13 Αὐγούστου

0813

13 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     νακοµιδ κα µετάθεσις το Λειψάνου το σίου Μαξίµου το µολογητο

     γία Εδοκία βασίλισσα

●     σιος Σέριδος γούµενος τς Μονς στ Γάζα

     Ο σιοι Δωρόθεος κα Δοσίθεος ποτακτικός του

     Μνήµη τς οιδίµου κα παµµακαρίστου βασιλίσσης κα κτητορίσσης τς

σεβασµίας Μονς το Παντοκράτορος Σωτρος Χριστο Ερήνης τς µετονοµασθείσης Ξένης µοναχς

●     γιος Κορωντος

     πόδοσις ορτς τς θείας Μεταµορφώσεως το Σωτρος

●     γιος Μάξιµος τς Μόσχας ( νακοµιδ λειψάνων)

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

νακοµιδ κα µετάθεσις το Λειψάνου τοσίου Μαξίµου το µολογητο

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τν 21η ανουαρίου.

 

γία Εδοκία βασίλισσα

ταν κόρη το θηναίου φιλοσόφου Λεοντίου κα γεννήθηκε τ 401 µ.Χ. Σπούδασε κατ τν καλύτερο τρόπο τν γραµµατική, τ ρητορικ κα τ φιλοσοφία. ταν πέθανε Λεόντιος, φησε λην τν περιουσία του στος γιούς του, κα σ΄ ατν φησε µόνο 100 χρυσ νοµίσµατα. ταν, λοιπόν, λθε στν Κωνσταντινούπολη γι ν διεκδικήσει τ κληρονοµικά της δικαιώµατα, παντρεύτηκε τν Θεοδόσιο τν Β΄, µέσ τς δελφς του Πουλχερίας, πο εχε κατενθουσιαστε π τ σπάνια χαρίσµατα τς θηναίας κόρης. τσι βαπτίστηκε χριστιαν κα πρε τ νοµα Εδοκία, π θηναΐδα πο τν λεγαν πρτα. Εδοκία π τν φύση της γυνακα σεµνή, δν
νακατεύθηκε καθόλου µ τς βασιλικς ποθέσεις. Τν ελκυσε περισσότερο λήθεια το Χριστο, γι᾿ ατ κα πεδίωξε ν πισκεφθε τος γίους Τόπους. ταν σκοπός της πραγµατοποιήθηκε, ασθάνθηκε τν ψυχή της ν φτερουγίζει στ θρόνο το Θεο. πιστροφή της, µως, στ Βασιλεύουσα, πεφύλασσε κπλήξεις. Ο σχέσεις της µ τν Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν, λόγω συκοφαντιν. Γι΄ ατό, µ τν δειά του πέστρεψε στν ερουσαλήµ, που δρυσε πολλ µοναστήρια. Κα µ προσευχή, µελέτη κα «ν πάσ εσεβεί κα σεµνότητι», τελείωσε τν ζωή της.

 

σιος Σέριδος γούµενος τς Μονς στ Γάζα

µεγάλος ατς σκητής, πρξε γούµενος το µεγάλου κοινοβίου, πο βρισκόταν κοντ στ Γάζα, που λαµψαν µ τν πνευµατική τους σκηση Βαρσανούφιος µ τν µαθητή του ωάννη, καθς κα µέγας ββς Δωρόθεος. σιος Σέριδος πεβίωσε ερηνικά.

 

Οσιοι Δωρόθεος κα Δοσίθεος ποτακτικός του

σιος Δωρόθεος ταν σκητς στν κοινοβιακ Μον το ββ Σέριδου, κοντ στ Γάζα. Μετ τ θάνατο το ββ ωάννη το προφήτη, φυγε π κε κα δρυσε δική του Μονή, που ζησε σκητικ κα πεβίωσε ερηνικά.

 

δσιος Δοσίθεος ταν ποτακτικς τοββ Δωροθέου.

ναδείχθηκε κα ατς στν σκητικ πάλη κα φο ζησε κατ τ παράδειγµα το γέροντά του, πεβίωσε ερηνικά.

 

Μνήµη τς οιδίµου κα παµµακαρίστου βασιλίσσης κα κτητορίσσης τς σεβασµίας Μονς το Παντοκράτορος Σωτρος Χριστο Ερήνης τς µετονοµασθείσης Ξένης µοναχς

ζησε τν 12ο αἰῶνα µ.Χ. κα ταν κόρη ραία κα νάρετη. Ατ τ παρατήρησε βασιλις λέξιος Κοµνηνς κα τν πάντρεψε µ τ γιό του ωάννη, τν πονοµαζόµενο Καλοϊωάννη λόγω τν πολλν του ρετν. νάρετη λοιπν βασίλισσα Ερήνη, ξόδευε µ πλοχερι σ φιλανθρωπικ ργα, µόνη µάλιστα πήγαινε σ φτωχικς καλύβες, γι ν δώσει χι µόνο χρήµατα, λλ κα νώτερη νίσχυση κα παρηγορι τς λπίδας στ Χριστό. πίσης κτισε γηροκοµεα κα ξεννες, κα φησε σ΄ ατ µεγάλα χρηµατικ ποσ γι τν σφαλ κα νετη συντήρησή τους. Στ συνέχεια µως, Ερήνη δοκίµασε µεγάλες θλίψεις. ντρας της σ µία κστρατεία του στ Συρία τ 1143, πέθανε. ργότερα τ διο συνέβη κα µ τ δυ π τ τέσσερα παιδιά της. Τότε Ερήνη θέλησε ν βρε νακούφιση στς θλίψεις της µέσα στ µοναχικ ζωή. φο λοιπν πρε κα τν συγκατάθεση το βασιλι γιο της Μανουήλ, ποσύρθηκε στ µον Παντοκράτορος, που κα γινε µοναχή, µετονοµασθεσα Ξένη. κε τν βρκε θάνατος κα τν κήδευσαν µ µεγάλη πλότητα, πως δια τ πιθυµοσε. Διότι λίγο πρν πεθάνει λεγε, τι βασίλισσα Ερήνη εχε πεθάνει πρ πολλο, κα δν µενε πλέον παρ µόνο µοναχ Ξένη.

 

γιος Κορωντος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

πόδοσις ορτς τς θείας Μεταµορφώσεως το Σωτρος

 

γιος Μάξιµος τς Μόσχας ( νακοµιδ λειψάνων)

Δι Χριστν σαλός.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

4 Μαρτίου 2024

Με ειρήνη ή με γκρίνια;

«Κάλλιο λάχανο με ειρήνη παρά ζάχαρη με γκρίνια». / Είναι καλύτερα να ζει κανείς φτωχικά και με ειρήνη, παρά πλούσια και μέσα σε ατμόσφαιρα γκρίνιας.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες