31 Μαρτίου

0331

31 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

γιος πάτιος πίσκοπος Γαγγρν

σιος κάκιος µολογητής, πίσκοπος Μελιτηνς

Ο γιοι Αδς πίσκοπος, ο µαζ µ᾿ ατν ννέα Μάρτυρες κα λλοι πολλο γιοι, πο µαρτύρησαν στν Περσία

γιος Μένανδρος

σιος Βλάσιος

Ο γιοι τριάντα κτ (38) Μάρτυρες

σιος Στέφανος Θαυµατουργός

γιος Θεόφιλος πο µαρτύρησε στν Κρήτη

σιος ωνς Μητροπολίτης πασν τν ωσιν

σιος
ννοκέντιος Βενιαµίνωφ Μητροπολίτης, Μέγας εραπόστολος λάσκας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος πάτιος πίσκοπος Γαγγρν

πάτιος ταν µορφ π κενες πο δόξασαν τν κκλησία στος πρώτους αἰῶνες της κα γωνίσθηκαν γι τ θρίαµβο το χριστιανισµο κα τς ρθοδοξίας. ταν πίσκοπος Γαγγρν στ χρόνια του Μεγ. Κων/νου κα συµµετεχε στν Α´ Οκουµενικ Σύνοδο στ Νίκαια, κατ τς πλάνης το ρείου. Στ ποιµαντικό του ργο, ξακολούθησε ν διδάσκει κα ν καθοδηγε τ ποίµνιό του, λλ κυρίως ντιµαχόταν τς αρέσεις, κα διαίτερα τν αρεση τν Ναυτιανν. πιτυχία µ τν ποία καταπολεµοσε τος Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τ γρια πάθη τους κα ζητοσαν τν ξόντωσή του. Τότε, ο προβατόσχηµοι ατο λύκοι µ δόλιο τρόπο, φο χρησιµοποίησαν σν ργανα χρείους εδωλολάτρες, στν κατάλληλη εκαιρία, σ µία κρηµνώδη περιοχή, µ ρόπαλα, µαχαίρια κα ξύλα, χτύπησαν τν πάτιο µέχρι θανάτου. τσι, ποδήµησε π᾿ ατ τν ζωή, µ τν τρόπο πο ποδήµησαν ο περισσότεροι γιοι τς κκλησίας µας: «λιθάσθησαν, πρίσθησαν, πειράσθησαν, ν φόν µαχαίρας πέθανον». Δηλαδή, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίµασαν πολλος πειρασµούς, πέθαναν µ θάνατο π µαχαρι. λλ σηµασία χει τι στ τέλος τ ποτέλεσµα ταν περίτρανη νίκη τους.

 

σιος κάκιος µολογητής, πίσκοπος Μελιτηνς

ζησε τν πέµπτο αἰῶνα µ.Χ. περίπου τ 431. Διακρινόταν πολ γι τς ρετές του, τν παιδεία του κα τν ρθόδοξο ζλο του. ταν τάραξε τν κκλησία αρεση το Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, κάκιος διακρίθηκε γι τν πιµεληµένη κα συστηµατικ ργασία του, γι τν προφύλαξη το ποιµνίου του π᾿ ατ τν αρετικ πλάνη. πιθυµώντας µάλιστα ν προσβάλει ατ ερύτερα κα ν συντελέσει στ γενικ πόκρουσή της π τν κκλησία, γραψε κατ το Νεστορίου. κάκιος ταν κα κανότατος µιλητς κα διδάσκαλος το λαο. Σζεται δ µία µιλία του, ποία ξεφωνήθη στν φεσο. δ Σ. Εστρατιάδης, σχυρίζεται τι πρξε κα κάκιος Β´ πίσκοπος Μελιτηνς κα τοποθετε τν γιορτή του στς 18 πριλίου.

 

Ογιοι Αδς πίσκοπος, ο µαζ µ᾿ ατν ννέα Μάρτυρες καλλοι πολλογιοι, πο µαρτύρησαν στν Περσία

γιος εροµάρτυρας Αδς, πίσκοπός της Περσίας κα ο µαζ µ᾿ ατν ορταζόµενοι γιοι Μάρτυρες ταν στ χρόνια του βασιλι τν ωµαίων Θεοδοσίου το Μικρο (408-450) κα σδιγέρδου το βασιλι τν Περσν (399-420). Τ τος 412 σδιγέρδης κίνησε σκληρ διωγµ κατ τν Χριστιανν, µ τν ξς φορµή. Αδς, πο ταν στολισµένος µ πολλ εδη ρετν, π ερ γανάκτηση, γκρέµισε τν ναό, στν ποο ο Πέρσες λάτρευαν τν φωτιά. ταν τ µαθε ατ βασιλις π τος µάγους, στειλε κα φεραν µπροστά του τν Αδ. Στν ρχ κατηγόρησε µ πιότητα τν πράξη του κα τν πρόσταξε ν ξανακτίσει τν ναό. Αδς ρνήθηκε. Τότε σδιγέρδης γκρέµισε λες τς κκλησίες τν χριστιανν κα θανάτωσε τν Αδ µαζ µ λλους ννι προκρίτους χριστιανούς. Μετ 30 χρόνια, κινήθηκε νέος διωγµς κατ τν χριστιανν, που πολλο γιοι θυσιάστηκαν στ βωµ τς ληθινς πίστης. πως λ.χ. εγενικς καταγωγς ρµίσδης, διάκονος Βενιαµν µεγαλοµάρτυρας κ.. λων ατν, πο γωνίστηκαν κα θυσιάστηκαν κατ τν διωγµ ατό, ρισε µνήµη τιµητικ γία µας κκλησία µαζ µ᾿ ατ το πισκόπου Αδ, γι ν δείξει, τι γνωστο κα γνωστοι στος νθρώπους ρωες τς πίστης, χουν κοιν τιµ στν οραν κα κοιν θ πολαύσουν τ στεφάνια τν µεγάλων γώνων κα τς θάνατης δόξας τους. (Ν σηµειώσουµε δ, τι µνήµη το γίου Αδ παναλαµβάνεται – σν βδαος – κα τν 5η Σεπτεµβρίου).

 

γιος Μένανδρος

Μαρτύρησε φο τν συραν γυµνό, πάνω σ αχµηρς πέτρες. [Στν Λαυριωτικ Κώδικα 170 µνήµη του φέρεται κοιν µετ το γίου Σαβίνου (βλ. 16 Μαρτίου) τν 28η Μαρτίου].

 

σιος Βλάσιος

Γεννήθηκε στν πόλη το µορίου κα πεβίωσε ερηνικά.

 

< span style="font-family: Tahoma;">Ογιοι τριάντα κτ (38) Μάρτυρες

ταν λοι συγγενες µεταξύ τους κα µαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Στέφανος Θαυµατουργός

πεβίωσε ερηνικά. (ρισµένα Μηνολόγια, τοποθετον τν µνήµη του κα τν 28η Δεκεµβρίου).

 

γιος Θεόφιλος πο µαρτύρησε στν Κρήτη

γνωστος στος Συναξαριστές. Τ µνήµη του βρίσκουµε στν Παρισιν Κώδικα 1575 κα στος Λαυριωτικος Η 76, Δ 25 κα Δ 45, που πάρχει κα πλήρης κολουθία του.

 

σιος ωνς Μητροπολίτης πασν τν ωσιν

Γνωστς στ ωσικ κκλησία, γνωστος στος Συναξαριστές. Εναι γι τος ώσους ,τι εναι γι µς γιος Μρκος Εγενικς (1375-1461). Τν κολουθία του συνέταξε εροδιάκονος Θεόφιλος Πασχαλίδης κα τν ξέδωσε στν Πετρούπολη τ 1897.

 

σιος ννοκέντιος Βενιαµίνωφ Μητροπολίτης, Μέγας εραπόστολος λάσκας

Λεπτοµέρειες γι τν ζω ατο το γίου τς ρθοδοξίας, µπορε ν βρε ναγνώστης στ βιβλίο «ΑΛΑΣΚΑ-ρθόδοξο Συναξάρι» το Γεωργίου Ε. Πιπεράκη, τν κδόσεων «ΠΑΡΟΥΣΙΑ».

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

22 Ιουλίου 2024

Χαρά και θυσία

«Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία».

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες