ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (2/8)

Σήμερα 2/8 η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τα εξής:

  • Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
  • Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια
  • Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κυντιλλιανού
  • Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου πλησίον της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας
  • Άγιος Φωκάς
  • Οσία Φωτεινή η Κυπρία
  • Άγιος Ιουστινιανός Β΄ ο βασιλιάς
  • Άγιος Βασίλειος ο διά Χριστόν σαλός και θαυματουργός στη Μόσχα
  • Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού της Αγίας Αργυρής στην Παναγιούδα Λέσβου

Ανακομιδὴ του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Το γεγονός αυτὸ συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοὶ των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει και αυτοκράτωρ ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε, ο Άγιος Στέφανος φανερώθηκε τρεις φορὲς σε κάποιον ευσεβή γέροντα ιερέα, τον Λουκιανό, και του αποκάλυψε τον τόπο, όπου ήταν κρυμμένο το λείψανό του. Αυτὸς αμέσως το ανέφερε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, που με τη σειρά του πήγε στον υποδεικνυόμενο τόπο και πράγματι βρήκε το ιερὸ λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Κατά την εύρεση έγινε μεγάλος σεισμός, και το λείψανο του Αγίου πλημμύρισε με ευωδία τους παρευρισκόμενους στον τόπο εκείνο. Λέγεται ότι απὸ τον οὐρανό ακούστηκαν αγγελικὲς φωνές, που έλεγαν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Δηλαδή, δόξα ας είναι στον Ύψιστο Θεό, καὶ στὴν ταραγμένη απὸ την αμαρτία γη ας βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεὸς φανέρωσε την ευαρέσκειά Του στους ανθρώπους, με την ενανθρώπηση του Υιού Του. Φανέρωναν, έτσι, οι άγγελοι περίτρανα ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και τη δόξα του Θεού. Αργότερα, τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν απὸ την Ιερουσαλὴμ στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκαν στον Ναό που ανέγειρε ο Μ. Κωνσταντίνος επ’  ονόματι του Αγίου.

Εύρεση των Λειψάνων των Αγ. Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κυντιλλιανοῦ

Οι Άγιοι αυτοὶ έζησαν στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού (296 μ.Χ.), στην πόλη Δωρόστολο στη χώρα της δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ο Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ο Ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδὴ όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή, μαστιγώθηκαν αλύπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σ΄ ένα τόπο, που είχε την ονομασία Οζοβίας και εκεί -13 Απριλίου- τους αποκεφάλισαν. Σ΄ αυτὴ την τοποθεσία λοιπόν, έμειναν για πολλὰ χρόνια κρυμμένα τα λείψανά τους. Αλλὰ στις 2 Αυγούστου, άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπο όπου ήταν κρυμμένα τα άγια λείψανα των τριών Μαρτύρων, και μεταφέρθηκαν στον ναὸ της Υπεραγίας Θεοτόκου (στην Κωνσταντινούπολη, στον τόπο Βιγλεντίου), όπου και πανηγυρίζουν στη μνήμη τους.

Η Κοίμηση του ευσεβούς βασιλέως Ιουστινιανού Β΄, που τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους

Πρόκειται για τον Ιουστινιανὸ Β΄ τον νέο τον Ρινότμητο, που βασίλευσε απὸ το 685 έως το 695 μ.Χ.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλλια

Ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις τουρκικὲς προκλήσεις για την πίστη του. Ο νεομάρτυρας Θεόδωρος γεννήθηκε σ΄ ένα χωριὸ της επαρχίας Ελλησπόντου και Τρωάδος, που Τούρκικα ονομαζόταν Ερένκιοϊ. Ανατράφηκε απὸ ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρὴ ηλικία πήγε στην πόλη Τανὰκ Καλὲ (Δαρδανέλλια), όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 χρονών, ο Θεὸς τον είχε προικίσει με πλούσια αρετή. Αυτὸ όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο. Γι’  αυτὸ και χρησιμοποίησε πολλὰ δόλια μέσα. Αλλ’ ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Τότε ο Τούρκος τον συκοφάντησε στον κριτὴ της πόλης, ότι δήθεν ο Θεόδωρος -μετὰ απὸ μία αρρώστια του- είπε ότι θα γίνει μωαμεθανός, αν γίνει υγιής. Ο Κριτὴς ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν όλα αὐτά. Τότε ο μάρτυρας απάντησε: «Εγὼ είμαι χριστιανὸς απ΄ τους γονείς μου και χριστιανὸς θέλω να πεθάνω. Τον Ιησού μου δεν αρνούμαι και την μιαρὴ θρησκεία σας απεχθάνομαι». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλὰ και φρικτὰ βασανιστήρια. Τελικὰ στις 2 Αυγούστου 1690, στις 3.00 μ.μ. τον αποκεφάλισαν. Το 1922 η τίμια κάρα του Αγίου μεταφέρθηκε στον Ιερὸ Ναὸ της Οσίας Ξένης στη Νίκαια Πειραιώς.

Πηγή:  http://www.saint.gr/index.aspx

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες