12 Αὐγούστου

0812

12 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

    Ο γιοι Φώτιος κα νίκητος

●     σιος Παλάµων

     Ο γιοι 12 Στρατιται Μάρτυρες π τν Κρήτη

●     σιος Κάστωρ

     Ο γιοι Πάµφιλος κα Καπίτων

     Ο σιοι Σέργιος κα Στέφανος

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Ογιοι Φώτιος κανίκητος

Φώτιος ταν νεψις το νίκητου. Κατάγονταν κα ο δυ π τν Νικοµήδεια. ταν Διοκλητιανς θέλησε ν κινήσει διωγµ κατ τν χριστιανν, µίλησε µπροστ στ Σύγκλητο µ τος πι βριστικος λόγους ναντίον τους. κε ταν παρν κα νίκητος, πο ταν κουσε ατ τ λόγια του βασιλι, χι µόνο δν φοβήθηκε, λλ σηκώθηκε µ θάρρος, δήλωσε τι εναι χριστιανς κα επε στ Διοκλητιανό: «Πλανσαι, βασιλιά, ν νοµίζεις τι µ τ µέτρα κατ τν Χριστιανν θ πετύχεις τος σεβες σκοπούς σου. Μάθε τι ο χριστιανο ποτελον σήµερα τν γιέστερη µερίδα τς ρωµαϊκς ατοκρατορίας. Κα θ ταν νόητοι κα ναίσθητοι ν πίστευαν στ εδωλα. Γι΄ ατ ποια µέτρα κα ν πάρεις ναντίον τους, στ τέλος ζηµιωµένος θ εσαι σύ, ν ατο νδοξοι µάρτυρες». Διοκλητιανός, προσβεβληµένος π τν παρατήρηση το νίκητου, διέταξε κα τν ριξαν τροφ σ να τροµερ λιοντάρι. λλ τ λιοντάρι σταµάτησε τν γρια ρµή του κα µέρεψε σν πρόβατο. Τότε γινε µεγάλος σεισµς κα συνετρίβησαν πολλ εδωλολατρικ γάλµατα. Κατόπιν τν βαλαν σ τροχ µ ναµµένη φωτι π κάτω. λλ΄ το θαύµατος, τροχς σταµάτησε κα φωτι σβησε. Τότε τρεξε κα τν γκάλιασε νεψιός του Φώτιος. Μόλις εδαν ατ ο εδωλολάτρες, δεσαν κα τος δυ µέσα στ λεγόµενο λουτρ το ντωνίου. Κα φο περθέρµαναν τ νερό, παρέδωσαν κα ο δυ νδοξα τ πνεµα τους.

 

σιος Παλάµων

ταν γέροντας κα σοφς διδάσκαλος το µεγάλου Παχωµίου (15 Μάιου). πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογιοι 12 Στρατιται Μάρτυρες π τν Κρήτη

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Κάστωρ

πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογιοι Πάµφιλος κα Καπίτων

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

Οσιοι Σέργιος κα Στέφανος

πεβίωσαν ερηνικά.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες