30 Αὐγούστου

0830

30 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος λέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος ωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Παλος νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     σιος Φαντνος θαυµατουργός

     Ο γιοι ξι Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Μελιτινή

●     σιος Σαρµατς

   σία Βρυαίνη

     Ο γιοι 16 Μάρτυρες ο Θηβαοι

●     γιος εράρχης Ελάλιος

     Ο γιοι Φήλιξ, Φουρτουντος, Σεπτιµνος κα ανουάριος

●     σιος Φύλαξ

●     σιος λέξανδρος γεµόνας τς Ρωσίας

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος λέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

ταν, πως λέγουν, «ποστολικος χαρίσµασι λαµπρυνόµενος». Σν πρεσβύτερος κόµα, διακρινόταν γι τν µεγάλη του εσέβεια, τν ρετ κα τν γαθότητά του. Στν Α΄ Οκουµενικ σύνοδο, πο γινε στ Νίκαια τς Βιθυνίας, τότε Πατριάρχης τν ξέλεξε ντιπρόσωπό του. Κα ταν στ Σύνοδο ατ καταδικάστηκε ρειος, λέξανδρος, ν κα γέροντας 70 χρονν, δέχθηκε ν περιοδεύσει στ Θρκη, Μακεδονία, Θεσσαλία κα στν πόλοιπη λλάδα, γι ν διδάξει κα ν γνωστοποιήσει τ ρθ δόγµατα τν ποφάσεων τς Συνόδου τς Νίκαιας. λλ ν βρισκόταν στν περιοδεία ατή, πατριάρχης Μητροφάνης πεβίωσε. ρισε µως διάδοχό του τν λέξανδρο, διότι, παρ τ γρας του, εχε τ κατάλληλα φόδια γι τν διακυβέρνηση τς ρχιεπισκοπς τς πρωτεύουσας. Πράγµατι, σν Πατριάρχης λέξανδρος νταποκρίθηκε σωστ στς δύσκολες περιστάσεις τν καιρν. Τότε ρειος εχε ξαπατήσει τ βασιλι Κωνσταντνο τι δθεν πιστεύει ρθά. Κα βασιλις διέταξε τν λέξανδρο ν φήσει τν ρειο ν µετέχει τς Θείας Κοινωνίας.

λέξανδρος, λυπηµένος, προσευχήθηκε στ Θε κα ζήτησε τν βοήθειά Του. δέηση το εράρχη εσακούσθηκε. Κα τ πρω πο ρειος µ ποµπ θ πήγαινε στν κκλησία, βρέθηκε τ σµα του σχισµένο κα σκωληκόβρωτο! γιος λέξανδρος πεβίωσε ερηνικ τ 340 µ.Χ.

 

γιος ωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Πρόκειται µλλον γι τν ωάννη τν νοµαζόµενο Ξιφιλίνο, πο διαδέχτηκε τν Πατριάρχη Κωνσταντνο τν Γ΄. Γεννήθηκε τ 1006 στν Τραπεζούντα κα διακρίθηκε γι τν µεγάλη του παιδεία κα τ µεγάλα πολιτικ ξιώµατα πο εχε καταλάβει. Κατόπιν µως ποσύρθηκε σ κάποια µον τς Βιθυνίας, που µόνασε 10 χρόνια. π κε προσκλήθηκε γι ν καταλάβει τν πατριαρχικ θρόνο. Χειροτονήθηκε ερέας, κα µετ µία βδοµάδα -τν 1η ανουαρίου 1064- πίσκοπος.

ωάννης λειτουργοσε κα κήρυττε κάθε µέρα στος ναος τς πρωτεύουσας, πισκεύασε τς εκόνες τς γίας Σοφίας, κα µοίραζε δωρεν ψωµ κα σιτάρι στος φτωχούς. Πέθανε τ 1075, κα ν πς τν περιγράφει νας π τος συγχρόνους του: «νεφάνη νρ πρώτον µν καθαρώτατος κα γνότατος κα πρ παντς ρύπου σωµατικο καθάπαξ πεχόµενος. πειτα δ τ ες καταφρόνησιν χρηµάτων κα κτηµοσύνην τελείαν κα τν πρς τος πένητας φιλανθρωπίαν κα µετάδοσιν κατ΄ οδν λάττων το περιβόητου κείνου λεήµονος, κα τας λλοις δ ρετας πάσαις συλλήβδην επεν φθόνως κοσµούµενος, λλ κα τ λόγ πολύς, κα παιδεύσεως πάσης µετειληχς κα νοµοµαθείς ξαίρετος».

 

γιος Παλος νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Γι τν Πατριάρχη Παλο δν χουµε σαφες κα συγκεκριµένες πληροφορίες. Μερικο νοµίζουν τι πρόκειται γι τν Παλο τν Γ΄. Ατς πατριάρχευσε τ 686-693. Προήδρευσε τς Πανθέκτης λεγοµένης Συνόδου. λλοι νοµίζουν, τι πρόκειται γι τν Πατριάρχη Παλο τν Δ΄. Ατς καταγόταν π τν Κύπρο κα λαµψε, κατ τν Θεοφάνη, στ λόγια κα στ ργα. νέβηκε στν θρόνο τ 770 παραιτήθηκε δ στ τέλη Αγούστου το 784 κα ποσύρθηκε στ Μον Φλώρου, που ζησε σν πλς µοναχς µόνο δυ τρες µνες π τν παραίτησή του. νκε στος ζηλωτς τς ρθοδοξίας κα διακρίθηκε γι τς λεηµοσύνες του. ( µνήµη του – σ ρισµένους Συναξαριστς – περιττς παναλαµβάνεται κα τν 2α Σεπτεµβρίου).

 

σιος Φαντνος θαυµατουργός

Καταγόταν π τν Καλαβρία τς ταλίας. πατέρας του νοµαζόταν Γεώργιος, δ µητέρα του Βρυαίνη. π µικρς φοσιώθηκε στν πηρεσία τς πίστης κα ταν τόσο νάρετος κα µορφωµένος, στε ν τν παρακολουθον κα πολλο µαθητές, πο τος δίδασκε τν µπρακτη εσέβεια. Σ λικία 60 χρονν, φο πρε δυ π τος µαθητές του, τν Βιτάλιο κα τν Νικηφόρο, πγε στν Πελοπόννησο, που γκαταστάθηκε γι λίγο καιρ στν Κόρινθο κα φερε πολλς ψυχς στ Σωτηρία. Κατόπιν πισκέφθηκε τν θήνα, που προσκύνησε στν να τς Θεοτόκου. πειτα πγε στ Λάρισα κα π κε στ Θεσσαλονίκη. δ µεινε κτ λόκληρα χρόνια πηρετώντας τ Εαγγέλιο κα πεβίωσε ερηνικ πέργηρος (974).

 

Ογιοι ξι Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Μελιτινή

Μαρτύρησαν, φού τους πνιξαν µέσα στ θάλασσα.

 

σιος Σαρµατς σκητς τς ρήµου.

πεβίωσε ερηνικά.

 

σία Βρυαίνη

σως εναι ατ µητέρα το σίου Φαντίνου. πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογιοι 16 Μάρτυρες ο Θηβαοι Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος εράρχης Ελάλιος

πεβίωσε ερηνικά. σως ν εναι Κύπριος.

 

Ογιοι Φήλιξ, Φουρτουντος, Σεπτιµνος καανουάριος

Κα ο τέσσερις διακρίθηκαν γι τν γνα τους ναντίον τς πιστίας. Συνελήφθησαν κα νακρίθηκαν γι ρκετ χρονικ διάστηµα. παρχος γι ν τος λλαξοπιστήσει, φερε θνικος φιλοσόφους, πο προσπάθησαν µπροστά τους ν ποδείξουν τι Χριστιανισµς εναι µωρία. λλ΄ ο ξιοι πηρέτες το Χριστο, νέτρεπαν να πρς να λα τ µαθ κα σοφιστικ πιχειρήµατα κα νέµειναν στν µολογία το Χριστο. Τότε πεβλήθησαν σ φρικτ βασανιστήρια κα στ τέλος τος ποκεφάλισαν.

 

σιος Φύλαξ

γνωστος στος Συναξαριστές. ναφέρεται στν εροσολυµιτικ Κώδικα 1096 φ. 123 ς ξς: «Μνήµη τν σίων πατριαρχν λεξάνδρου, ωάννου κα Παύλου το νέου κα το σίου Φύλακος» (βλ. Δηµητριεύσκη, τυπικ Β΄ σελ. 55).

 

σιος λέξανδρος γεµόνας τς Ρωσίας

πρξε ρχοντας Βλαδηµηρίας κα Νεαπόλεως τς Ρωσίας κα γινε µοναχς µ τ νοµα λέξιος. πεβίωσε ερηνικ τ 1263. κολουθία το σιου ατο συνέταξε Κωνσταντνος Οκονόµος. < /span>

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

19 Απριλίου 2024

Πίστη

Του νου μας άστρα οι λογισμοί στο νου μας κυκλοφέρνουν,/ σβήνονται, ξαναφαίνονται, ψηλώνουν κι απογέρνουν./ Χαρά στον που κατάκορφα κορώνα τ’ ουρανού του/ ασάλευτο Άστρο Πολικό την πίστη έχει στο νου του.

(Γ. Δροσίνης)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες