27 Ἰουλίου

0727

27 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Παντελεήµων Μεγαλοµάρτυς κα αµατικς

●     γιος Τυφλός

     σία νθοσα µολογήτρια

     Ο γιοι 153 Μάρτυρες π τν Θρκη

●     σιος Μανουήλ

●     γιος Νικόλαος το Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Παντελεήµων Μεγαλοµάρτυς κααµατικς

ζησε στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο κα καταγόταν π τν Νικοµήδεια. Τν πατέρα του λεγαν Εστόργιο κα τν µητέρα του, πο ταν εσεβέστατη χριστιανή, Εβούλη. Παντελεήµων γρήγορα στερήθηκε τς φροντίδες τς µητέρας του, διότι πέθανε πρόωρα. λλ Θες τν ξίωσε ν διδαχθε τν χριστιανικ πίστη π να διακεκριµένο λειτουργό της κκλησίας, τν ερέα ρµόλαο. Τότε Παντελεήµων εχε τελειώσει τς ατρικές του σπουδές, κοντ στ φηµισµένο γιατρ Εφρόσυνο. Τν πιστήµη του χρησιµοποίησε διαίτερα γι τος πόρους σθενες κα τρεχε µ µοναδικ προθυµία στς καλύβες τους, βοηθώντας τους χι µόνο ατρικά, λλ κα χρηµατικά. Σ κάθε σπίτι πο µπαινε δίδασκε τ Εαγγέλιο κα φερνε σ΄ ατ πολλς ψυχές. ταν εσπλαγχνικς σ κρότατο βαθµ γι λους τος πάσχοντες, γι᾿ ατ κα Θες το δώρησε τ χάρισµα ν θεραπεύει σθενες µ µόνη τν προσευχή του. τσι θεράπευσε πολλούς, µεταξ ατν κα να τυφλό, πο γινε φορµ ν συλλάβει Διοκλητιανς κα τν γιο. Τν τυφλ τν θανάτωσε διότι πίστεψε στ Χριστ κα τν Παντελεήµονα πέβαλε σ φρικτ βασανιστήρια, σπου στ τέλος τν ποκεφάλισε. Παντελεήµων, µως, νήκει σ΄ ατούς, γι τος ποίους Κύριος επε: «µακάριοι ο λεήµονες, τι ατο λεηθήσονται». Μακάριοι, δηλαδή, εναι ο εσπλαχνικοί, πο συµπονον στ δυστυχία το πλησίον, διότι ατο θ λεηθον π τ Θε τν µέρα τς Κρίσεως. γιος Τυφλός Ατς γιατρεύτηκε π τν γιο Παντελεήµονα, µολόγησε τν Χριστ κα µαρτύρησε δι ξίφους.

 

σία νθοσα µολογήτρια

ζησε στ χρόνια το ατοκράτορα Κωνσταντίνου το Κοπρωνύµου (741 µ. Χ.). Ο γονες της, Στρατήγιος κα Φεβρωνία, διακρίνονταν γι τν εσέβειά τους κα µ µοιο τρόπο νέθρεψαν κα τν θυγατέρα τους. νθοσα παρ΄ λες τς προτάσεις γι γάµο, κδήλωσε τ θέλησή της π τν ρχ σταθερά. Κα ταν πέθαναν ο γονες της, δν µετέβαλλε τν πόφασή της. µεινε παρθένος κα φιέρωσε τν περιουσία της σ φιλανθρωπικος κα ερος σκοπούς. Στν νθοσα φείλεται νέγερση δυ µονν. Ατ το Μαντινέου µ να φιερωµένο στν γία ννα, κα ατ τν γίων ποστόλων, πο χρησιµοποιήθηκε σ γυναικεία Μονή. ταν π τν ατοκράτορα Κων/νο Κοπρωνυµο διατάχθηκε σκληρς διωγµς κατ τν γίων εκόνων κα τν ποστηρικτν τους, τ µοναστήρι τς σίας νθούσας πρξε π τ πι νθερµα κέντρα τς ρθοδοξίας. Γι΄ ατ κα σία στν ρχ βασανίστηκε. λλ΄ ταν προέβλεψε τι ἄῤῥωστη βασίλισσα θ διέφευγε τ θάνατο κα θ γεννοσε δίδυµα, τότε γαπήθηκε πολ π΄ ατν κα ποστήριξε ποικιλοτρόπως τ µοναστήρι τς σίας νθούσας. ποία διατάρακτη πλέον πειτα, πέθανε ερηνικά.

 

Ογιοι 153 Μάρτυρες π τν Θρκη

Μαρτύρησαν δι πνιγµο µέσα στ θάλασσα.

 

σιος Μανουήλ

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Νικόλαος το Νόβγκοροντ (Ῥῶσος)

Δι Χριστν σαλς.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες