25 Αὐγούστου

0825

25 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Βαρθολοµαος πόστολος (νακοµιδ ερο λειψάνου του)

●     γιος Τίτος πόστολος πίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης

●     γιος Σάββας Βενεθάλων

Ο γιοι πιφάνιος, ωάννης κα Γεννάδιος Σχολάριος ρχιεπίσκοποι

Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Μηνς ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος ωάννης Καρπάθιος

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Βαρθολοµαος πόστολος (νακοµιδερο λειψάνου του)

γιος πόστολος Βαρθολοµαος µαρτύρησε µ σταυρικ θάνατο στν ρµενία. Τ γιο λείψανό του ο χριστιανο τ βαλαν µέσα σ µία πέτρινη θήκη κα τ κρυψαν στν Ορβανούπολη. πειδή, µως, θήκη γιάτρευε πολλς σθένειες, συνέρεαν σ᾿ ατ πλήθη λαο. Γι᾿ ατ ο εδωλολάτρες, ταν βρκαν τν κατάλληλη εκαιρία, πέταξαν τν θήκη στ θάλασσα, µαζ µ λλες τέσσερις θκες µαρτύρων. Τότε γινε κάτι τ θαυµαστό. θήκη µ τ λείψανο το γίου Βαρθολοµαίου, συνοδεία τν λλων τεσσάρων θηκν, φο πέρασαν τν Μαύρη Θάλασσα, τ στενά του λλησπόντου, τ Αγαο πέλαγος κα τ δριατικό, φθασαν ριστερ τς Σικελίας, στ νησ Λιπαρά. πειτα, ο θκες πο συνόδευαν τν θήκη το γίου Βαρθολοµαίου πγε κάθε µία σ διαφορετικος τόπους τς ταλίας. Τότε λοιπόν, γιος του Θεο ποκαλύφθηκε στν πίσκοπο τς Λίπαρος γάθωνα, ποος, φο κατέβηκε στν παραλία κα εδε τν θήκη, µεινε κστατικός. Μ σεβασµ τότε, συνόδευσαν τν θήκη µ τ γιο λείψανο κε που θαυµατουργικ πέδειξε πόστολος το Θεο κα που κτίστηκε µεγαλοπρεπς ναός. Δίκαια, τσι, µπορε ν πε κανείς: «Θαυµαστς Θες ν τος γίοις ατο». Θαυµαστς εναι Θες στς προστασίες πο παρέχει στος γίους Του, πο εναι φοσιωµένοι σ᾿ Ατόν.

 

γιος Τίτος πόστολος πίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης

Τίτος ταν λληνας στν καταγωγή, κα µάλιστα π τος πι διακεκριµένους σον φορ τν µόρφωση κα τ γένος. γινε χριστιανς π τν πόστολο Παλο, µ τν ποο κα συνεργάστηκε γι τν διάδοση το Εαγγελίου. κολούθησε τν π. Παλο στ δεύτερη νοδό του στν ερουσαλµ κα κατόπιν πιφορτίσθηκε µ ποστολ στν Κόρινθο, γι ν δε π κοντ τν κατάσταση τς κε κκλησίας. ταν πέστρεψε συνάντησε τν π. Παλο στ Μακεδονία. πειτα µαζί του, περίπου τ τος 58, πγαν στν Κρήτη, που πόστολος Παλος κατέστησε τν Τίτο πίσκοπο γι ν κηρύξει τ λόγο το Θεο κα ν γκαταστήσει σ᾿ λο τ νησ πρεσβύτερους. π τν δεύτερη πρς Τιµόθεον πιστολ µαθαίνουµε, τι Τίτος πγε κα στ Δαλµατία, γνωστο γι ποι σκοπό. Παλος στειλε κα τν γνωστ πρς Τίτον πιστολή, π τν ποία µαθαίνουµε, τι λληνας µαθητής του τιτλοφορεται π᾿ ατν «τέκνον του γνήσιον». π τν πιστολ ατ πίσης, µαθαίνουµε τι Τίτος εχε λαµπρος συνεργάτες στν Κρήτη, δηλαδ τν Ζήνα τν νοµικ κα τν περίφηµο πολλώ. Τίτος πέθανε στν Κρήτη, κατ τ τος 105 µετ Χριστόν.

 

γιος Σάββας Βενεθάλων

γνωστος στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. µνήµη του ναφέρεται στν Σιναϊτικ Κώδικα 631 (10ος – 11ος αών) ς ξς: «Τίτου κα κατάθεσις λειψάνου Βαρθολοµαίου ν Σηκ τς Λιπάρεως κα το γίου µάρτυρος Σάβα Βενεθάλων» (Βλ. Τιµοθέου Θέµελη, Τ Μηναα π το ια´ – ιγ´ αἰῶνος, σελ. 115).

 

Ογιοι πιφάνιος, ωάννης κα Γεννάδιος Σχολάριος ρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως

πιφανιος γινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως µετ τν παρακάτω ωάννη τν Β´. Πατριάρχευσε 15 χρόνια κα τρες µνες κα πεβίωσε ερηνικ τ τος 535. Διάδοχός του γινε νθιµος αρετικός. δ ωάννης Β´ γινε Πατριάρχης µετ τν Τιµόθεο κα µεινε στν θρόνο δυ χρόνια κα δέκα µνες. πεβίωσε ερηνικ τ τος 520 κα φησε διάδοχό του τν παραπάνω πιφάνιο. σο γι τν γιο Γεννάδιο τν Σχολάριο, εναι πρτος Πατριάρχης µετ τν λωση τς Κωνσταντινουπόλεως π τος Τούρκους. πρώτη πατριαρχία του ταν π τ 1453-1456 κα δεύτερη π τ 1458- 1463.

 

γιος Μην< strong>ς ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Καταγόταν π τν λεξάνδρεια κα νέβηκε στν θρόνο τ 536, π ατοκράτορας ουστινιανο το µεγάλου. Χειροτονήθηκε Πατριάρχης π τν Πάπα Ρώµης γαπητό, µετ τν καθαίρεση το αρετικο νθίµου. π τς Πατριαρχείας το Μην συγκροτήθηκε κα Ε´ Οκουµενικ Σύνοδος (553). Πατριάρχευσε 16 χρόνια κα ξι µνες. πεβίωσε ερηνικ φο ποίµανε καλ τ ποίµνιο το Χριστο.

 

γιος ωάννης Καρπάθιος

Δν χουµε πολλς πληροφορίες γι τν ζωή του. ζησε µλλον τν 7ο αἰῶνα µ.Χ. κα στος ναος το νησιο Κάρπαθος, πάρχουν πολλς τοιχογραφίες κα φορητς εκόνες το ωάννη σν γίου. Κατατάχθηκε πίσηµα στ ρθόδοξο γιολόγιο
στς 20 Αγούστου 1985. Λέγεται τι εναι συγγραφέας το ργου «Πρς τος π τς νδίας προτρέψαντας µοναχος παρακλητικός», (σ 100 κεφάλαια), πο περιέχεται στ Φιλοκαλία.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

19 Απριλίου 2024

Πίστη

Του νου μας άστρα οι λογισμοί στο νου μας κυκλοφέρνουν,/ σβήνονται, ξαναφαίνονται, ψηλώνουν κι απογέρνουν./ Χαρά στον που κατάκορφα κορώνα τ’ ουρανού του/ ασάλευτο Άστρο Πολικό την πίστη έχει στο νου του.

(Γ. Δροσίνης)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες