11 Αὐγούστου

0811

11 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

●     γιος Επλος Διάκονος, Μεγαλοµάρτυρας

    γκαίνια ερο Ναο τς Θεοτόκου τς λεούσης

     Διήγηση γι τν χειροποίητο Εκόνα το Κυρίου ησο Χριστο

     Ο γιοι Νεόφυτος, Ζήνων, Γάιος, Μρκος, Μακάριος κα Γαϊανς

●     σιος Πασσαρίων

●     γιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     νάµνηση θαύµατος γίου Σπυρίδωνος

     Ο γιοι ναστάσιος Πανερς κα Δηµήτριος Μπεγιάζης

     Ο γιοι Βασίλειος κα Θεόδωρος ο σιοµάρτυρες ν τ Σπηλαί (Ρώσοι)

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Επλος Διάκονος, Μεγαλοµάρτυρας

ζησε στ τέλη το 3ου αἰῶνα µ.Χ., ταν ατοκράτορας ταν Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στν Κατάνη τς Σικελίας, που ταν κα διάκονος τς κε κκλησίας. Θερµς κήρυκας το Εαγγελίου Επλος, προσπαθοσε ν στερεώσει τν πίστη τν διωκόµενων χριστιανν κα τος προέτρεπε ν προτιµον τ πι φρικτ µαρτύρια παρ ν ρνηθον τ Χριστό. Διότι «ε ποµένοµεν, κα συµβασιλεύσοµεν ε ρνούµεθα κακενος ρνήσεται µς». άν, δηλαδή, δείχνουµε ποµονή, τότε κα θ βασιλεύσουµε µαζ µ΄ ατν (τ Χριστό). άν, µως, Τν ρνούµαστε, κα κενος θ µς ρνηθε. Ο εδωλολάτρες, βλέποντας ατ τν δραστηριότητα το Επλου, τν κατήγγειλαν στν παρχο Καλβισιανό. Ατς προσπάθησε µ συζήτηση ν πείσει τν Επλο τι ταν µωρία ν πιστεύει στν Τριαδικ Θε κα πρεπε τ συντοµότερο ν Τν ρνηθε. Επλος καταµάχητος συζητητής, διέλυσε να πρς να λα τ πιχειρήµατα το πάρχου. Καλβισιανός, φο εδε τι δν τ βγαζε πέρα µ τν Επλο, διέταξε κα το σχισαν τς σάρκες µ σιδερένια νύχια. Κατόπιν το σπασαν τς κνµες µ σφυρι κα στ τέλος τν ποκεφάλισαν. ν Επλος ξακολουθοσε ν µν ρνεται τ Χριστό, µέχρι κα τν τελευταία του πνοή. γκαίνια ερο Ναο τς Θεοτόκου τς λεούσης Διήγηση γι τν χειροποίητο Εκόνα το Κυρίου ησο Χριστο Πρόκειται γι παρόµοια διήγηση µ ατ τς 9ης Αγούστου. Πάντα βέβαια σύµφωνα µ τν παράδοση. ναφέρονται λεπτοµερς κα ο δυ διηγήσεις στν Συναξαριστ το γίου Νικόδηµου.

 

Ογιοι Νεόφυτος, Ζήνων, Γάιος, Μρκος, Μακάριος κα Γαϊανς

Μαρτύρησαν δι πυρός. «Τελεται δ ατν Σύναξις ν τ ξαέρ οκ τν γίων κα νδόξων ναργύρων Κοσµ κα Δαµιανο ν τς Δαρείου».

 

σιος Πασσαρίων

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Πρόκειται γι τν Πατριάρχη Νήφωνα τν Β΄, πο πατριάρχευσε τρες φορές: α) 1486- 1489 β) 1497-1498 κα γ) 1502. Καταγόταν π τν Πελοπόννησο κα γεννήθηκε π τος Μανουλ κα Μαρία. Τ κοσµικό του νοµα ταν Νικόλαος. Προσκολλήθηκε σ κάποιον µοναχ ντώνιο κα γινε µοναχς στν πίδαυρο µ τ νοµα Νήφων. Μετ τν θάνατο το γέροντά του, πγε στ κάστρο τς Νάρδας, που γνώρισε τν νάρετο γιορείτη Ζαχαρία, µ τν ποο γκαταστάθηκε στ Μον τς Θεοτόκου στν χρίδα. ταν Ζαχαρίας κλέχτηκε ρχιεπίσκοπος χριδν, Νήφων ναχώρησε στ γιον ρος, που χειροτονήθηκε διάκονος κα ερέας στ Μον Διονυσίου. π τν Μον ατ κλήθηκε ν γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κα π κε, µετ τν θάνατο το Συµεών, νέλαβε τν οκουµενικ θρόνο. ποµακρύνθηκε δυ φορς π τν θρόνο κα κατέφυγε στ Βλαχία κα π κε στ γιον ρος στ Μον Διονυσίου. Τν τρίτη φορ πο κλήθηκε στν Οκουµενικ θρόνο δν πγε στν Κωνσταντινούπολη κα πέθανε στ Μονή, φο ζησε ζω σκητική. νάµνηση θαύµατος γίου Σπυρίδωνος Πρόκειται γι τν κδίωξη τν γαρηνν µε θαυµατουργικ τρόπο π τν γιο Σπυρίδωνα, ταν ατο πειλοσαν µ λοκληρωτικ καταστροφ τν Κέρκυρα τ 1716. Ο γιοι ναστάσιος Πανερς κα Δηµήτριος Μπεγιάζης Ο καλλίνικοι ατο γιοι Νεοµάρτυρες το Χριστο, µν ναστάσιος, λικίας 20 χρονν, καταγόταν π τος σωµάτους, δ Δηµήτριος, 18 χρονν, π τν γιάσο το νησιο Λέσβου. Μαρτύρησαν κα ο δυ γι τν γία Πίστη το Χριστο στν Κασαµπ τς Μικρς σίας, τ τος 1816 1819. Ο νεοµάρτυρες ατοί, καναν στν Κασαµπ τ πάγγελµα το καλαθοποιο, πιθανς µάλιστα ν ταν κα συγγενες. λλ συγχρόνως µ τν ξάσκηση το παγγέλµατός τους, κήρυτταν τ Εαγγέλιο στος Χριστιανούς, πο ταν κάτω π τν Τούρκικο ζυγό. Γι΄ ατ τ λόγο ο Τορκοι τος συνέλαβαν, τος φυλάκισαν κα τος βασάνισαν φρικτά. πειδ µως συνέχιζαν ν µολογον κα ν κηρύττουν τν πίστη τους, τος παγχόνισαν κάτω π ναν πλάτανο. Στ νοµα κα τν δυ γίων, νεγέρθηκε στν γιάσο µεγαλοπρεπς ναός, που κα γιορτάζεται µνήµη τους 11 Αγούστου.

 

Ο γιοι Βασίλειος κα Θεόδωρος ο σιοµάρτυρες ν τ Σπηλαίσοι)

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες