10 Ἰουνίου

 

0610

10 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι λέξανδρος κα ντωνίνα

●     γιος Νεανίσκος κα σοφότατος Μάρτυρας

●     γιος Τιµόθεος πίσκοπος Προσας

●     σιος Κανίδης

     Ο σιοι Θεοφάνης κα Πανσέµνη

●     γιος πολλώς ( πόλλων) πίσκοπος

●     γιος λέξιος πίσκοπος Βιθυνίας

●     σιος Σιλουανός, τς Λαύρας Κιέβου (Ῥῶσος, + 13ος-14ος α.)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι λέξανδρος καντωνίνα

Χριστιαν παρθένος ντωνίνα, ποτελοσε φωτειν
στέρι τς κωµοπόλεως Καρδάµου. γκράτεια, γνότητα, πίστη κα λπίδα στ Θεό, ταν τ κύρια χαρακτηριστικ τς ζως της. Βασικ σχολία εχε τν περίθαλψη ρφανν κα τν νακούφιση δυστυχισµένων συνανθρώπων της. διαγωγή της ατ καταγγέλθηκε στν παρχο Φστο, πο τν συνέλαβε κα τν πέβαλε σ νάκριση. ντωνίνα χωρς δισταγµ µολόγησε πς ταν χριστιανή. παρχος, βλέποντας τι δν µπορε ν τν µεταπείσει κα τι ντωνίνα δινε µεγάλη βαρύτητα στν παρθενική της τιµή, τν ριξε σ να καταγώγιο διεφθαρµένων γυναικν. λλ προσευχ τς παρθένου κόρης προκάλεσε τροµερ σεισµ στ σπίτι ατό, στε ο διες ατς γυνακες ν τν διώξουν. Φστος τν πανασυνέλαβε κα τν ριξε σ λλο µοιο καταγώγιο. Κάποιος, µως, χριστιανός, νοµαζόµενος λέξανδρος, πγε σ᾿ ατ τ διαφθορεο, µπκε στ δωµάτιο τς ντωνίνας κα τν φυγάδευσε µ τ δικά του οχα. ταν πληροφορήθηκε τ γεγονς Φστος, ξοργίστηκε τόσο πολύ, στε φο συνέλαβε κα τος δυό, κρωτηρίασε κα λειψε µ πίσσα τ σώµατά τους. Στ συνέχεια τος ριξε στ φωτιά, που µαρτυρικ παρέδωσαν τ πνεµα τους. τσι, λέξανδρος κα ντωνίνα γιναν «τύπος τν πιστν ν γνεί». Δηλαδή, παράδειγµα τν πιστν στν γνότητα κα καθαρότητα τς ζως.

 

γιος Νεανίσκος κα σοφότατος Μάρτυρας

ζησε στ χρόνια το γεµόνα λεξανδρείας Μαξίµου, το ποίου δούλη κατάγγειλε τν σοφότατο κα ραο θλητ το Χριστο Νεανίσκο. γεµόνας τν βασάνισε ποικιλλοτρόπως, γι ν ρνηθε τν Χριστό, λλ᾿ ταν εδε τι δν µποροσε ν τ καταφέρει, διέταξε ν θανατωθε. ταν τν δηγοσαν στν τόπο τς κτέλεσης, µαζ µ τ πλθος πο τν κολουθοσε, ταν κα δούλη πο τν πρόδωσε. Τότε Νεανίσκος τς κανε νόηµα ν τν πλησιάσει, κα ταν τν πλησίασε τς δωσε τ χρυσ δαχτυλίδι του κα τς επε: «Σ εχαριστ, γυνακα, διότι µ τν προδοσία σου γινες πρόξενος σ᾿ µένα τέτοιων γαθν». ταν φτασαν στν τόπο τς καταδίκης, προσευχήθηκε κα στ συνέχεια τν ποκεφάλισαν. < /span>

 

γιος Τιµόθεος πίσκοπος Προύσας

Μαρτύρησε στ χρόνια του ουλιανο το Παραβάτη (360-363). Ο Συναξαριστς φηγονται, τι σκότωσε δράκοντα µ θαυµατουργικ τρόπο, πο φώλευε µεταξ τς Προσας κα τν θερµν δάτων. ταν τ µαθε ουλιανός, στειλε πεσταλµένο του στν πίσκοπο ν᾿ ρνηθε τν Χριστό. λλ᾿ πειδ Τιµόθεος µεινε σταθερς στν πίστη του, ουλιανς τν ποκεφάλισε κα τσι λαβε τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σιος Κανίδης

ζησε στ χρόνια το βασιλι Θεοδοσίου το Μεγάλου, τ τος 379. ταν γις εσεβν γονέων, Θεοδότου κα Θεοφάνους, πο κατοικοσαν στν Καππαδοκία. Μικρς κόµα, εχε κλίση στ µοναχικ ζω κα φυγε σ᾿ να βουνό, που κλείστηκε µέσα σ µία σπηλι κα κε µ νηστεία κα προσευχ κατάρτιζε τν αυτό του. π τν πολλ γρασία τς σπηλις ατς, πεσαν ο τρίχες τς κεφαλς του κα τν γενείων του. τσι σκητικ κα σια φο ζησε, πεβίωσε ερηνικά.

 

Οσιοι Θεοφάνης κα Πανσέµνη

σιος Θεοφάνης καταγόταν π τν ντιόχεια, κα γεννήθηκε π γονες εδωλολάτρες. Σ λικία µόλις 15 χρονν, παντρεύτηκε κα µετ τρία χρόνια γγαµης ζως, σύζυγός του πέθανε. Ατς τότε ποσύρθηκε σ᾿ να µικρ κελλί, φο πρτα κατηχήθηκε κα βαπτίστηκε χριστιανός, κα κε ζοσε ζω σία. µαθε µως τι κάποια πόρνη, Πανσέµνη νοµαζόµενη, παρέσυρε πολλος στ θάνατο τς µαρτίας. βγαλε λοιπν τ φτωχικά του οχα, ντύθηκε λαµπρ φορεσι κα πγε στν πατέρα του. Το επε τι θέλει ν ξαναπαντρευτε κα γι᾿ ατ χρειαζόταν χρήµατα. πατέρας του χάρηκε κα το δωσε ρκετ χρυσ νοµίσµατα γι τος γάµους του. Θεοφάνης µόλις πρε τ χρυσό, πγε κα βρκε τν ραία Πανσέµνη. φο φαγαν κα πιαν µαζί, τν ώτησε ν θέλει ν γίνει γυνακα του, µ τν προϋπόθεση µως ν γίνει χριστιανή. Πανσέµνη διέκρινε τι, ατς δν ταν σν τος συνηθισµένους ραστς κα τ λόγια του εχαν µιλήσει στν καρδιά της. Μ χαρ λοιπν µοίρασε τ πάρχοντά της στος φτωχούς, βαπτίστηκε χριστιαν κα ζησε µ τν σιο Θεοφάνη σ᾿ να διπλαν κελλί. Μετ 15 µνε
ς, πέθαναν ερηνικ κα ο δυ µαζί.

 

γιος πολλώς (πόλλων) πίσκοπος

πεβίωσε ερηνικά.

γιος λέξιος πίσκοπος Βιθυνίας

πεβίωσε ερηνικά.

σιος Σιλουανός, τς Λαύρας Κιέβου (Ῥῶσος, + 13ος-14ος α.)

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες