22 Ἰουλίου

0722

22 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Μαρία Μαγδαληνή, Μυροφόρος κα σαπόστολος

     γία Μαρκέλλα Παρθενοµάρτυς

●     γιος Ποµπιανός

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Μαρία Μαγδαληνή, Μυροφόρος κασαπόστολος

Μαρία ατ νοµάστηκε Μαγδαληνή, πειδ καταγόταν π τ Μάγδαλα, πόλη πο βρίσκεται δυτικ τς θάλασσας τς Γαλιλαίας. Συνέβη δ ν τν παλλάξει Κύριος π πτ δαιµόνια πο τν νοχλοσαν. Θέλοντας τότε ν δείξει τν εγνωµοσύνη της Μαρία γι τν εεργεσία ατή, φοσιώθηκε µ διαίτερο ζλο στν πηρεσία το Σωτρα Χριστο, πως λλοτε Δαβδ γι ν δείξει εγνωµοσύνη στ Θε ψαλλε: «σω τ Κυρί τ εεργετήσαντί µε κα ψαλ τ νόµατι Κυρίου το ψίστου». Δηλαδή, σµατα εγνωµοσύνης θ τονίσω στν Κύριο, πο µ εεργέτησε, κα µνους δοξολογίας θ ψάλω στ νοµα το Κυρίου το ψιστου. τσι Μαρία γινε µαθήτρια το Κυρίου κα Τν διακονοσε. Ατή, µάλιστα, κατ τν νάσταση το Κυρίου λθε πρώτη στν τάφο Του µ ρώµατα, κα γγελοι ντυµένοι στ λευκ νήγγειλαν σ᾿ ατ τν νάστασή Του. Μαρία, µετ τν κάθοδο το γίου Πνεύµατος, ξακολούθησε ν διακονε στν πρώτη χριστιανικ κκλησία στν ερουσαλήµ. πειτα πγε στν φεσο, κοντ στν γιο ωάννη τ Θεολόγο, που κα πέθανε. Τάφηκε στν εσοδο τς σπηλις, που ργότερα κοιµήθησαν ο πτ παδες ν φεσ.

 

γία Μαρκέλλα Παρθενοµάρτυς

Μς εναι γνωστο πότε ζησε. Στ Λειµωνάριο ναφέρεται τι ταν π τν Χίο, λλ γι᾿ ατ δν χουµε καµία ρχαία µαρτυρία. σία Μαρκέλλα γινε γνωστή, π το τι ο κάτοικοι το νησιο Χίου, πρν π πολλ χρόνια εχαν να στ᾿ νοµά της, πο κανε πολλ θαύµατα. Μεταξ τν λλων θαυµάτων διηγονται κα ατό: τι στν παραλία, πο ταν νας τς σιας, βρίσκουν χαλίκια γεµάτα αµατα πηγµένα, πο φο τ ξύσουν τ βάζουν σ γγεα κα τ χουν ν θεραπεύουν ἀῤῥώστιες.

 

γιος Ποµπιανός

Μαρτύρησε δι πνιγµο στ θάλασσα. Εναι διος µ᾿ ατν τς 22ας ουνίου.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες