Θέλω την ελευθερία μου!

 

Θέλω τήν ἐλευθερία μου!

Ἡ ἐλευθερία εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ὕπαρξή σου. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός τήν ἔβαλε μέσα σου. Γι’ αὐτό καί τήν ἀπαιτεῖς. Ζητᾶς νά μπορεῖς νά κάνεις μόνος σου τίς ἐπιλογές πού θέλεις, νά μή σέ δεσμεύει κανείς, νά μή σέ περιορίζει, νά μή σέ ἐλέγχει. Καί δέν ἔχεις ἄδικο. Εἶναι πολύ ἑλκυστική αὐτή ἡ μορφή ἐλευθερίας.

Ὑπάρχει καί ὅμως μία ἄλλη, ἀνώτερη, μυστική ἐλευθερία. Ἀθέατη, ἐσωτερική, ἀληθινή. Ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν ἑαυτό μας!

Τί σημαίνει αὐτό;

Τρεῖς ἰδέες γιά τήν ἄλλου εἴδους, μυστική ἐλευθερία!

  1. Ἐλευθερία ἀπό τήν τέλεια εἰκόνα. Πόσες φορές, ἄραγε, δέν εἶσαι ὁ ἐαυτός σου, γιατί σκέφτεσαι τί θά ποῦν οἱ ἄλλοι γιά ἐσένα; Πόσες φορές φοβᾶσαι πῶς θά σέ σχολιάσουν, πῶς θά σέ χαρακτηρίσουν; Πόσες φορές σκέφτεσαι ὅτι πρέπει νά δείξεις δυνατός, ἄνετος, μέσα σέ ὅλα; Κάνε τό τόλμημα. Ἐλευθερώσου ἀπό τόν φόβο τῆς εἰκόνας σου. Γίνε ἀληθινός. Ὁμολόγησε τό λάθος σου, μίλα γιά τήν ἄγνοιά σου, ζήτησε βοήθεια. Μεῖνε σιωπηλός, ὅταν τό νομίζεις, χωρίς τόν φόβο ὅτι θά περάσεις ἀπαρατήρητος. Ἐλευθερώσου ἀπό τήν ἀνάγκη γιά μία τέλεια εἰκόνα! Καί νά θυμᾶσαι: οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν τό ἀληθινό καί σίγουρα σέ προτιμοῦν ὅπως στ’ ἀλήθεια εἶσαι.

 

  1. Ἐλευθερία ἀπό τίς ἐπιθυμίες. Ἔχεις νιώσει ποτέ νά σέ καταδυναστεύει κάποια ἐπιθυμία σου; Μία ἀγορά πού δέν εἶναι ἐφικτή, ἕνα ταξίδι, μία δραστηριότητα πού δέν μπορεῖς ἀκόμη νά κάνεις… Ἔχεις νιώσει νά μή σέ ἀφήνει νά χαρεῖς; Νά μή σέ ἀφήνει νά ὀνειρευτεῖς; Νά μή σέ ἀφήνει καί νά κοιμηθεῖς κάποιες φορές; Νά σέ γεμίζει γκρίνια, ἀδημονία, παράπονα; Ἐλευθερώσου! Μήν ἀφήνεις νά σέ κυβερνοῦν οἱ ἐπιθυμίες σου. Σίγουρα μπορεῖς νά ζήσεις καί χωρίς νά ἔχεις ὅλα ὅσα ζητᾶς! Αὐτό θά σέ κάνει καί πιό ὥριμο, πιό προσαρμοστικό, πιό δυνατό. Ἄλλωστε θυμήσου: Ὁ Θεός Πατέρας φροντίζει νά μᾶς παρέχει ὅσα πραγματικά χρειαζόμαστε.

 

  1. Ἐλευθερία ἀπό τά «ἀγαπημένα». Πόσο σφιχτά σέ κρατοῦν κοντά τους κάποιες φορές τά ἀγαπημένα σου πράγματα, οἱ ἀγαπημένες σου συνήθειες! Οἱ βόλτες, τό κινητό, τά παιχνίδια σου… Πόσα σημαντικά πράγματα ἤ καί σημαντικούς ἀνθρώπους θυσιάζεις γι’ αὐτά; Μήπως ἐξαιτίας τους χάνεις πολλές φορές τή χαρά σου, τήν ἐνεργητικότητά σου, τά σχέδιά σου; Πόσο χῶρο σοῦ ἀφήνουν νά ἀναπνεύσεις, νά κάνεις ἄλλες ἐπιλογές, νά ζήσεις τελικά; Μήπως ἐξαιτίας τους κάποτε χάνεις καί τόν ἴδιο τόν Θεό; Ἄν ἔτσι εἶναι, τί θά ἔλεγες νά δεῖς ξανά τί ἀξίζει νά γίνει «ἀγαπημένο» σου;

 

Ἐλευθερία.

Ἡ ἐσωτερική, ἡ μυστική, ἡ ἀληθινή.

Κάνε τό τόλμημα.

Σπάσε τά δεσμά πού ἐπιμένουν νά σέ κρατοῦν σφιχτά ἑνωμένο μέ τή γῆ.

Ζῆσε κοντά στόν Θεό…

Τότε θά ζήσεις τήν πραγματική ἐλευθερία.

                                                   Σιλουανή

 

Περιοδικό «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ», Μάρτιος 2024

 

Σχόλια:

Αφήστε μια απάντηση

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες