ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (1/8)

Σήμερα 1/8 εορτάζουν:

 • Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
 • Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος
 • Αγία Ελέσα η Οσιομάρτυς που μαρτύρησε στα Κύθηρα
 • Άγιοι εννέα μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Πέργη της Παμφυλίας
 • Άγιος Πάπας ο νέος
 • Άγιος Ελεάζαρος
 • Άγιος Κήρυκος
 • Άγιος Θεόδωρος
 • Άγιος Πολύευκτος
 • Άγιος Τιμόθεος ο Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Προκοννήσου
 • Άγιοι Μήνης και Μηναίος και οι λοιποί εν τω Βιγλεντίω, πλησίον του χαλκού Τετραπύλου
 • Άγιος Ethelwald
 • Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός
 • Σύναξη της Παναγίας Ταυριώτισσας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ταύρου

Η Πρόοδος του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού

Δηλαδή η έξοδος του Τιμίου Σταυρού απὸ το παλάτι (ή κατ’  άλλους απὸ το σκευοφυλάκιο της μεγάλης εκκλησίας) στην Πόλη.

Οι Άγιοι Επτὰ Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονὴ και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος

Με περίσσια ανδρεία οι επτὰ αδελφοὶ Μακκαβαίοι απήντησαν στον βασιλιὰ της Συρίας Αντίοχο, όταν αυτὸς τοὺς έταξε δόξες, τιμὲς και επίγειες απολαύσεις, ότι δεν καταπατούν τον Μωσαϊκὸ νόμο και δεν θα φάνε απὸ τα απαγορευμένα φαγητὰ που τους πρόσφερε. Προηγήθηκε ο ενενηκονταετὴς διδάσκαλός τους, Ελεάζαρος, που εφάρμοσε στο έπακρο τον νόμο που τους δίδασκε, με αποτέλεσμα ο Αντίοχος να τον ρίξει στη φωτιά. Έπειτα τα επτὰ αδέλφια κράτησαν την ίδια γενναία στάση απέναντι στν βασιλιά, όταν τους κάλεσε μπροστά του. Στην αρχὴ ο Αντίοχος προσπάθησε να τους κολακεύσει με διάφορα εγκώμια για τη νιότη τους. Τους είπε ότι αν έτρωγαν απὸ τα ειδωλόθυτα, θα τους έσωζε απὸ τον θάνατο. Τότε οι επτὰ αδελφοὶ απάντησαν στον Αντίοχο ότι προτιμούν τον θάνατο παρά την παράνομη σωτηρία τους. Εξοργισμένος τότε ο Αντίοχος, με τροχούς, φωτιὰ και ακόντια, έναν-έναν τους σκότωσε όλους. Όταν το είδε αυτό η μητέρα τους Σολομονή, ρίχτηκε μόνη της στη φωτιὰ και έτσι όλοι μαζὶ πήραν το στεφάνι του μαρτυρίου.

Οι Άγιοι Εννέα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Πέργη της Παμφυλίας

Μαρτύρησαν στην Πέργη της Παμφυλίας, που βρίσκεται κοντὰ στις όχθες του Κέστρου ποταμού. Τα ονόματά τους ήταν τα εξής: Άττος, Αλέξανδρος, Εύκλεος, Κατούνος, Κινδέος, Κυριακός, Λεόντιος, Μνησίθεος και Μηναίος. Όλοι στο επάγγελμα ήταν γεωργοί, εκτὸς απὸ τον Μηναίο, που ήταν μαραγκός. Κατά τους διωγμοὺς του Διοκλητιανού κατά των Χριστιανών, στην Παμφυλία ήταν έπαρχος κάποιος Φλαβιανὸς (300 μ.Χ.), που εφάρμοζε με σκληρότητα τα αυτοκρατορικὰ διατάγματα. Τότε, απὸ τους πιο θαρραλέους πιστούς, που μόνοι τους φανέρωσαν την χριστιανική τους ιδιότητα μπροστὰ στον έπαρχο, ήταν και οι εννέα αυτοὶ Άγιοι. Αφού έκαναν το σημείο του σταυρού και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, όρμησαν όλοι μαζὶ στη φλόγα του κινδύνου. Παρουσιάστηκαν στον Φλαβιανό, ομολόγησαν την πίστη τους και τον παρακάλεσαν να πάψει επιτέλους να κακοποιεί τους χριστιανούς. Εξοργισμένος ο Φλαβιανός, διέταξε να τους σύρουν στον ναὸ της Αρτέμιδος για να θυσιάσουν στους θεούς. Εκείνοι, όχι μόνο αρνήθηκαν να θυσιάσουν, αλλὰ με την προσευχή τους συνέτριψαν και μερικὰ απὸ τα είδωλα του ναού. Ο έπαρχος γεμάτος μανία, αφού ξέσκισε τις σάρκες τους με σιδερένια νύχια και έκαψε τις πληγές τους με αναμμένες λαμπάδες, τους φυλάκισε. Αλλ΄ επειδὴ και οι εννέα επέμεναν να ομολογούν τον Χριστό, τελικά τους αποκεφάλισε.

Ο Άγιος Πάπας ο νέος

«Εἰς σάκκον βληθείς, καὶ θίβῃ ἐγκλεισθείς, καὶ εἰς θάλασσαν ριφθείς, τελειοῦται».

Ο Άγιος Κήρυκος

Μαρτύρησε διὰ αποκεφαλισμού.

Ο Άγιος Θεόδωρος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ο Άγιος Πολύευκτος

Μαρτύρησε, αφού τον έχωσαν μέσα σε κοπριά.

Η Αγία Ελέσα η Οσιομάρτυς, που μαρτύρησε στα Κύθηρα

Καταγόταν απὸ την Πελοπόννησο και ήταν κόρη ενὸς πλούσιου Έλληνα, που ονομαζόταν Ελλάδιος. Η μητέρα της Ευγενία, ήταν στείρα αλλὰ θεοσεβὴς χριστιανή. Έτσι διὰ της προσευχής απόκτησε θαυματουργικὰ την Ελέσα, που ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγὲς του Ευαγγελίου και κάτω απὸ τις δυσκολίες του ειδωλολάτρη άντρα της. Σε ηλικία 14 χρονών η Ελέσα έμεινε ορφανὴ απὸ μητέρα και έτσι έμεινε αυτὴ κυρία του πλούσιου σπιτιού του πατέρα της. Αμέτρητες ήταν τότε οι ευεργεσίες και οι ελεημοσύνες που έκανε. Κάποτε ο πατέρας της την παρακίνησε να παντρευτεί κάποιον απὸ τους ειδωλολάτρες άρχοντες. Τότε αυτή αρνήθηκε, διότι η κλήση της ήταν για την αγγελική πολιτεία. Έτσι, όταν αργότερα ο πατέρας της έφυγε για κάποιο ταξίδι, η Ελέσα μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχοὺς και με τις πιο πιστὲς δούλες της, διέφυγε στα Κύθηρα. Εκεί με την προσευχή στον Θεό έκανε πολλὰ θαύματα. Όταν όμως ο πατέρας της επέστρεψε απὸ το ταξίδι και έμαθε τα γεγονότα, θύμωσε πολὺ και αφού την ανακάλυψε, αναχώρησε για να την φέρει πίσω. Αλλά η γνώμη της κόρης του ήταν αντίθετη προς τη γνώμη του ειδωλολάτρη πατέρα. Τότε αυτός, αφού ανελέητα την βασάνισε, τελικὰ την αποκεφάλισε και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Τιμόθεος ο Θαυματουργὸς, Αρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

Έζησε στα μέσα του 6ου αιώνα, επὶ βασιλέων Ιουστίνου του Θρακός και του ανεψιού του Ιουστινιανού του Μεγάλου. Λόγω της μεγάλης του αρετής, έγινε επίσκοπος Προκοννήσου ή Προικοννήσου (σήμερα λέγεται Μαρμαράς). Τα ποιμαντικά του καθήκοντα εξάσκησε άριστα με την πραότητα και την προσευχή. Κάποτε μάλιστα θεράπευσε και την κόρη του βασιλιά Ιουστινιανού απὸ δαιμόνιο. Απεβίωσε ειρηνικὰ την 1η Αυγούστου. Αργότερα η βασίλισσα Θεοδώρα, προς ένδειξη ευγνωμοσύνης στον Άγιο, έκτισε Μονὴ στο όνομά του, εκεί όπου βρέθηκε το άγιο λείψανό του. Εκεί κοντὰ μάλιστα, βρέθηκε και πηγὴ αγιάσματος.

Πηγή:  http://www.saint.gr/index.aspx

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

20 Ιουνίου 2024

Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα, νοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων

Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες