29 Σεπτεμβρίου

0929

29 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Κυριακς ναχωρητής

     Ο γιοι 150 Μάρτυρες

     Ο γιοι Τρύφων, Τρόφιµος κα Δορυµέδων

     γία Πετρωνία

     γία Γουδελία ( Γοβδελία)

     Ο γιοι Γοβδελαάς, Δαδάς, Κασδόος κα Κασδόα

●     γιος Μαλαχίας Νέος σιοµάρτυρας, π τν Ρόδο

     Ο γιοι Μάρτυρες «Ο ν Στροφάσιν ναιρεθέντες» τ 1530

     Ο γιοι Τρες Νεοµάρτυρες ν τ Βραχωρί γρινίου (+ 1786)

●     γιος ντώνιος το Ζαντόσκ (Ρσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Κυριακς ναχωρητής

ταν νθρωπος πο καλλιεργοσε «ποµονήν, πραότητα». Γι΄ ατ κα πέτυχε στν σκητική του ζωή. Γεννήθηκε στν Κόρινθο τ 5ο αἰῶνα, π ερέα πατέρα, τν ωάννη. Τ µητέρα του λεγαν Εδοξία κα εχε δελφ τν ρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο. π ερατικό, λοιπόν, γένος Κυριακός, σ νεαρ λικία πγε στ εροσόλυµα κα π κε στ Λαύρα το Μεγάλου Εθυµίου. κε, Μέγας Εθύµιος, τν κανε µοναχ κα τν στειλε στν σκητ Γεράσιµο. ταν πέθανε Γεράσιµος, Κυριακς πέστρεψε στ Λαύρα το Εθυµίου, που µ ζλο καλλιεργοσε τς ρετές του, σπου κάποια στάση πο γινε στ Λαύρα το Εθυµίου τν νάγκασε ν πάει στ Λαύρα το Σουκ. κε 40 χρονν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος κα νέλαβε τν πιστασία το Σκευοφυλακίου. κενο πο τν διέκρινε πέναντι στος συµµοναστές του, ταν γαλήνιος τρόπος µ τν ποο τος ντιµετώπιζε, γι΄ ατ κα ταν παράδειγµα πρς µίµηση π λους. βδοµήντα χρονν Κυριακς φυγε κι π κε κα µ ποµον γύρισε πολλ µοναστήρια κα σκτες, που ζησε µ αστηρότατη σκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονν, κα σ λους µεινε νθύµηση το σκητ, πο δειχνε «πραότητα πρς πάντας νθρώπους», πραότητα, δηλαδή, σ΄ λους νεξαίρετα τος νθρώπους.

 

Ογιοι 150 Μάρτυρες

Γνωρίζουµε µόνο τι µαρτύρησαν στν Παλαιστίνη.

 

Ογιοι Τρύφων, Τρόφιµος κα Δορυµέδων

Στος Συναξαριστς ναφέρεται γι΄ ατος µόνο φράση: « σύναξις τούτων τελεται πλησίον τς γίας ννης ν τ Δευτέρ».

 

γία Πετρωνία

Μαρτύρησε δι ξίφους. δ µερικο Συναξαριστς ναφέρουν κα τν µνήµη τς σίας ναστασίας τς σκήτριας.

 

γία Γουδελία ( Γοβδελία)

ταν Περσίδα χριστιαν πόστολος, πο κατάφερε ν φέρει πολλος πίστους στ δρόµο τς δι Χριστο σωτηρίας. ζησε τν τέταρτο µετ Χριστν αἰῶνα, ταν βασιλις τς Περσίας ταν Σαπώρ. πειδ δυναµικ κτελοσε τ εραποστολικό της ργο, τν συνέλαβαν κα τν κλεισαν γι πολλ χρόνια στ φυλακή. Ο κε κακοπάθειές της πρξαν φ
οβερές. Μόνο θεία χάρη τν νίσχυσε, στε ν κατανικήσει τν γρασία, τ σκοτάδι κα τς συχνς στερήσεις κα ατο το νερο. λλ΄ λα ατ τ µακροχρόνια βάσανα δν λάττωσαν καθόλου τν φωτι τς πίστης κα τν φλόγα τς γενναιότητάς της. Κατόπιν τς γδαραν τ κεφάλι, χωρς ν ποκύψει καρτερία της. Τελικ πέθανε µ σταυρικ θάνατο. (Νοµίζω πς δ, µ τν πάροδο το χρόνου, γινε σύγχυση µεταξ τν Συναξαριακν πηγν. Δηλαδή, παρακάτω γιος Γοβδελας γινε, π λάθος ντιγραφές, Γουδελία Γοβδελία µ πανοµοιότυπη βιογραφία. ν λλες πηγς ναφέρουν, τι πράγµατι πρξε µάρτυς Γουδελία, πο µαρτύρησε δι ξίφους χωρς λλα βιογραφικ στοιχεα, πο µως εναι περισσότερο πιθαν κα ποδεκτό).
< /span>

 

Ογιοι Γοβδελαάς, Δάδας, Κασδόος κα Κασδόα

Γοβδελας ταν γις το βασιλι τν Περσν Σαβωρίου. λθε στν Χριστιανικ πίστη π τν Δδα, πο ταν µεγιστάνας κα εχε µεγάλα ξιώµατα στν αλ το παλατιο το Σαβωρίου. ταν µαθε τ γεγονς Σαβώρ, συνέλαβε τν Δδα κα τν γιό του Γοβδελα, κα τος πρόσταξε ν θυσιάσουν στν θε λιο. πειδ µως ο γιοι ρνήθηκαν, τν µν Δδα τεµάχισε ζωνταν κα τσι παρέδωσε τ πνεµα του στν Θεό, τν δ γιό του Γοβδελα πέβαλε σ φρικτ κα βάρβαρα βασανιστήρια. Στ τέλος γδαρε τ κεφάλι του, κοψε τ µέλη του κα κέντησε τ σµα του µ µυτερ καλάµια. τσι παρέδωσε κα ατς τν µακάρια ψυχή του στν Θεό. Κασδόος ταν συγγενς το βασιλι Σαβωρίου, κα πειδ γινε χριστιανς Σαβρ τν γδαρε ζωνταν µ ξύλινο σπαθί. Κασδόα ταν κόρη το βασιλι Σαβωρίου κα δελφ το γίου Γοβδελα. Ατ εχε πισκεφθε στ φυλακ τν δελφό της, ποος κατάφερε κα τν κανε χριστιανή. ταν τ µαθε κα ατ Σαβώρ, τν συνέλαβε κα πειδ δν µπόρεσε ν µεταστρέψει τ φρόνηµά της τν βασάνισε σκληρ µέχρι θανάτου.

 

γιος Μαλαχίας Νέος σιοµάρτυρας, π τν Ρόδο

ταν γις ερέα π τν Ρόδο. Κάποτε πγε στ εροσόλυµα κα συκοφαντήθηκε π τος Τούρκους, τι βρισε τν Μωάµεθ. µέσως συνελήφθη κα δηγήθηκε στς ρχές, πο τν κβίαζαν ν ξωµόσει. Μαλαχίας δειξε µεγάλο θάρρος, µ τ ποο ξήγειρε τν ργ τν Τούρκων, ο ποοι φο τν µαστίγωσαν, τρύπησαν τος στραγάλους του κα τν δεσαν πίσω π να γριο λογο. Μετ π µία σειρ φρικτν βασανιστηρίων, δηγήθηκε µάρτυρας ξω π τν πόλη, που σουβλίστηκε κα κάηκε πάνω σ ναµµένη φωτιά. τσι παρέδωσε τν γία του ψυχ στς 29 Σεπτεµβρίου 1500. Ο γιοι Μάρτυρες «Ο ν Στροφάσιν ναιρεθέντες» τ 1530 Κανένας Συναξαριστς δν ναφέρει τν µνήµη τους. Μαθαίνουµε γι΄ ατος π τν κολουθία τους, ποίηµα το Παχωµίου Ρουσσάνου, πο δηµοσιεύτηκε µ τν τίτλο: «κολουθία ψαλλοµένη ες τος σίους πατέρας τος ν Στροφάσιν ναιρεθέντες κα ες παντας τος παραπλήσιον τέλος λαχόντας».

 

Ογιοι Τρες Νεοµάρτυρες ν τ Βραχωρίγρινίου (+ 1786)

µεροµηνία το µαρτυρίου τους δν ναφέρεται πουθενά. Βλέπε σχετικς βιογραφικ σηµείωµα Α.Χ.Ε.Χ.

 

γιος ντώνιος το Ζαντόσκ (Ρσος)

Δι Χριστν σαλός.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

4 Δεκεμβρίου 2023

Μελετάς την Αγία Γραφή;

Όσο περισσότερο κανείς διαβάζει και μελετά την Αγία Γραφή, τόσο και βρίσκει αιτίες πιο πολύ να την μελετά ασταμάτητα.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες