28 Ἰουλίου

0728

28 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίµων κα Παρµενς ο πόστολοι κα Διάκονοι

●     γιος Εστάθιος πο µαρτύρησε στν γκυρα

●     γιος κάκιος

     γία Δροσίς

    σία Ερήνη Χρυσοβαλάντου

     γκαίνια το Ναο τς περαγίας Θεοτόκου ν τος Διακονίσσης

●     σιος Παλος Ξηροποταµινς

●     γιος Χριστόδουλος πο µαρτύρησε στ Θεσσαλονίκη

γιος Αξέντιος ν Λαοδικεί Φρυγίας, µάρτυρας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίµων κα Παρµενς οπόστολοι κα Διάκονοι

«ς ἐὰν θέλ ν µν µέγας γενέσθαι, σται µν διάκονος». ποιος, δηλαδή, θέλει ν γίνει µέγας µεταξύ σας, επε Κύριος, ς εναι πηρέτης σας κα ς µαθαίνει ν γίνεται ξυπηρετικς στος λλους. Σ΄ ατ τν κατηγορία νθρώπων νκαν κα ο πόστολοι – π τος 70 µαθητς το Κυρίου – Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίµων κα Παρµενς. Ατο ταν µεταξ τν πτ κλεγµένων διακόνων τς πρώτης χριστιανικς κκλησίας τν εροσολύµων (Πράξ. στ΄ 5). Τ ργο τους ταν ν πηρετον κα ν πιστατον στ διατροφ τν πόρων µελν τς κκλησίας, διαίτερα τν ρφανν κα τν χηρν. λλ πηρετοσαν κα στ διάδοση το θείου λόγου. τσι ργότερα, µν Πρόχορος κολούθησε τν εαγγελιστ ωάννη στ Μικρ σία, που γινε πίσκοπος Νικοµήδειας κα ναδείχθηκε τέλειος διάκονος το πισκοπικο καθήκοντος. δ Τίµων πέστη µαρτυρικ θάνατο στ Βόστρα τς ραβίας, που εχε σταλε ν πηρετήσει τ Εαγγέλιο. Ο λλοι δυό, Νικάνωρ κα Παρµενς, πέθαναν στν ερουσαλήµ, κτελώντας τ διακονικό τους ργο. Κηδεύθηκαν π τος διους τους ποστόλους, κάτω π τ πένθος λης της κκλησίας, τν ποία πηρέτησαν µ τόσο ζλο κα πιτυχία. τσι, καθένας χωριστά, ναδείχθηκε «πιστς διάκονος ν Κυρί», δηλαδ πιστς διάκονος στ ργο το Κυρίου.

 

γιος Εστάθιος πο µαρτύρησε στν γκυρα

Γεννήθηκε στν πόλη γκυρα κα εναι π τ λαµπρ στολίσµατα τς κκλησίας. Θαῤῥαλέος κήρυκας το Εαγγελίου κα κούραστος ργάτης τν ντολν του, καταγγέλθηκε στν παρχο Κορνήλιο. Στν νάκριση πο το καναν, πέµεινε στν µολογία το Χριστο κα καταδικάστηκε στν πι βάρβαρη ποινή. Το τρύπησαν δηλαδ τος στραγάλους, πειτα, φο τν δεσαν π τς τρπες τν πληγν του µ σχοινί, τν συραν στν ποταµ Σάγαρι, στ νερ το ποίου τν ριξαν. Διασώθηκε µως π τν θεία χάρη κα βγκε ξω. λλ µετ π λίγες µέρες, ταν µαθε ατ παρχος, ντροπιασµένος σκότωσε τν Εστάθιο µ τ δικό του µαχαρι. τσι Εστάθιος, παρέδωσε τν γία του ψυχή, στεφανωµένος µ τ στεφάνι το µαρτυρίου.

 

γιος κάκιος

Μαρτύρησε στ χρόνια το βασιλι Λικινίου (318). Καταγόταν π τν πολλωνία κα διακρινόταν γι τν θερµότητα τς πίστεως κα τ θάῤῥος του στ κήρυγµα το Εαγγελίου. Καταγγέλθηκε κα πέστη σειρ θανατηφόρων βασανιστηρίων, π τ ποα Θες τν διαφύλαξε θαυµατουργικά. τσι δν παθε τίποτα ταν τν ριξαν µέσα σ καζάνι µ βραστ νερ κα διασώθηκε π τν γριότητα λιονταριο, πο φησαν ναντίον του, γι ν τν κατασπαράξει. Βλέποντας ατ παρχος Τερέντιος τν φησε λεύθερο. Κατόπιν γιος πγε στ Μίλητο, που συνέχισε τ κήρυγµα το Εαγγελίου. Τότε συνελήφθη κα δηγήθηκε στ να τν εδώλων ν προσφέρει θυσία. λλ΄ κάκιος δι τς προσευχς συνέτριψε τ γάλµατα τν εδώλων. Μ λύσσα ο ρχοντες (Ποσειδώνιος) κα ο ερες τν εδώλων τν ποκεφάλισαν. Τ γιο λείψανό του ναποτέθηκε στν πόλη τν Συνάδων, π τν πρεσβύτερο Λεόντιο.

 

γία Δροσίς

Μαρτύρησε, φο τν ριξαν µέσα σ χωνευτήριο χρυσο.

 

σία Ερήνη Χρυσοβαλάντου

ζησε στ χρόνια της βασίλισσας Θεοδώρας, πο ναστήλωσε τς γιες εκόνες. Ερήνη καταγόταν π τν Καππαδοκία κα διακρινόταν χι µόνο γι τν εσέβειά της, λλ κα γι τν σωµατικ ραιότητά της κα γι τν εγεν νατροφή της. Εχε ζητηθε λοιπν σ γάµο, π διακεκριµένο νδρα το παλατιο κα ξεκίνησε γι τ Βυζάντιο. Στ διαδροµ µως, πέρασε π τν Μον το Χρυσοβαλάντου κα τόσο λκύστηκε π τν συναναστροφ τν καλογριν, στε πρε τν µεγάλη πόφαση ν παραµείνει µαζί τους. τσι πέῤῥιψε τς κοσµικς δόξες, γύρισε στν πατρίδα της, πούλησε τ πάρχοντά της, βοηθώντας πολλος φτωχος κα τ πόλοιπα χρήµατα τ ναπόθεσε στ Μονή. γινε µοναχ κα ζωή της µέσα στ µοναστήρι πρξε πολ σκητικ κα γία. ταν πέθανε γουµένη, Ερήνη, παρ τν ρνησή της, ρίστηκε διάδοχός της. π τν νέα της θέση, πετέλεσε τ καθήκοντά της ριστα. Θες µάλιστα, τν προίκισε µ τ προφητικ κα θαυµατουργικ χάρισµα. τσι δι
τς προσευχς της, πάλλαξε πολλος π τ δαιµόνια. Προαισθάνθηκε τν θάνατό της κα πεβίωσε ερηνικά, γεµάτη χαρ γι τ εχάριστο οράνιο ταξίδι της.

 

γκαίνια το Ναο τς περαγίας Θεοτόκου ν τος Διακονίσσης

 

σιος Παλος Ξηροποταµινς

Σύµφωνα µ τν Σ. Εστρατιάδη βιογραφία του σίου Παύλου, πο βρίσκεται στ Νέον κλόγιον, εναι τελείως φανταστική. Σ΄ ατ φέρεται σν γις το Βασιλι Μιχαλ Α΄ το Ραγκαβ (811-813) κα Προκοπίας θυγατέρας το Ατοκράτορα Νικηφόρου το Γενικο. Ενουχίστηκε σ παιδικ λικία κα φτασε σ µεγάλα ψη φιλοσοφίας. παρνήθηκε τν κόσµο κα πγε στ γιον ρος, που κτισε τν Μον Ξηροποτάµου, τς ποίας κα γινε γούµενος. γιορείτικη παράδοση µως, τν θέλει σύγχρονο το γίου θανασίου δρυτ τς Λαύρας. Το σίου ατο Παύλου, σζονται στ Μον Ξηροποτάµου ξι Κανόνες στος γίους 40 µάρτυρες, Κανόνας αµβικς στν τίµιο σταυρ κα λόγος στ Εσόδια της Θεοτόκου.

γιος Χριστόδουλος πο µαρτύρησε στ Θεσσαλονίκη

νεοµάρτυρας Χριστόδουλος γεννήθηκε σ΄ να χωρι τς Κασσάνδρας, πο νοµαζόταν Βαλτά. Σ νεαρ λικία λθε στ Θεσ/νίκη, που κανε τ πάγγελµα το ράφτη. Πληροφορήθηκε τι κάποιος χριστιανς Βούλγαρος, τοιµαζόταν ν΄ ρνηθε τν Χριστό. Τότε Χριστόδουλος προµηθεύτηκε ναν µικρ σταυρ κα πγε στ καφενεο, που θ γινόταν περιτοµ το ρνησίχριστου. Διέσχισε τ πλθος τν γενιτσάρων, κα ν χτυποσαν τ τύµπανα, πλησίασε τν ρνησίχριστο, παρουσίασε τν σταυρ κα το επε: «δελφε τί παθες, ν πίστη µας, ν Χριστός, πο σταυρώθηκε γι τν γάπη µας, σ γιατί φήνεις τν Χριστ τν σωτρα σου κα γίνεσαι Τορκος;». ξαγριωµένοι ο Τορκοι, ρµησαν κα συνέλαβαν τν Χριστόδουλο κα µ χτυπήµατα τν δήγησαν στν κριτή, που παίτησαν τν θάνατό του. Στν προτροπ το κριτ ν΄ ρνηθε τν Χριστό, Μάρτυρας µ θάῤῥος πάντησε: «… κα σ φησε τν µωαµεθανισµ κα γίνε Χριστιανός». ποδεικνύοντας τσι τν κλόνητη πίστη του, παραδόθηκε στος δήµιους, ο ποοι τν κρέµασαν κοντ στν να το γίου Μην στ Θεσ/νίκη, στς 28 ουλίου 1777. Τ λείψανο το γίου µε καρφωµένο τν σταυρ στν πλάτη τ
ου, παρέµεινε γυµν κρεµασµένο γι δυ µέρες. Κατόπιν ο Χριστιανοί, γόρασαν τ λείψανό του ντ 600 γροσιν κα τ θαψαν µ τιµές.

 

γιος Αξέντιος ν Λαοδικεί Φρυγίας,

µάρτυρας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

6 Δεκεμβρίου 2023

Η ενδυμασία μας

Όπως οι στρατιώτες έχουν ξεχωριστή στολή για να τους καταλαβαίνουν, όπως οι συγκλητικοί έχουν ιδιαίτερα διακριτικά για να τούς καταλαβαίνουν, έτσι και οι Χριστιανοί, μπορεί να μη φορούν τα ίδια ρούχα, αλλά πρέπει και από τα ρούχα να τούς καταλαβαίνουν ότι είναι Χριστιανοί.

Μέγας Βασίλειος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες