ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (20/7)

Σήμερα 20/7 εορτάζουν:

  • Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
  • Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Στουδίου
  • Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
  • Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου ηγουμένου της Μονής Μπρέστ
  • Σύναξη των Ρώσων αγίων των εν Γαλλία τελειωθέντων

Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν γιὸς τοῦ Σωβὰκ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Θέσβη, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικοῦσε στὴ γῆ Γαλαὰδ καὶ ἔδρασε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Ἀχαάβ, 816 χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Ὁ Ἠλίας ὑπῆρξε προφήτης πολὺ δραστήριος, μὲ φλογερὴ ψυχὴ καὶ καρδιὰ τολμηρή, ἄξιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτὸς ποὺ κατέβασε τρεῖς φορὲς φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, κάνοντας τοὺς Ἰσραηλῖτες μὲ μία φωνὴ νὰ ποῦν: «ἀληθῶς Κύριος ὁ Θεός, αὐτὸς ὁ Θεός». Δηλαδή, ἀληθινά! ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος πραγματικὸς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Ὁ Ἠλίας, ἐπίσης, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν γλῶσσα του ἐμπόδισε τὴν βροχὴ καὶ δὲν ἔβρεξε ὁ οὐρανὸς τρισήμισυ χρόνια. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνάστησε τὸ νεκρὸ γιὸ τῆς Σεραφθίας χήρας, καὶ κατέκαυσε τοὺς ἑκατὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔστειλε ὁ βασιλιὰς Ὀχοζίας. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ στὸ ὄρος Χωρὴβ εἶδε τὸ Θεό, ὅσο εἶναι δυνατό, βέβαια, νὰ Τὸν δεῖ ἄνθρωπος. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔσχισε τὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ἀνελήφθη μὲ πύρινη ἅμαξα στὸν οὐρανό. Τέλος, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στάθηκε δίπλα Του μαζὶ μὲ τὸ Μωϋσῆ. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν μὲ πόσο ζῆλο ὑπηρέτησε ὁ προφήτης Ἠλίας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. (Νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας, εἶχε μαθητὴ τὸν προφήτη Ἐλισσαῖο).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

29 Νοεμβρίου 2022

Καθαρότητα

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.» / Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, γιατί αυτοί θά δουν τον Θεό.

( Ο Κύριός μας στους Μακαρισμούς)

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Νοέ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες