν λειψαν µ µέλι κα τν κρέµασαν νάποδα στν λιο, γι ν εναι τροφ στς µέλισσες κα στς σφκες. λα ατ τ βάσανα Μρκος τ πέστη µ νδρεία κα πολλ ποµονή.

πότε, βλέποντας ο εδωλολάτρες ατ τν νδρεία κα µεγαλοψυχία το γέροντα Μάρκου, γινε στς ψυχς τος µέγα θαµα. φο τν κατέβασαν π κε πο τν εχαν κρεµασµένον, µετενόησαν, γινε διδάσκαλός τους κα µαθαν π᾿ ατν τν ληθιν πίστη. ρχεται, τσι, ν µς πενθυµίσει γιος Μρκος τ θεόπνευστο λόγο τς γίας Γραφς: «νδρίζου κα σχυε, µ φοβο µηδ δειλιάσς µηδ πτοηθς π προσώπου ατν». Ν χεις, δηλαδή, νδρεία κα θάῤῥος. Μ φοβσαι, οτε ν δειλιάσεις. Οτε ν τροµάξεις µπροστ στος χθρούς σου. π ουλιανο του Παραβάτη λαµψε κα Διάκονος Κύριλλος, καύχηµα τς κκλησίας τς Φοινίκης. πειδ στάθηκε µετακίνητος στ χριστιανικ µολογία κα κήρυττε κατ τν εδώλων, κίνησε τν µανία τν εδωλολατρν, ο ποοι µ ξίφη νοιξαν τν κοιλιά του κα χύθηκαν τ σπλάχνα του. Μ τν διο θάνατο τελείωσαν τν ζωή τους κα ρκετς παρθένες γυνακες στν σκάλωνα κα τν Γάζα, καθς κα µερικο ερωµένοι, τν ποίων µνήµη συνεορτάζεται τν µέρα ατή.

 

Ογιοι ωνς, Βαραχήσιος κα ο σν ατος Ζανιθς, Λάζαρος, Μαρουθς, Ναρσς, λίας, Μαρ (κατ᾿λλους Μαρής), βιβος, Σιµιάθη (κατ᾿λλους Σιµιάθης) κα Σάβα Σώθα (κατ᾿λλους Σάββας)

ταν σκητς κα µαρτύρησαν περίπου τ 330 µ.Χ., ταν βασιλις τν Περσν ταν Σαβώριος κα τν ωµαίων Μέγας Κων/νος. Ατο λοιπόν, ναχώρησαν π τν Μον πο µόναζαν κα πγαν σ κάποια κωµόπολη, πο νοµαζόταν Μαρβιαβχ ( Μαρµιαβώχ). κε πισκέφθηκαν ννι κρατούµενους Μάρτυρες στν ερκτή, τν Ζανιθά, Λάζαρο, Μαρουθά, Ναρσή, λία, Μαρ, βιβο, Σιµιάθη κα Σάβα ( Σώβα) κα τος νθάῤῥυναν στ µαρτύριο. µέσως τότε συνέλαβαν κα ατος κα τος δήγησαν µπροστ σ τρες ρχοντες τν Περσν, τν Μασδράθ, τν Σιρ κα Μαρµισή. Ατο συµβούλευσαν τος ων κα Βαραχήσιο ν᾿ ρνηθον τν Χριστ κα ν προσκυνήσουν τν φωτιά, τ νερ κα τν λιο. πειδ µως ο γιοι στάθηκαν σταθερο στν πίστη τους, τος βασάνισαν φρικτ κα τος θανάτωσαν φο κατατεµάχισαν τ σώµατά τους. Τ γία λείψανά τους τ γόρασε κάποιος χριστιανς κα τ θαψαν µαζ µ ατ τν ννι προαναφερθέντων Μαρτύρων.

 

γιος Εστάθιος µολογητς πίσκοπος Χίου Βιθυνίας

ζησε στ χρόνια το µακρο κα πολυθόρυβου γνα τς εκονοµαχίας. π νέος βάδισε τ δρόµο τς εσέβειας, στολισµένος µ βαθει κα νθερµη πίστη. ταν συγχρόνως κα κριβς τηρητς τν ντολν, τς ποες δν γνώριζε µόνο λλ κα φάρµοζε. Τ ζωνταν ατ εσέβειά του καλλιέργησε κόµα περισσότερο, ταν γινε µοναχς κα χειροτονήθηκε στερα ερέας. κοιν ναγνώριση τν προτερηµάτων ατν, τν νέβασε στν πισκοπ τς Κίου στ Βιθυνία. Στ νέα του ατ διακονία, δειξε περισσότερα ποιµαντικ χαρίσµατα κα ργάστηκε µ µεγαλύτερη φοσίωση στ φιλανθρωπικ ποστολή του. πέναντι στος εκονοµάχους, ερηνικς ποιµενάρχης φάνηκε δυναµικς κα κοίµητος φρουρς τς ρθοδοξίας. Οτε πτοήθηκε, ταν εδε µπροστ το τν γριο διωγµό. Φυλακίστηκε κα στ συνέχεια ξορίστηκε. λλ᾿ π παντο συµµετεχε στν µυνα τς ρθοδοξίας. < span style="font-family: Tahoma;">πέµεινε δ περίγραπτες στερήσεις πείνας, γυµνότητας κα λλων κακουχιν. Τελικ παρέδωσε τ πνεµα το στ Θεό, το ποίου λαµψε πιστς κα γνήσιος πηρέτης, πο προτίµησε τς ταλαιπωρίες κα τ θάνατο π τν γωϊστικ διατήρηση το ξιώµατός του.

 

γιος Διάδοχος πίσκοπος Φωτικς

Δν τν ναφέρουν ο Συναξαριστές. Συναντται στν Λαυριωτικ Κώδικα Δ 34 φ. 68α, µαζ µ τν πρεσβύτερο Μρκο τν µεγάλο σκητ (+5 Μαρτίου), που πάρχει κα κοινς Κανόνας τν δυ µ λοκληρωµένος. γιος Διάδοχος, πίσκοπος Φωτικς τς Παλαις πείρου, ζησε τν 5ο αἰῶνα µ.Χ. κα εχε τ χάρισµα τς ε
γλωττίας, λλ κα τς συναρπαστικς συγγραφς. Τ 100 γνωστικ σκητικ κεφάλαια πο γραψε, διαβάζονταν µ πληστία π τος µοναχούς. πίσης γραψε κα λλα, πως τν «ραση» κα λόγο στν νάληψη το Κυρίου.

 

Οσιοι ωνς κα Μρκος (ώσοι, +15ος α.).

 

σιος σύχιος

 

Σιναΐτης γούµενος . Μονς Σιν (+ 7ος α.).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

22 Ιουλίου 2024

Χαρά και θυσία

«Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία».

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες