8 Ἀπριλίου

0408

8 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

   Ο γιοι γαβος, οφος, Φλέγων, σύγκριτος, ρµς (κατ΄ λλους ρµς) κα

      ρωδίων π τος 70 ποστόλους

●     σιος Κελεστίνος Πάπας ώµης

●     γιος Παυσίλυπος

●     γιος ωάννης Ναύκληρος

●     γιος ωάννης Κουλικς

●     σιος Νήφων Ῥῶσος θαυµατουργός

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι γαβος, οφος, Φλέγων, σύγκριτος, ρµς (κατ΄ λλους ρµς) καρωδίων π τος 70 ποστόλους

π ατος τος ερος ποστόλους, µν γαβος ταν κενος πο ναφέρει εαγγελιστς Λουκς στς Πράξεις τν ποστόλων, ποος φο πρε τν ζώνη το ποστόλου Παύλου, το δεσε τ χέρια κα τ πόδια κα προφήτευσε γι᾿ ατν ατά: «Τάδε λέγει τ Πνεµα τ γιον. Τν νδρα, ο στν ζώνη ατή, οτω δήσουσιν ες ερουσαλµ ο ουδαοι κα παραδώσουσιν ες χερας θνν». Πράγµατι, τσι κα γινε. Διότι χι µόνο δεσαν τν Παλο ο ουδαοι, λλ κα προσπάθησαν ν τν σκοτώσουν.

γαβος, φο κήρυξε τ Εαγγέλιο στ µέρος που ζοσε, ποδήµησε ερηνικ στν Κύριο. Τν δ οφο ναφέρει Παλος στν πρς ωµαίους πιστολή: «σπάσασθε οφον τν κλεκτν ν Κυρί κα τν µητέρα ατο κα µο». Ατς ργότερα γινε πίσκοπος Θηβν στν λλάδα. Ο δ Φλέγων κα σύγκριτος, φο κήρυξαν τ Εαγγέλιο σ διάφορα µέρη το κόσµου, φεραν πολλος πίστους στν ληθιν πίστη. Τελικ βασανίστηκαν µ διάφορους τρόπους π ουδαίους κα λληνες, µ ποτέλεσµα ν πεθάνουν κα ο δυ τν δια µέρα. τσι, πραν π τν Κύριο τ οράνια γαθά, πο προορίζονται γι τος ληθινος ργάτες το Εαγγελίου. (Γι δ τν ρµ βλέπε 8 Μαρτίου καὶ γιὰ τὸν Ἠρωδίωνα τὴν 28η Μαρτίου).

 

σιος Κελεστίνος Πάπας ώµης

Κελεστίνος γεννήθηκε στ ώµη κα τν πατέρα του λεγαν Πρίσκο. Νωρίς, σ διάκονος, εχε διακριθε γι τν παιδεία του, τν εσέβεια κα τ θερµ ζλο. Γι΄ ατ µετ τ θάνατο το Πάπα Βονιφατίου τ 422, τν διαδέχτηκε στν Ποντιφικ θρόνο. µέσως τότε παρενέβη στν φρική, στ Γαλατία κα στ Καλαβρία, γι ν πιβάλει τος ερος κανόνες στν κλογ τν πισκόπων. πρξε νεργητικότατος στν καταστολ διαφόρων αρέσεων. ργάστηκε γι τν ξαφάνιση το πελαγιανισµο π τν Μεγάλη Βρεττανία, κα συγχρόνως µ κατάλληλη εραποστολή, πέτυχε ν προσέλθει στ χριστιανισµ ρλανδία. Στν 3η Οκ. Σύνοδο, Πάπας Κελεστίνος µ ντιπροσωπεία του, καταδίκασε τν πλάνη το Νεστορίου. Γενικ πιµελήθηκε τ πράγµατα το κλήρου κα ατ τς θείας λατρείας, επρεπίζοντας τος ναος µ εκόνες κα διάφορα ερ σκεύη. Πέθανε, ταν ατοκράτορας ταν Θεοδόσιος Β΄ τ 432 µ.Χ. τν 26η 27η ουλίου, κατ τὴν πιὸ πιθανὴ γνώµη.

 

γιος Παυσίλυπος

γιος ατς πρξε στ χρόνια του βασιλι δριανο (117-138 µ.Χ.) κα ταν εγενς κα πλούσιος στν πόλη τς ώµης. πειδ µως νθάῤῥυνε κα ποστήριζε τος χριστιανος πο βάδιζαν γι τ µαρτύριο, συνελήφθη κα δηγήθηκε στ βασιλιά. Ατς τν ώτησε ν πιστεύει στν Χριστ κα Παυσίλυπος πάντησε τι χι µόνο πιστεύει λλ εναι τοιµος κα τ αµα του ν χύσει γι᾿ ατόν. Τότε τν χτύπησαν τόσο πολ στν κοιλιά, πο φάνηκαν τ ντερά του. πειτα τν παραχώρησαν στν παρχο Πράκτο, πο κα ατς τν βασάνισε φρικτά. λλ΄ πειδ γιος πέµενε στν πίστη του, καταδικάστηκε σ ποκεφαλισµό. Τελικ µως, φο σπασε τν λυσίδα πο το εχαν βάλει, δραπέτευσε κα ζντας µ ρετ παρέδωσε τν ψυχή του στν Θεό.

 

γιος ωάννης Ναύκληρος

Κος ατς ναύκληρος ξισλαµίστηκε µ τν βία π τος Τούρκους στν Κ. Ατς µως, πέταξε τ Τούρκικα οχα κα ζοσε χριστιανικά. Ο Τορκοι τν ντελήφθησαν, τν συνέλαβαν κα τν µαστίγωσαν νελέητα, κα κατόπιν τν φυλάκισαν. Μέσα στ φυλακή, ο Τορκοι προσπαθοσαν ν τν µεταπείσουν στν µουσουλµανισµό, λλ νεοµάρτυρας παντοσε: «γ στν Κύριό µου ησο Χριστ πιστεύω κα ατν µολογ γι Θε ληθινό, µ λη µου τν ψυχ κα τν καρδιά. Τ δ δική σας θρησκεία ποστρέφοµαι κα εµαι τοιµος ν ποµείνω σα βασανιστήρια κα ν µο κάνετε γι τν γάπη το Χριστο µου». Βλέποντας τ µετάθετο τς γνώµης του ο βασανιστές του, τν δήγησαν µ βασανισµος στν κριτή, πο διέταξε τν νηλε δαρµό του κα τν καταδίκασε ν καε ζωντανός. τσι, µ΄ ατν τὸν τρόπο, στὶς 8 Ἀπριλίου 1669, µαρτύρησε ὁ Ἅγιος αὐτὸς νεοµάρτυρας τῆς Κῶ. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου συνέταξε ὁ Γεράσιµος Μοναχὸς Μικραγιαννανίτης. Ἐπίσης, τὸ Ἱστορικὸ ἐκκλησίδιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόµου, µετονοµάστηκε ἐπ΄ὀνόµατι τοῦ Νεοµάρτυρα αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Ναΰδριο αὐτὸ φέρει τὸ ὄνοµά του.

 

γιος ωάννης Κουλικς

Νεοµάρτυρας ατός, ταν νθρωπος πολ φρόνιµος κα ζηλωτής. Κάποια µέρα µως, εχε ντονη συζήτηση γι τν πίστη µ τος Τούρκους. Ατο π φθόνο, τν κατηγόρησαν στν κριτή, τι δθεν βρισε τν µουσουλµανικ θρησκεία. κριτς πρότεινε στν ωάννη ν ρνηθε τν Χριστ κα ν γίνει µουσουλµάνος γι ν΄ ποφύγει τν θάνατο.

ωάννης ποκρίθηκε θαῤῥαλέα, τι δν ρνεται τν Χριστ κα ν µύριους θανάτους ποστε. Τότε κριτς διέταξε κα τν ριξαν µέσα σ τσιγγέλια (γάντσους), που Νεοµάρτυρας βρκε φρικτ λλ νδοξο τέλος στς 8 πριλίου 1564. (Τ Μ. Εχολόγιο στ σελίδα 442 ναφέρει τν µνήµη το µάρτυρος τν 8η κα 18η πριλίου, στ δ σελ. 470 τν 1η πριλίου (1564). Ο δ Σ. Εστρατιάδης κα γ. Νικόδηµος γιορείτης, ναφέρουν τν µνήµη του κατ τν 18η πριλίου. ποµένως πάρχει πρόβληµα σον φορ τν µέρα το µαρτυρίου του).

 

σιος Νήφων Ῥῶσος θαυµατουργός

πίσκοπος Νοβογοροδίας ν τ Σπηλαί.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

4 Δεκεμβρίου 2023

Μελετάς την Αγία Γραφή;

Όσο περισσότερο κανείς διαβάζει και μελετά την Αγία Γραφή, τόσο και βρίσκει αιτίες πιο πολύ να την μελετά ασταμάτητα.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες