8 Ἀπριλίου

0408

8 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

   Ο γιοι γαβος, οφος, Φλέγων, σύγκριτος, ρµς (κατ΄ λλους ρµς) κα

      ρωδίων π τος 70 ποστόλους

●     σιος Κελεστίνος Πάπας ώµης

●     γιος Παυσίλυπος

●     γιος ωάννης Ναύκληρος

●     γιος ωάννης Κουλικς

●     σιος Νήφων Ῥῶσος θαυµατουργός

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι γαβος, οφος, Φλέγων, σύγκριτος, ρµς (κατ΄ λλους ρµς) καρωδίων π τος 70 ποστόλους

π ατος τος ερος ποστόλους, µν γαβος ταν κενος πο ναφέρει εαγγελιστς Λουκς στς Πράξεις τν ποστόλων, ποος φο πρε τν ζώνη το ποστόλου Παύλου, το δεσε τ χέρια κα τ πόδια κα προφήτευσε γι᾿ ατν ατά: «Τάδε λέγει τ Πνεµα τ γιον. Τν νδρα, ο στν ζώνη ατή, οτω δήσουσιν ες ερουσαλµ ο ουδαοι κα παραδώσουσιν ες χερας θνν». Πράγµατι, τσι κα γινε. Διότι χι µόνο δεσαν τν Παλο ο ουδαοι, λλ κα προσπάθησαν ν τν σκοτώσουν.

γαβος, φο κήρυξε τ Εαγγέλιο στ µέρος που ζοσε, ποδήµησε ερηνικ στν Κύριο. Τν δ οφο ναφέρει Παλος στν πρς ωµαίους πιστολή: «σπάσασθε οφον τν κλεκτν ν Κυρί κα τν µητέρα ατο κα µο». Ατς ργότερα γινε πίσκοπος Θηβν στν λλάδα. Ο δ Φλέγων κα σύγκριτος, φο κήρυξαν τ Εαγγέλιο σ διάφορα µέρη το κόσµου, φεραν πολλος πίστους στν ληθιν πίστη. Τελικ βασανίστηκαν µ διάφορους τρόπους π ουδαίους κα λληνες, µ ποτέλεσµα ν πεθάνουν κα ο δυ τν δια µέρα. τσι, πραν π τν Κύριο τ οράνια γαθά, πο προορίζονται γι τος ληθινος ργάτες το Εαγγελίου. (Γι δ τν ρµ βλέπε 8 Μαρτίου καὶ γιὰ τὸν Ἠρωδίωνα τὴν 28η Μαρτίου).

 

σιος Κελεστίνος Πάπας ώµης

Κελεστίνος γεννήθηκε στ ώµη κα τν πατέρα του λεγαν Πρίσκο. Νωρίς, σ διάκονος, εχε διακριθε γι τν παιδεία του, τν εσέβεια κα τ θερµ ζλο. Γι΄ ατ µετ τ θάνατο το Πάπα Βονιφατίου τ 422, τν διαδέχτηκε στν Ποντιφικ θρόνο. µέσως τότε παρενέβη στν φρική, στ Γαλατία κα στ Καλαβρία, γι ν πιβάλει τος ερος κανόνες στν κλογ τν πισκόπων. πρξε νεργητικότατος στν καταστολ διαφόρων αρέσεων. ργάστηκε γι τν ξαφάνιση το πελαγιανισµο π τν Μεγάλη Βρεττανία, κα συγχρόνως µ κατάλληλη εραποστολή, πέτυχε ν προσέλθει στ χριστιανισµ ρλανδία. Στν 3η Οκ. Σύνοδο, Πάπας Κελεστίνος µ ντιπροσωπεία του, καταδίκασε τν πλάνη το Νεστορίου. Γενικ πιµελήθηκε τ πράγµατα το κλήρου κα ατ τς θείας λατρείας, επρεπίζοντας τος ναος µ εκόνες κα διάφορα ερ σκεύη. Πέθανε, ταν ατοκράτορας ταν Θεοδόσιος Β΄ τ 432 µ.Χ. τν 26η 27η ουλίου, κατ τὴν πιὸ πιθανὴ γνώµη.

 

γιος Παυσίλυπος

γιος ατς πρξε στ χρόνια του βασιλι δριανο (117-138 µ.Χ.) κα ταν εγενς κα πλούσιος στν πόλη τς ώµης. πειδ µως νθάῤῥυνε κα ποστήριζε τος χριστιανος πο βάδιζαν γι τ µαρτύριο, συνελήφθη κα δηγήθηκε στ βασιλιά. Ατς τν ώτησε ν πιστεύει στν Χριστ κα Παυσίλυπος πάντησε τι χι µόνο πιστεύει λλ εναι τοιµος κα τ αµα του ν χύσει γι᾿ ατόν. Τότε τν χτύπησαν τόσο πολ στν κοιλιά, πο φάνηκαν τ ντερά του. πειτα τν παραχώρησαν στν παρχο Πράκτο, πο κα ατς τν βασάνισε φρικτά. λλ΄ πειδ γιος πέµενε στν πίστη του, καταδικάστηκε σ ποκεφαλισµό. Τελικ µως, φο σπασε τν λυσίδα πο το εχαν βάλει, δραπέτευσε κα ζντας µ ρετ παρέδωσε τν ψυχή του στν Θεό.

 

γιος ωάννης Ναύκληρος

Κος ατς ναύκληρος ξισλαµίστηκε µ τν βία π τος Τούρκους στν Κ. Ατς µως, πέταξε τ Τούρκικα οχα κα ζοσε χριστιανικά. Ο Τορκοι τν ντελήφθησαν, τν συνέλαβαν κα τν µαστίγωσαν νελέητα, κα κατόπιν τν φυλάκισαν. Μέσα στ φυλακή, ο Τορκοι προσπαθοσαν ν τν µεταπείσουν στν µουσουλµανισµό, λλ νεοµάρτυρας παντοσε: «γ στν Κύριό µου ησο Χριστ πιστεύω κα ατν µολογ γι Θε ληθινό, µ λη µου τν ψυχ κα τν καρδιά. Τ δ δική σας θρησκεία ποστρέφοµαι κα εµαι τοιµος ν ποµείνω σα βασανιστήρια κα ν µο κάνετε γι τν γάπη το Χριστο µου». Βλέποντας τ µετάθετο τς γνώµης του ο βασανιστές του, τν δήγησαν µ βασανισµος στν κριτή, πο διέταξε τν νηλε δαρµό του κα τν καταδίκασε ν καε ζωντανός. τσι, µ΄ ατν τὸν τρόπο, στὶς 8 Ἀπριλίου 1669, µαρτύρησε ὁ Ἅγιος αὐτὸς νεοµάρτυρας τῆς Κῶ. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου συνέταξε ὁ Γεράσιµος Μοναχὸς Μικραγιαννανίτης. Ἐπίσης, τὸ Ἱστορικὸ ἐκκλησίδιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόµου, µετονοµάστηκε ἐπ΄ὀνόµατι τοῦ Νεοµάρτυρα αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Ναΰδριο αὐτὸ φέρει τὸ ὄνοµά του.

 

γιος ωάννης Κουλικς

Νεοµάρτυρας ατός, ταν νθρωπος πολ φρόνιµος κα ζηλωτής. Κάποια µέρα µως, εχε ντονη συζήτηση γι τν πίστη µ τος Τούρκους. Ατο π φθόνο, τν κατηγόρησαν στν κριτή, τι δθεν βρισε τν µουσουλµανικ θρησκεία. κριτς πρότεινε στν ωάννη ν ρνηθε τν Χριστ κα ν γίνει µουσουλµάνος γι ν΄ ποφύγει τν θάνατο.

ωάννης ποκρίθηκε θαῤῥαλέα, τι δν ρνεται τν Χριστ κα ν µύριους θανάτους ποστε. Τότε κριτς διέταξε κα τν ριξαν µέσα σ τσιγγέλια (γάντσους), που Νεοµάρτυρας βρκε φρικτ λλ νδοξο τέλος στς 8 πριλίου 1564. (Τ Μ. Εχολόγιο στ σελίδα 442 ναφέρει τν µνήµη το µάρτυρος τν 8η κα 18η πριλίου, στ δ σελ. 470 τν 1η πριλίου (1564). Ο δ Σ. Εστρατιάδης κα γ. Νικόδηµος γιορείτης, ναφέρουν τν µνήµη του κατ τν 18η πριλίου. ποµένως πάρχει πρόβληµα σον φορ τν µέρα το µαρτυρίου του).

 

σιος Νήφων Ῥῶσος θαυµατουργός

πίσκοπος Νοβογοροδίας ν τ Σπηλαί.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

21 Ιουνίου 2024

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

«Πνεῦμα θεῖο καί Πανάγιο! Ἔλα καί σέ μᾶς, πού γονατιστοί Σέ παρακαλοῦμε. Ὡς ἄνεμος δυνατός, ξερίζωσε τά πάθη μας. Ὡς δροσιά, δρόσισε τήν πνευματική ἀτονία μας. Ὡς φωτιά, θέρμανε τή θρησκευτική ἀδιαφορία μας. Ὡς φίλος καί Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μας στήν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ...».

Κων. Καλλίνικος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες