5 Σεπτεμβρίου

0905

5 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Προφήτης Ζαχαρίας κα σύζυγός του λισάβετ

●     γιος βδαος πίσκοπος

     Ο γιοι Μέδιµνος, Ορβανός, Θεόδωρος κα 80 ερες κα Διάκονοι

●     γιος Πέτρος πόστολος « ν τ θηρ»

     γία Ραΐς ( ραΐς)

●     σιος θανάσιος

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης Ζαχαρίας κα σύζυγός του λισάβετ

Ζαχαρίας, πατέρας το ωάννη το Βαπτιστ, ζησε στ χρόνια του ρδη, βασιλι τς ουδαίας. Κατ τν γνώµη το Χρυσοστόµου, καθς κα λλων Πατέρων τς κκλησίας, Ζαχαρίας δν ταν πλς ερέας, λλ ρχιερέας πο µπαινε στ για τν γίων. Σύζυγο εχε τν λισάβετ κα δν εχαν παιδί. Κάποια µέρα λοιπόν, τν ρα το θυµιάµατος µέσα στ θυσιαστήριο, εδε γγελο Κυρίου πο το νήγγειλε τι θ ποκτοσε γι κα θ νοµαζόταν ωάννης. Ζαχαρίας σκίρτησε π χαρά, λλ δυσπίστησε. γυνακα του ταν στερα κα γριά, πς θ γινόταν ατ πο κουγε; Τότε γγελος το επε τι θ µείνει κωφάλαλος µέχρι ν πραγµατοποιηθε βουλ το Θεο. Πράγµατι, λισάβετ συνέλαβε κα κανε γιό. ταν θέλησαν ν δώσουν νοµα στ παιδί, Ζαχαρίας γραψε πάνω σ πινακίδιο τ νοµα ωάννης. µέσως δ λύθηκε γλσσα του κα λοι µαζ δόξασαν τ Θεό. Βέβαια, χάρη ατ γινε π τ Θε στ Ζαχαρία, διότι ατς ταν «δίκαιος νώπιον το Θεο, πορευόµενος ν πάσαις τας ντολας κα δικαιώµασι το Κυρίου µεµπτος». ταν, δηλαδή, δίκαιος µπροστ στ Θε κα ζοσε σύµφωνα µ λες τς ντολς κα τ παραγγέλµατα το Κυρίου, µεµπτος π κάθε σοβαρ νοχή.

 

γιος βδαος πίσκοπος

τρόµητος κήρυκας το Εαγγελίου, πο ζησε τν πέµπτο αἰῶνα µετ Χριστόν. Κήρυττε φοβα τν Χριστ κα καταγγέλθηκε µπροστ στν Πέρση βασιλι σδιγέργη, ποος τν παρέπεµψε στν ρχιµάγο το παλατιο. Μετ π πολύωρη συζήτηση µ
΄ ατόν, βδαος στήριξε τν λήθεια τς θεότητας το Χριστο κα δήλωσε τι κανένα µαρτύριο δν εναι καν ν τν ποσπάσει π τν µολογία ατή. Τότε ρχιµάγος διέταξε κα τν κτύπησαν µ βέργες τριανταφυλλις, πο ταν γεµάτες γκάθια. τσι βδαος, γεµάτος αµατα κα πληγς µεταφέρθηκε µισοπεθαµένος στ σπίτι του, που κα παρέδωσε στ Θε τν τίµια ψυχή του. ( µνήµη το γίου βδαίου, ορτάζεται -σν Αδς- κα τν 31η Μαρτίου).

 

Ογιοι Μέδιµνος, Ορβανός, Θεόδωρος κα 80 ερες κα Διάκονοι

Ο γιοι ατο διώχθηκαν π τν ρειανόφιλο βασιλι Οάλεντα (364) κα φο πέφεραν πολλ βάσανα κα ταλαιπωρίες, τελικ τος βαλαν µέσα σ πλοο κα τος φησαν στ΄ νοιχτ τς θάλασσας. ταν φτασαν στν στακιν κόλπο, ο ρειανο στειλαν δικούς τους νθρώπους µ µία βάρκα κα βαλαν φωτι στ πλοο. τσι λοι ατο ο γιοι παραδόθηκαν νήµποροι στς φλόγες τς φωτις κα στ βυθ τς θάλασσας (35ος τόµος Migne).

 

γιος Πέτρος πόστολος «ν τθηρ»

Μλλον πρόκειται περ γκαινίων ναο το ποστόλου Πέτρου στ συγκεκριµένο τόπο. γία Ραΐς ( ραΐς) Βλέπε βιογραφία της τν 23η Σεπτεµβρίου.

 

σιος θανάσιος γούµενος Μονς Μπρέστ, Ρσος (+ 1648).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες