3 Ἀπριλίου

0403

Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Νικήτας µολογητς γούµενος Μονς Μηδικίου

●     σιος ωσφ µνογράφος

●     γιος λπιδηφόρος ( λπιδοφόρος)

     Ο γιοι Δίος, Βυθόνιος ( Βιθυνίας) κα Γάλυκος

●     σιος λλύριος

●     γιος Παλος Ῥῶσος πελεύθερος

     γία γάπη Παρθενοµάρτυς

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Νικήτας µολογητς γούµενος Μονς Μηδικίου

σιος Νικήτας ζησε µεταξ 8ου κα 9ου µ.Χ. αἰῶνα. Καταγόταν π τν Καισάρεια τς Βιθυνίας, κα βρέφος κόµα µεινε ρφανς π µητέρα. γιαγιά τους, µως, νέλαβε γρυπνη φροντίδα γι τν γγονό της.

πατέρας του Φιλάρετος φρόντισε π πολ νωρς ν ρχίσει κπαίδευσή του. δάσκαλός του ταν κληρικς µ µεγάλη παιδαγωγικ κανότητα. τσι, νεαρς Νικήτας προόδευσε γραµµατικ κα πνευµατικά. Κατόπιν, πγε στν περίφηµη Μον το Μηδικίου. κε, µ τν πρόθυµη κα νάρετη ζωή του κατέκτησε γρήγορα τν κτίµηση τν δελφν του. Μετ τ θάνατο το γουµένου τς Μονς, Νικηφόρου, σύσσωµη δελφότητα τν κανε γούµενο. π τν νέα του θέση, Νικήτας κανε σκληρος γνες κατ τν εκονοµάχων, ταν ατοκράτωρ ταν Λέων Ε´ ρµένιος, στν ποο µάλιστα πηύθυνε τ ξς θαῤῥαλέα λόγια, ταν ατς τν πείλησε µ θάνατο: «Γνώριζε κα σ βασιλε ρνησίθεε, τι µµένω ες τος προτέρους λογισµούς µου κα τς εκόνας το Χριστο κα τν γίων σέβοµαι, κα ες τ δικόν σου θέληµα δὲν ὑπακούω… Διὰ τοῦτο καὶ σέ, ὁ ὁποῖος ἐπιµένεις νὰ ἀθετῇς τὴν προσκύνησιν τῶν ἁγίων εἰκόνων, καὶ τοὺς ὁµόφρονάς σου ἀναθεµατίζω. Κᾶµε δὲ ὅ,τι θέλεις». Ἡ θαῤῥαλέα αὐτὴ στάση τοῦ Νικήτα ἔγινε ἀφορµὴ νὰ ὑποστεῖ ὁ Ὅσιος πολλὲς φυλακίσεις καὶ ἐξορίες. Τελικά, ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποιο µετόχι βόρεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναδείχθηκε ἀπὸ τοὺς περισσότερο πολύαθλους ὁµολογητές.

 

σιος ωσφ µνογράφος

Καταγόταν π τν Σικελία. πατέρας του νοµαζόταν Πλωτνος, δ µητέρα του γάθη, κα τν νέθρεψαν µ τ διδάγµατα κα τ ζωνταν πνεµα τς χριστιανικς εσέβειας. π τν παιδική του λικία διακρίθηκε γι τν προτίµηση πο εχε στ ερ γράµµατα κα τν παγγελία ερν µνων, πο ψαλλε µ πολλ ασθηµατικότητα κα τέχνη. ταν πέθανε πατέρας του, µαζ µ τν µητέρα κα τν δελφή του, κατέφυγε στν Πελοπόννησο. π κε στερα στ Θεσσαλονίκη, που γινε µοναχς κα χειροτονήθηκε πειτα ερέας. Στ νέα του ζω διακρίθηκε γι τν ερ ζλο του κα τν σκητικότητα τν συνηθειν του. Διέπλασε χαρακτρα σύµφωνα µ τν κρίβεια τν χριστιανικν παραγγελµάτων, ναδείχθηκε προς, ταπεινόφρων κα κακος. κε πίσης, συστηµατοποίησε τν καλλιγραφικ ντιγραφ κα σύνθεση κκλησιαστικν µνων. Μετ ἀπὸ καιρὸ πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου γνώρισε τὸ Γρηγόριο τὸ Δεκαπολίτη καὶ συγκατοίκησαν γιὰ λίγο µαζὶ σ᾿ ἕνα κελλί. Ἐπειδὴ ὅµως ἀντέδρασε στὰ διατάγµατα τοῦ εἰκονοµάχου βασιλιᾶ Λέοντα τοῦ Ε´, ἐξεδιώχθη στὴ Ῥώµη. Στὸ δρόµο τὸν ἀπήγαγαν πειρατὲς στὴν Κρήτη καὶ ἀπὸ κεῖ ἐπανῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ πέθανε σὲ βαθύ γῆρας τὸ 842. Δικό του ἔργο κατὰ µέγα µέρος, ἀποτελεῖ καὶ ἡ λεγόµενη Παρακλητική.

 

γιος λπιδηφόρος (λπιδοφόρος)

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

Ογιοι Δίος, Βυθόνιος ( Βιθυνίας) κα Γάλυκος

Τ βιογραφικά τους στοιχεα εναι συγκεχυµένα. Στ Λαυρεωτικ Κώδικα 70 µνήµη τος συνοδεύεται µ ατ το Μάρτυρα λαρίωνα, ποος λλο δν µνηµονεύεται. Σύµφωνα λοιπν µ τν Κώδικα ατό, ο γιοι ατοί, αθόρµητα παρουσιάστηκαν στν ρχοντα τς πόλης τους κα το καναν δριµύτατη παρατήρηση, διότι θ θυσίαζε στ εδωλα. Κα συγχρόνως µολόγησαν τι εναι χριστιανοί.

δ πονηρς ρχοντας τος επε ν λθουν στ γιορτ τν εδώλων κα φο θυσιάσουν σ᾿ ατά, θ κανε ,τι ατο το λεγαν. Ο γιοι προσποιήθηκαν τι θ πήγαιναν. ταν µως ρχισε γιορτ κα λθε ρα ν θυσιάσουν, ο γιοι ριξαν κάτω τ εδωλόθυτα κα συνέτριψαν τος εδωλολατρικος βωµούς. Τότε ο φτωχοί της πόλης, τρεξαν κα ρπαξαν τ χρυσάφι π τος κατεστραµµένους βωµος κα φαγαν λα τ εδωλόθυτα. Διότι τν ποχ κείνη, στν πόλη ατή, πρχε πολλ πενα. ταν τ εδε ατ ρχοντας κα ο εδωλολάτρες, τ θεώρησαν µεγάλη προσβολή. Τος δεσαν λοιπν µ σχοινι κα γι τρία 24άωρα τος σερναν µέσα στος δρόµους τς πόλης, κα τος χτυποσαν λύπητα µ πέτρες, ξύλα, κα τοὺς ἔκοβαν µὲ τὰ δόντια τὶς σάρκες τους. Στὸ τέλος, ἀφοῦ τοὺς ἔδεσαν µὲ ὀγκόλιθους, τοὺς ἔριξαν µέσα στὴ θάλασσα. Ἀλλ᾿ ἄγγελος Κυρίου τοὺς ἀνέσυρε σώους καὶ ἀβλαβεῖς. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ θαῦµα, πολλοὶ εἰδωλολάτρες ἔγιναν χριστιανοί. Κατόπιν ὅµως, οἱ πιὸ πωρωµένοι ἀπ᾿ αὐτούς, τοὺς ἀποκεφάλισαν καὶ ἔτσι ἔλαβαν τὰ στεφάνια τοῦ µαρτυρίου. Ἄλλοι Συναξαριστὲς ὅµως γράφουν, ὅτι ὁ µὲν Βιθύνιος µαρτύρησε ἀφοῦ τὸν ἔριξαν στὴ θάλασσα, ὁ δὲ Γάλυκος ἀφοῦ τὸν ἔριξαν στὰ θηρία, καὶ ὁ Δίος µαρτύρησε ἀφοῦ δέχτηκε µία κεραµίδα στὸ κεφάλι.

 

σιος λλύριος

σκήτευσε στ ρος το Μυρσιννος κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Παλος Ῥῶσος πελεύθερος

νεοµάρτυρας ατς ταν Ῥῶσος στν καταγωγ κα σ παιδικ λικία αχµαλωτίσθηκε π τος Τατάρους, π τος ποίους τν γόρασε κάποιος χριστιανς στν Κωνσταντινούπολη κα τν λευθέρωσε. Στν πόλη ατ Παλος παντρεύτηκε ωσίδα γυνακα, πρώην αχµάλωτη, µ τν ποία ζοσε ζω εσεβή. Κάποτε µως τν κατέλαβε πιληψία κα τν δηγοσαν στν Να τς Θεοµήτορος, τς πονοµαζόµενης το Μογλουνίου. Στ δρόµο συνάντησε Τούρκους κα ρχισε ν ζητάει π᾿ ατος βοήθεια, φωνάζοντας «γαρηνς εµαι». Ο Τορκοι ατο νέφεραν τ γεγονς στν Βεζίρη, πο πρόσταξε τν σύλληψη τν ερέων το προαναφερθέντος Ναο κα το δίου το µάρτυρα. ταν Παλος, κατ τν παραµονή του στν Ναό, γινε καλά, παρουσιάστηκε στν ρχοντα, ποος το ζητοσε ν µολογήσει πίσηµα τὸν µουσουλµανισµὸ καὶ θὰ τοῦ ἐξασφάλιζε δόξες καὶ τιµές. Ἐνῷ στὴν ἀντίθετη περίπτωση, τὸν ἀπειλοῦσε µὲ βασανιστήρια καὶ θάνατο.

Παλος, νδυναµούµενος π τν σύζυγό του, πο τν συνόδευε, µολογοσε µ θάῤῥος τν Χριστό.

πότε τν ριξαν στ φυλακ κα πέµεινε µ καρτερία τ βασανιστήρια. ταν κα πάλι µολόγησε τν Χριστ µπροστ στ Βεζίρη, δηγήθηκε δέσµιος στν ππόδροµο τ µεϊντάν, που λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου, φο τν ποκεφάλισαν. ταν 3 πριλίου, Μεγάλη Παρασκευή, τ τος 1683. Μαρτύριο το γίου συνέγραψε ωάννης Καρυοφύλλης.

 

γία γάπη Παρθενοµάρτυς µετ τς γίας Μαρίνας ν ντιοχεί

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες