30 Μαρτίου

0330

30 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●   γιος ωάννης συγγραφέας τς Κλίµακος

●   Προφήτης ωλ ωάδ

●   σιος ωάννης ν τ φρέατι

●   γιος ωάννης Πατριάρχης εροσολύµων

   γία Εβούλη

●   γιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου

●   γιος Βίκτωρ

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος ωάννης συγγραφέας τς Κλίµακος

ταν γις πλούσιας κα εσεβέστατης οκογενείας κα εχε πάρει πολ καλ µόρφωση. Νέος κόµα, φοσιώθηκε στν προσευχή, τς µελέτες κα τν συγγραφικ ργασία. Πγε στ ρος Σιν, κοντ σ᾿ ναν π τος καλύτερους ναχωρητές, τν Μαρτύριο, ποος καθοδηγοσε πνευµατικ κα σκητικ τ νεαρ ωάννη. Μετ τέσσερα χρόνια, γινε µοναχς κα φήµη τν ρετν κα τς σοφίας του εχε διαδοθε ερύτατα. Πολλο µοναχο κα λαϊκο ρχονταν κοντά του γι ν ζητήσουν τν συµβουλή του. Μετ π πίµονη παίτηση τν δελφν τς Μονς Σιν, δέχθηκε κα γινε γι µερικ χρόνια γούµενός τους. νοσταλγία, µως, τς ρηµικς ζως κανε τν ωάννη ν ποσυρθε κα ν φοσιωθε πάλι στς µελέτες του. Πέθανε περίπου τ 650 κα φησε δυ σπουδαιότατα συγγράµµατα, τν Κλίµακα κα τν Λόγον πρς τν Ποιµένα. Ν µερικο λόγοι του, π τν Κλίµακα, σχετικ µ τ θεµέλιο τν ρετν, τν ταπεινοφροσύνη: 1) « ταπεινοφροσύνη εναι ο
ράνιος νεµοστρόβιλος πο µπορε ν νεβάση τν ψυχ π τν βυσσο τς µαρτίας στ ψη το ορανο». 2) «Μητέρα τς πηγς εναι βυσσος τν δάτων, πηγ δ τς διακρίσεως ταπείνωσις».

 

Προφήτης ωλ ωάδ ωδ κατ τος συναξαριστές, ωλ κατ τν Β´ Παραλειποµένων (θ´ 29)

π τν Σαµάρεια καταγόµενος κατ τος συναξαριστς π τν ούδα κατ τν Γραφή (Γ´Βασιλ. 10). Ατς λοιπν στάλη π τν Θε πρς τν βασιλι εροβοµ γι ν λέγξει ατν γι τς δαµάλεις (Γ´ Βασιλ. ιγ´ 2). ταν δ πλωσε τ χέρι του εροβοµ γι ν κρατήσει τν προφήτη, ξεράθηκε τ χέρι του κα ποκαταστάθηκε πάλι δι τς προσευχς το προφήτου. πειδ µως προφήτης πρε ρκο στν Θε ν µ φάει κα πιε, ατς φαγε παραπλανηθες π τν ψευδοπροφήτη νβέ. Γι᾿ ατ κατασπαράχθηκε, γι τν παρακοή του, π να λιοντάρι, χωρς µως τ θηρίο ν φάει τ σµα του. Τάφηκε δ κοντ στν τάφο το πλανήσαντος ατν ψευδοπροφήτου νβέ. Ν σηµειώσουµε δ τι, λλος εναι προφήτης ωλ πο τν µνήµη του γιορτάζουµε τν 19η κτωβρίου.

 

σιος ωάννης ν τ φρέατι

Γεννήθηκε στ χρόνια τν διωγµν τς κκλησίας π τος εδωλολάτρες. εσεβς µητέρα του τν πότισε µ τ νάµατα τς χριστιανικς θρησκείας, κα ργότερα ωάννης κατέφυγε στν ρηµο που φοσιώθηκε στ µελέτη κα τν πνευµατικ σκηση. πειδ µως τ µέρος πο µενε ταν µία µικρ σπηλιά, ναγκάσθηκε εσεβς ρηµίτης ν χρησιµοποιήσει σν σκητήριο, να ξεροπήγαδο. Γι᾿ ατ κα πωνοµάστηκε: ωάννης ν τ φρέατι. Μετ π καιρό, λθαν κι λλοι στν τόπο κενο, που κτισαν µικρ κελι γι τν αυτό τους. λλ᾿ ωάννης, δν θελε πλέον ν φύγει π κενο τ ξεροπήγαδο, πο εχε συνδεθε µ τόσα χρόνια της ζως του. πικοινωνοσε µως µ τος νεοελθόντες κα χρησίµευε ς πολύτιµος σύµβουλος κα καθοδηγός τους. τσι στε µικρ κείνη δελφότητα, καταρτιζόταν κα προαγόταν κατ Χριστν π᾿ ατόν. ωάννης πέθανε ερηνικ σ βαθι γεράµατα.

 

γιος ωάννης Πατριάρχης εροσολύµων

πεβίωσε ερηνικά.

 

γία Εβούλη

ταν µητέρα το γίου Παντελεήµονα κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου

ταν πίσκοπος Κορίνθου κα συκοφαντήθηκε π τος Τούρκους τι συνεργαζόταν µ τος νετούς, κατ τν κστρατεία το Μοροζίνη στν λλάδα, γι τν πελευθέρωση τν λλήνων. Συνελήφθη κα φο βασανίστηκε σκληρ δηγήθηκε στν κριτή, ποος τν προέτρεψε ν ρνηθε τν Χριστ κα ν γίνει µουσουλµάνος. Ζαχαρίας, µ ηδία κουσε τν πρόταση ατ το κριτ κα γι᾿ ατ βασανίστηκε φρικτά. Καταδικάστηκε ν καε ζωντανς στ φωτι περιστρεφόµενος! ΟΙ χριστιανο τς Κορίνθου κατόρθωσαν, φο πρόσφεραν µεγάλο χρηµατικ ποσ στν Τορκο παρχο, ν µεταβληθε φρικτς ατς τρόπος τς θανατικς καταδίκης. τσι νέος εροµάρτυρας Ζαχαρίας ποκεφαλίστηκε στν Κόρινθο, 30 Μαρτίου 1684, Κυριακ τς Σταυροπροσκυνήσεως.

 

γιος Βίκτωρ

Μαρτύρησε στ Θεσσαλονίκη π Μαξιµιανο, µαζ µ ντεκα λλους µάρτυρες. µνήµη του παναλαµβάνεται τν 30η Μαρτίου τν 1η κτωβρίου.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες