26 Ἰουλίου

0726

26 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι ρµόλαος, ρµιππος κα ρµοκράτης

     γία Παρασκευ σιοµάρτυς

     γία ραιοζήλη

●     σιος γνάτιος Στειρωνίτης

●     γιος ππίων

     γία ερουσαλήµ

     Τ γκαίνια το Ναο ρχαγγέλου Μιχαλ πέραν ν Σκάλλαις

     Τ γκαίνια το Ναο ρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν ν Χάλδαις

     Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου πέραν ν τ Πηγαδί πλησίον το νέου

µβόλου

●     σιος Γερόντιος γιορείτης

●     σιος Συµεν ρχιµανδρίτης κα στυλίτης « πέκεινα το νάπλου»

●     σιος άκωβος ν λάσκ

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι ρµόλαος, ρµιππος καρµοκράτης

νκαν κα ο τρες στν ερ κλρο τς κκλησίας, στ Νικοµήδεια. ταν γιος Παντελεήµων νακρινόταν, κα ρωτήθηκε π ποιν διδάχτηκε τν χριστιανικ πίστη, πάντησε, τι π τν ερέα ρµόλαο. Ατ ταν ρκετό, γι ν σταλον µέσως στρατιτες κα ν συλλάβουν τν ρµόλαο. Μ τν θέλησή τους, κολούθησαν ατν µπροστ στν κριτ τς Νικοµήδειας, ο φίλοι κα συνεργάτες του ερες ρµιππος κα ρµοκράτης. δικαστής, φο ξέτασε πρτα τν ρµόλαο, ρώτησε πειτα τος λλους δυ τί ζητοσαν κα λθαν σ᾿ ατόν. κενοι ποκρίθηκαν, τι ταν στρατιτες το ρµολάου κάτω π τν σηµαία το Χριστο, κα τι τν παρακαλοσαν ν χουν λοι κοιν θάνατο, πως εχαν κα κοιν δελφικ ζωή. πάντηση ατή, ντ ν κινήσει τ θαυµασµ το δικαστ, ναψε περισσότερο τ θυµό του. Καταδίκασε λοιπν κα τος τρες σ θάνατο. τσι µ τν θυσία τν κεφαλν τους, κέρδισαν τ θάνατα βραβεα τν θλητν τς πίστεως κα τς γάπης το Χριστο.

 

γία Παρασκευσιοµάρτυς

γία Παρασκευ γεννήθηκε στ Ρώµη, ταν ατοκράτορας ταν ντωννος (138- 160 µ.Χ.). ταν κόρη το γάθωνα κα τς Πολιτείας. Χριστιανο κα ο δυό, νέθρεψαν τν κόρη τους ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου, διότι δν εχαν παιδ κα εχήθηκαν, ν ποκτήσουν, ν τ φιερώσουν στ Θεό. Πράγµατι, Θες τος χάρισε παιδ κα γεννήθηκε µέρα Παρασκευή. Κα πειδ ταν κόρη, δωσαν τ νοµα τς µέρας ατς. Μετ τ θάνατο τν γονέων της, Παρασκευ µοίρασε τ πάρχοντά της στος φτωχούς, κα ατή, µπνεόµενη π θερµ γάπη πρς τ Χριστό, γύριζε τν Ρώµη κα τ χωριά, κηρύττοντας τ Εαγγέλιο. δράση της, µως, προκάλεσε τν εδωλολάτρη βασιλι ντωννο, ποος, φο τν συνέλαβε, τς ποσχέθηκε τι θ χει πολλ πίγεια γαθ κα πολαύσεις, ν θυσιάσει στος θεούς. Τότε για, ρθ-κοφτ πάντησε µ τ λόγια το προφήτη ερεµία: «Θεο ο τν ορανν κα τν γν οκ ποίησαν, πολέσθωσαν κ τς γς». Δηλαδή, θεο πο δν δηµιούργησαν τν οραν κα τν γ, ς χαθον π τ πρόσωπο τς γς! Τότε ντωννος διέταξε κα τν βαλαν σ να λέβητα µ καυτ λάδι κα πίσσα. πειδ µως εδε τν γία θικτη, ράντισε τ πρόσωπό του µ τ γρ ατό, γι ν δοκιµάσει ν πράγµατι εναι καυτό, κα µέσως τυφλώθηκε. λλ γία µ προσευχ δωσε στν ντωννο τ φς του, µ ποτέλεσµα ν πιστέψει στ Χριστό. ργότερα, γία Παρασκευ ξιώθηκε µαρτυρικο θανάτου µ ποκεφαλισµό. γία ραιοζήλη γία ατ εχε πατρίδα τ Βυζάντιο κα ζησε τν 1ο αἰῶνα µ.Χ. Στν ρχ ταν εδωλολάτρισσα, κατόπιν µως γινε χριστιαν π τ κήρυγµα το ποστόλου νδρέα. πειδ ραιοζήλη ταν µορφωµένη γυνακα, µπόρεσε κα µαθε σωστ λες τς λήθειες το Εαγγελίου, τσι στε ν τς διδάσκει κα σ᾿ λλες γυνακες. Κατόρθωσε ν λκύσει πολλς π᾿ ατς στν Χριστό. λλ᾿ ταν π ατοκράτορος Δοµιτιανο κινήθηκε διωγµς κατ τν Χριστιανν, συνελήφθη κα ατή. πειδ µως µεινε πιστ στν γάπη το Χριστο, ποκεφαλίστηκε κα κατατάχθηκε στ σεµν χορ τν Μαρτύρων. Τ δ νεκρό της σµα τ ριξαν στ φωτιά.

 

σιος γνάτιος Στειρωνίτης

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος ππίων

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γία ερουσαλήµ

γία ατ ταν φίλη τς γίας ραιοζηλης κα σύνοικος. Εχε πίσης θερµ εσέβεια κα λλες ρετές, κα τν βοηθοσε στ διάδοση το Εαγγελίου στν πόλη το Βυζαντίου. πότε συνελήφθη κα ατ µαζ µ τν συναθλήτριά της. κριτς προσπάθησε ν τν λκύσει προτείνοντάς της ν τν παντρέψει µ ραιότατο εδωλολάτρη ξιωµατικό. λλ᾿ πιστ παρθένος τ πέῤῥιψε κα τσι ποκεφαλίστηκε, παίρνοντας τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

Τγκαίνια το Ναορχαγγέλου Μιχαλ πέραν ν Σκάλλαις

Τ γκαίνια το Ναο ρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν ν Χάλδαις

 

Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου πέραν ν τ Πηγαδί πλησίον το νέου µβόλου

 

σιος Γερόντιος γιορείτης

σιος ατς ταν γούµενος τς παλις Μονς τν Βουλευτηρίων το γίου ρους. λλ᾿ πειδ Μον ατ ταν παραλιακ κα δεχόταν πολλς πιδροµς βαρβάρων, γκαταλείφθηκε π τος µοναχούς, πο πγαν σ᾿ λλα δυσπρόσιτα µέρη το γίου ρους. τσι κα σιος Γερόντιος, µαζ µ ναν ποτακτικό του, γκαταστάθηκε στ πάνω µέρος τς Σκήτης τς γίας ννας, που κτισε συχαστήριο µ κκλησία στ νοµα το γίου Παντελεήµονα. τσι σιος Γερόντιος εναι πρτος, πο δηµιούργησε τν Σκήτη τς γίας ννας. κε κοντ µάλιστα, σιος δι ποκαλύψεως τς Παναγίας, βρκε νερ (ν τόπος κε ταν ντελς νυδρος), πο κα σήµερα ναβλύζει κα ο µοναχο τ χρησιµοποιον σν γίασµα.

 

σιος Γερόντιος

πεβίωσε ερηνικ σ βαθι γεράµατα.

 

σιος Συµεν ρχιµανδρίτης κα στυλίτης «πέκεινα τονάπλου»

γνωστος στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου. µνήµη του ναφέρεται στν Πατµιακ Κώδικα 266 κα στν Βιέννης Theol. gr. 300, λλ κα στν Συναξαριστ Delehaye χωρς βιογραφικ πόµνηµα.

 

σιος άκωβος ν λάσκ

Λεπτοµέρειες γι τν ζω ατο το γίου τς ρθοδοξίας, µπορε ν βρε ναγ
νώστης στ βιβλίο «γιοι τς λάσκας», το Γ.Ε. Πιπεράκη, κδ. πτάλοφος», θναι.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες