ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (30/11)

Σήμερα 30/11 εορτάζουν:

  • Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος
  • Άγιος Φρουμέντιος αρχιεπίσκοπος Αβησσυνίας
  • Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Μηθύμνης

 

Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από την Βηθσαιδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητος. Η ιστορία της ζωής του Ανδρέα μέχρι την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά το σχηματισμό της πρώτης Εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βιθυνία, Εύξεινο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τε-λικά, κατέληξε στην Αχαία. Εκεί η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προ-σευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλλα, σύζυγος του ανθυπάτου Αχαίας Αιγεάτου, αφού την θεράπευσε ο Απόστολος από την βαρειά αρρώστια που είχε, πίστεψε στο Χριστό. Το γεγονός εκνεύρισε τον ανθύπατο, και με την παρότρυνση των ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σταυρό σχήματος Χ. Έτσι, ο Απόστολος Ανδρέας «παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην», δηλαδή δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη του Ευαγγελίου. Το λείψανό του έθαψε μέευλάβεια ο πρώτος επίσκοπος Πατρών Στρατοκλής.

Ο Άγιος Φρουμέντιος αρχιεπίσκοπος Αβησσυνίας (Αιθιοπίας)

Στα χρόνια του μεγάλου Κωνσταντίνου (330), κάποιος φιλόσοφος από την Τύρο, που ονομαζόταν Φρουμέντιος, πήγε στην Αβησσυνία (Αιθιοπία) για να συλλέξει ιστορικά στοιχεία γι᾿ αυτήν τη χώρα. Έγινε γνωστός στη βασιλική αυλή για την λογιότητά του και διορίστηκε σε ανώτερη διοικητική θέση. Τη θέση και την επιρροή του χρησιμοποίησεγιά την έναρξη διάδοσης του χριστιανισμού. Κατόπιν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου ανακοίνωσε στον τότε αρχιεπίσκοπο Μέγα Αθανάσιο, ότι μία πιο συστηματική χριστιανική εργασία σ΄ αυτήν τη χώρα θα είχε αποτελέσματα καρποφόρα. Ο Μέγας Αθανάσιος συμφώνησε και του ανέθεσε την ιεραποστολή εκείνη, αφού τον χειροτόνησε επίσκοπο (το έτος 341) με τον τίτλο «Αξώμης». Και η ιεραποστολή εκείνη, με βοηθό του Φρουμεντίου τον Αιδέσιο, έφερε πράγματι αρκετή καρποφορία.

Ο Άγιος Αλέξανδρος Μηθύμνης

Ο άγιος Αλέξανδρος, σύμφωνα με την παράδοση, ήτο επίσκοπος Μηθύμνης, ο πρώτος ίσως επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως, και μάλιστα έλαβε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το έτος 325 μ.Χ. Επίσης, λέγεται, ότι ίδρυσε μοναστήρι στην περιφέρεια της Κοινότητος Λαφιώνας, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Για το έργο, επίσης, του αγίου Αλεξάνδρου δεν έχομε άλλες πληροφορίες, εκτός από αυτές που μας δίνει η ακολουθία που ψάλλεται την ημέρα της εορτής του αγίου, στις 30 Νοεμβρίου. Εκεί εγκωμιάζεται ο άγιος Αλέξανδρος «φωστήρ ακοίμητος, ποιμήν ο πραότατος, εν ευσεβεία συγκρατήσας το ποίμνιον, οδηγήσας τε και ποιμάνας εν χάριτι, λύκους ως τροπωσάμενος δεινώς αιρετίζοντας» και στη συνέχεια ως «πολύφωτος αστήρ μοναζόντων» και σε άλλο σημείο ότι «ιατρείον παθών αναδέδεικται η σορός των αγίων λειψάνων αυτού».

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες