4 Ἰουλίου

0704

4 Ἰουλίου

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος νδρέας εροσολυµίτης, ρχιεπίσκοπος Κρήτης

●     γιος Θεόδωρος, πίσκοπος Κυρήνης (τς Λυβύης)

     Ο γιες Κυπρίλλα, ρόα κα Λουκία

     γία σκληπιάς θαυµατουργή

●     γιος Θεόφιλος εροµάρτυρας

●     σιος Μένιγνος

     γία Μάρθα (κατ᾿ λλους Μαρία) µητέρα του σίου Συµεών, πο σκήτευσε

στ ρος Θαυµαστό

●     γιος Θεόδοτος

     γία Κορίλλα

●     γιος Δοντος, πίσκοπος Λιβύης κα λαρίων σιοµάρτυρας

●     γιος Μιχαλ Χωνιάτης, ρχιεπίσκοπος θηνν

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος νδρέας εροσολυµίτης, ρχιεπίσκοπος Κρήτης

«Ζηλοτε τ πνευµατικά». Ν πιθυµετε µ ζλο τ πνευµατικ χαρίσµατα. Τέτοιο ζλο σ λη του τν ζω εχε κα γιος νδρέας. π τος µεγάλους κκλησιαστικος ποιητς νδρέας, γεννήθηκε στ Δαµασκ π γονες εσεβες, τ Γεώργιο κα τν Γρηγορία. Σ λικία 15 χρονν, κατατάχθηκε στν κλρο (ναγνώστης) το πατριαρχικο θρόνου τν εροσολύµων, π τν τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Στν ερουσαλήµ, νδρέας διακρίθηκε γι τν µόρφωση κα τν ρετή του µεταξ τν γιοταφιτν πατέρων, γι᾿ ατ κα τν προέκριναν ν σταλε στν Κωνσταντινούπολη, γι τν κτη Οκουµενικ Σύνοδο κατ τν Μονοφυσιτν. Μετ τ τέλος τς Συνόδου, νδρέας παρέµεινε στ βασιλεύουσα, που χειροτονήθηκε διάκονος κα διορίσθηκε διευθυντς το ρφανοτροφείου « γιος Παλος». ξοχη πιµέλεια πο νέπτυξε στ φιλανθρωπικ ατ δρυµα, τν νέδειξε ρχιεπίσκοπο Κρήτης. φοσιωµένος στ καθήκοντα τς νέας του θέσης, ναδείχθηκε µέγας κκλησιαστικς διοικητής, λλ κα λαµπρς διδάσκαλος κα ρήτορας. Γι᾿ ατ κα λο του τ ποίµνιο τν θεωροσε πραγµατικ πατέρα. λλ᾿ ς µητροπολίτης πρε µέρος στ σύνοδο πο συγκάλεσε Φιλιππικς Βαρδάνης (712) κα ποστήριξε τν Μονοφυσιτισµό, λλ᾿ πανλθε στν ρθ πίστη µετ τν θάνατο το Βαρδάνη. Στ γυρισµ π τν Κωνσταντινούπολη, που εχε πάει γι διάφορες ποθέσεις, πέθανε (740µ.Χ.) πάνω στ καράβι. Τν θαψαν στν ρεσ τς Μυτιλήνης, στ να τς γίας ναστασίας. Ν σηµειώσουµε πίσης, τι γιος νδρέας, συνέθεσε κα ρκετ µουσικ τροπάρια κα κανόνες. να π τ σπουδαία ργα το εναι κα Μέγας Κανόνας, πο ψάλλεται τν Πέµπτη της Ε´ βδοµάδος Νηστειν τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς.

 

γιος Θεόδωρος, πίσκοπος Κυρήνης (τς Λυβύης)

γιος ατς πρξε στ χρόνια το βασιλι Διοκλητιανο (284-304) κα καταγόταν π τν Κυρήνη τς Λιβύης. ταν ντιγράφος ερν βιβλίων, πο τ µοίραζε στς κκλησίες γι τν φωτισµ τν πιστν. Τν κατάγγειλε διος γιός του Λέων, στν τοπικ γεµόνα Διγνιανό, τι προσηλυτίζει πολλος εδωλολάτρες στ χριστιανικ πίστη µ τ βιβλία του. Τότε τν προσκάλεσε γεµόνας κα Θεόδωρος παρουσιάστηκε µπροστά του, συνοδευόµενος π πολλος χριστιανούς, µεταξ δ ατν ταν κα ο γίες Κυπρίλλα, ρόα κα Λουκία. γεµόνας το ζήτησε ν παραδώσει τ βιβλία του κα ν᾿ ρνηθε τν Χριστό, λλ᾿ Θεόδωρος δν πάκουσε στ διαταγ το γεµόνα κα τσι πέστη σκληρ βασανιστήρια. Στν ρχ τν µαστίγωσαν νελέητα, κατόπιν τν σταύρωσαν κα στ συνέχεια ξυσαν τς πληγές του µ δέρµατα. πειτα φο κοψαν τν γλσσα του, τν ριξαν στ φυλακή, που κα φησε τν τελευταία του πνοή. (Τελεται δ σύναξις ατο ν τ µαρτυρεί το γίου µάρτυρος Θεοδώρου ν τ Ρησί).

 

Ογιες Κυπρίλλα, ρόα κα Λουκία

γία Κυπρίλλα, καταγόταν π τν δια πατρίδα, µ᾿ ατ το γίου Θεοδώρου πισκόπου Κυρήνης, δηλαδ τν Κυρήνη. Παντρεύτηκε κα ζησε µ τ σύζυγό της µόνο δυ χρόνια. Διότι ατς πέθανε κα τσι µεινε χήρα 28 χρόνια. πειδ µως εχε φοβερος πονοκεφάλους, πγε στν γιο Θεόδωρο, πο τότε ταν φυλακισµένος γι τν πίστη το Χριστο, κα τν θεράπευσε. π τότε Κυπρίλλα, µαζ µ τν Λουκία κα τν ρόα, µεινε κε κα πηρετοσε τν γιο. Μετ τ µαρτυρικ τέλος το γίου Θεοδώρου, καταγγέλθηκε στν γεµόνα κα Κυπρίλλα. λλ᾿ πειδ δν κατόρθωσαν ν τν κάνουν ν θυσιάσει στ εδωλα, τν κρέµασαν σ᾿ να ξύλο, που τς ξέσχισαν τς σάρκες, κα τσι παρέδωσε τν µακάρια ψυχή της. Τ τίµιο λείψανό της παρέλαβαν κα θαψαν µ τιµς Λουκία κα ρόα. ργότερα γεµόνας Διγνιανς θανάτωσε κα τς δυ ατς γυνακες. γία σκληπιάς θαυµατουργή πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Θεόφιλος εροµάρτυρας

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

σιος Μένιγνος πεβίωσε ερηνικά.

 

γία Μάρθα (κατ᾿λλους Μαρία) µητέρα του σίου Συµεών, ποσκήτευσε στρος Θαυµαστό

ταν στολισµένη µ πολλς χριστιανικς ρετς κα γέννησε τν γιο Συµεν κατόπιν παγγελίας το δίου το Θεο. πρξε σ µεγάλο βαθµ φιλάνθρωπη κα βοήθησε τν πλησίον περιόριστα. ταν πεβίωσε ερηνικά, νταφιάστηκε στ Δάφνη τς ντιοχείας. ργότερα, λέγεται, γιός της µετέφερε τ γιο λείψανό της κοντ στν στλο που σκήτευε. κε µ τς προσευχς το γίου γιο της, τάφος της θαυµατουργοσε. ( µνήµη τς φέρεται κα κατ τν 1η Σεπτεµβρίου).

 

γιος Θεόδοτος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γία Κορίλλα

µνήµη της ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1956, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη της.

 

γιος Δοντος, πίσκοπος Λιβύης καλαρίων σιοµάρτυρας

Σύµφωνα µ τν ποψη το Μ. Γαλανο, πρόκειται γι τν Δοντο πίσκοπο Arerro τς τρουρίας. Ο γονες του εχαν πεθάνει κα ατο γι τν Χριστό, δ γιός τους, µαζ µ κάποιο µοναχ λαρίωνα, εχε καταφύγει στ προαναφερθεσα συγκεκριµένη πόλη, τς ποίας ναδείχθηκε ποιµενάρχης. π διωγµο µως, πο κίνησε ουλιανς Παραβάτης, παρχος Κουαδρατιανς διέταξε κα τος δυ ν θυσιάσουν στ εδωλα. κενοι χι µόνο ρνήθηκαν, λλ κα διαµαρτυρήθηκαν ντονα στς δηµόσιες ρχς γι᾿ ατή τους τν πλάνη. Τότε τν µν λαρίωνα χτύπησαν µ ραβδι µέχρι θανάτου, τν δ Δονάτο µετ π πολλ βασανιστήρια ποκεφάλισαν. Τ γία λείψανά τους παρέλαβαν ο χριστιανο π τν τόπο τς κτέλεσης, που εχαν φεθε, κα τ θαψαν µ τιµές.

 

γιος Μιχαλ Χωνιάτης, ρχιεπίσκοπος θηνν

µνήµη του ναφέρεται, µαζ µ ατ το νδρέα Κρήτης, στν Βατοπεδιν Κώδικα µ κοιν κολουθία (βλ. Δηµητριεύσκη τυπικ Β´ σελ. 754).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες