25 Ἰουλίου

0725

25 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Κοίµησις τς γίας ννας, Μητέρας τς περαγίας Θεοτόκου

     Ο γιοι 165 Πατέρες τς Ε΄ Οκουµενικς Συνόδου

     σία λυµπιάδα Διακόνισσα

     σία Επραξία

     Ο γιοι Σάκτος ( Σάγκτος), Ματορος, τταλος κα Βλανδίνα

●     σιος Μακάριος Ζελτοβόδας Θαυµατουργς (Ῥῶσος)

●   γιος λίας ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (6ος α.)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Κοίµησις τς γίας ννας, Μητέρας τς περαγίας Θεοτόκου

γία ννα, µητέρα τς περαγίας Θεοτόκου, καταγόταν π τν φυλ το Λευΐ. πατέρας της, πο ταν ερέας, νοµαζόταν Ματθν κα µητέρα της Μαρία. ννα εχε κα δυ δελφές, τν µώνυµη µ τν µητέρα της Μαρία κα τν Σοβήν. Κα µν Μαρία εχε κόρη τν Σαλώµη, δ Σοβ τν λισάβετ. Κα ννα τν Παρθένο Μαρία. γία ννα ξιώθηκε ν χει τν µεγάλη τιµ κα ετυχία ν ποκτήσει µοναδικ κόρη, τν µητέρα του Σωτρα το κόσµου. φο για ννα πογαλάκτισε τν Θεοτόκο κα τν φιέρωσε στ Θεό, ατ πέρασε τν πόλοιπη ζωή της µ νηστεες, προσευχς κα λεηµοσύνες πρς τος φτωχούς. Τέλος, ερηνικ παρέδωσε στ Θε τν δίκαια ψυχή της, κληρονοµώντας τ αώνια γαθά. Διότι διος Κύριος διαβεβαίωσε τι «ο δίκαιοι ες ζων αώνιον πελεύσονται». Ο δίκαιοι, δηλαδή, θ µεταβον γι ν πολαύσουν ζω αώνια.

 

Ογιοι 165 Πατέρες τς Ε΄ Οκουµενικς Συνόδου

Στ χρόνια το Βασιλι ουστινιανο Α΄ τ τος 535, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ταν νθιµος Τραπεζούντιος, πο ποστήριζε τς αρετικς θεωρίες το Ετυχος. τσι ποµακρύνθηκε π τν Πατριαρχικ θρόνο κα ντ΄ ατο χειροτονήθηκε Πατριάρχης, π τν τότε Πάπα Ρώµης γαπητό, Πρεσβύτερος τς κκλησίας στν Κωνσταντινούπολη Μηνς. Μ τν φορµ λοιπν ατή, παναστάτησαν ο Σεβρος κα Πέτρος παµείας, πο ταν νθρωποι αρετικο κα συνιστοσαν τ βλάσφηµα δόγµατα το ριγένη. πότε πικράτησε µεγάλη ταραχ στν κκλησία. τσι βασιλις ουστινιανς συγκάλεσε στν Κωνσταντινούπολη Σύνοδο π 165 γίους Πατέρες, µ τν προεδρία το Πατριάρχη Μην κα ναθεµάτισαν τος προαναφερθέντες αρετικούς, καθς κα τος παδούς τους. π τότε κκλησία γιορτάζει τν νάµνηση τς Συνόδου ατς πρς δόξαν Θεο.

 

σία λυµπιάδα Διακόνισσα

λυµπιάδα ζησε στ χρόνια τν Πατριαρχν Νεκταρίου κα γίου ωάννου το Χρυσοστόµου (395 µ.Χ.). πατέρας της κούνδος εχε τ ξίωµα το κόµητος. Κατ΄ λλους µως νοµαζόταν Σέλευκος. λυµπιάδα εχε µεγάλη σωµατικ ραιότητα, εφυΐα, παιδεία, κα πολλ πλούτη. Παντρεύτηκε τν παρχο Κωνσταντινουπόλεως Νευρίδιο, λλ΄ ατς µετ π λίγο χρόνο πέθανε κα τσι λυµπιάδα µεινε χήρα σ πολ µικρ λικία. ατοκράτωρ Θεοδόσιος προσπάθησε ν τν πείσει ν πάρει δεύτερο νδρα, κάποιο ξιωµατοχο λπίδιο. Ατ µως, τιµώντας τν µνήµη το ντρα της κα φλεγόµενη π τν πόθο ν πηρετήσει τν κκλησία µ τ πλούτη της, πέῤῥιψε τ δεύτερο γάµο. φοσιώθηκε λοιπν στ µέγα ρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως ωάννη τ Χρυσόστοµο κα γεµάτη νθουσιασµ δωσε στν ρχιεπισκοπ του χιλιάδες χρυσ νοµίσµατα κα κτήµατα. Μέσα στν κκλησία εχε τν τίτλο τς Διακόνισσας. δρυσε µάλιστα κα µοναστήρι, κοντ στ να τς γίας Ερήνης. ργότερα, ταν Χρυσόστοµος ξορίστηκε, λυµπιάδα πεσε σ βαθ πένθος. Γι ν τν παρηγορήσει µέγας εράρχης, τς στειλε ρκετς πιστολς (σζονται 17). Πέθανε ξορισµένη στ Νικοµήδεια, µόλις 50 τν, λίγο µετ π τ θάνατο το ερο Χρυσοστόµου.

 

σία Επραξία

γία ατ ταν κόρη το συγκλητικο ντίγονου κα τς Επραξίας ( για εχε τ διο νοµα µ τν µητέρα της), πο ταν συγγενς το Θεοδοσίου το Μεγάλου (379- 395). Μετ τν θάνατο το ντιγόνου, µητέρα της τν παρέδωσε στν βασιλι Θεοδόσιο γι ν τν ποκαταστήσει. Ατς τν ἀῤῥαβώνιασε πολ µικρ µ κάποιον συγκλητικό. λλ κατ τν διάρκεια κάποιας περιήγησής της στν Αγυπτο, µ τν συνοδεία τς µητέρας της, Επραξία πισκέφθηκε κάποια γυναικεία Μον στ Θήβα τς νω Αγ
ύπτου (που γουµένη ταν µία γία γυνακα, πο λεγόταν Μαρίνα) κα τόσο τς ρεσε ζω τν κε σκουµένων, στε ποφάσισε ν περάσει τ πόλοιπό της ζως της µαζ µ΄ ατές. δ µητέρα της δν φερε ντίῤῥηση, πέστρεψε στν νατολή, πούλησε τν κτηµατική της περιουσία κα πανλθε στ Μονή. κε φο κατέθεσε λα τ χρήµατα π τν πώληση τς περιουσίας της, πεβίωσε ερηνικά. δ κόρη της Επραξία, µοίρασε τ χρήµατα ατ στς κκλησίες κα στος φτωχος κα πιδόθηκε σ αστηρότατη σκηση γι 45 λόκληρα χρόνια. τσι σκητικ κα για φο ζησε, παρέδωσε ερηνικ τ πνεµα της στν Θεό, πιτελώντας πολλ θαύµατα.

 

Ογιοι Σάκτος ( Σάγκτος), Ματορος, τταλος κα Βλανδίνα

Μαρτύρησαν στ χρόνια το βασιλι τν Ρωµαίων Μάρκου ντωνίνου. Σάκτος κα Ματορος ταν π τν Βιέννα, ο δ τταλος κα Βλανδίνα π τν Πέργαµο. Συνελήφθησαν διότι ταν χριστιανο κα τος βασάνισαν φρικτ µ διάφορα βασανιστήρια, πως µ κοφτερ µαχαίρια, πυρακτωµένα σίδερα, γρια θηρία, µαστιγώσεις κα λλα. Τελικ τος παγχόνισαν στ φυλακ κα τ σώµατά τους τ ριξαν στ φωτι κα κατόπιν στν Ροδαν ποταµό, φο τ τρύπησαν µ κόντια. (Ν πισηµάνουµε τι δ ρισµένα γιολόγια ναφέρουν τν µνήµη τν γίων Ποθεινο π. Λυνος (23 Αγούστου) λεξάνδρου ατρο κα Ποντικο το παιδός).

 

σιος Μακάριος Ζελτοβόδας Θαυµατουργς (Ῥῶσος)

 

γιος λίας ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (6ος α.)

πρξε νας π τος Πατέρες τς Ε΄ Οκουµενικς Συνόδου κα παιξε πρωτεύοντα ρόλο στς νέργειες γι τν σύγκληση ατς τς Συνόδου.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες