26 Αὐγούστου

0826

26 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι δριανς κα Ναταλία

     Ο γιοι 23 Μάρτυρες

     Ο γιοι ττικς κα Σισίνιος

●     σιος βιστίων

●     γιος δριανς

●     σιος Τιθόης

●     σιος ωάσαφ γις το βασιλι τς νδίας βενίρ

●     γιος Γελάσιος

 

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Ογιοι δριανς κα Ναταλία

«Α δο τν δικαίων µοίως φωτ λάµπουσι, προπορεύονται κα φωτίζουσιν». ζω κα συµπεριφορ τν δικαίων κα νάρετων νθρώπων ε
ναι λόλαµπρη σν τ φς. Βαδίζουν µπροστ κα φωτίζουν πάντοτε µ τ παράδειγµά τους κα µ τ λόγια τους. Πράγµατι, ταν π Διοκλητιανο συνελήφθησαν 23 χριστιανο κα ταν τοιµοι ν µαρτυρήσουν, κε κοντ ταν κα νας 28χρονος νέος, δριανς (π τν Νικοµήδεια), πο τος ρώτησε ν ξίζει ν ποµένουν λα ατ τ µαρτύρια. Τότε ο γιοι το πάντησαν: «µες ποµένουµε ατά, γι ν κερδίσουµε τ γαθ πο εναι τοιµασµένα π τ Θε γι᾿ ατος πο πάσχουν γι τν γάπη Του, κα τ γαθ ατ οτε κο µπορε ν κούσει, οτε λόγος ν περιγράψει». λεκτρισµένος π τ θάρρος τους κα συνεπαρµένος π τ λόγια τους δριανός, στραψε τ πρόσωπό του π τν θεία χάρη κα δήλωσε στος εδωλολάτρες χριστιανός. Ατο µέσως τν φυλάκισαν µαζ µ τος πόλοιπους. ταν τ µαθε ατ γυνακα του Ναταλία, χάρηκε πολ κα τρεξε στ φυλακ ν νθαρρύνει τν γαπηµένο της σύζυγο. πειτα, φο τν βγαλαν π τν φυλακή, το κοψαν τ πόδια κα τ χέρια, κα µετ τν ριξαν στ φωτιά. λλ φωτι µετ π δυνατ βροχ σβησε. Ναταλία µαζ µ να εσεβ χριστιανό, τν Εσέβεια, παρέλαβαν τ λείψανο το δριανο κα τ θαψαν µ ελάβεια. ργότερα, µετακόµισε τ στά του στν Κωνσταντινούπολη κα τ κατέθεσε στν ργυρόπολη. πειτα δίπλα του θαψαν κα τν εσεβ σύζυγό του Ναταλία.

 

Ογιοι 23 Μάρτυρες

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν δι ξίφους µαζ µ τν γιο δριανό. Τ νόµατά τους εναι: νατόλιος, νθιµος, ντίοχος, Γεντήλιος, λευθέριος, ρµογένης, Εήθιος, Ερετος, Ετύχιος, Θεαγώνης, Θεόδωρος, Θύρσος, ωάννης, Καρτερς, Κλαύδιος, Κυριάκος, Μαρίνος, Μαρδώνιος, Μηνώδιος, Πλάτων, Συνετός, Τρωάδιος κα Φαρέτριος (+ 4ος α).

 

Ογιοι ττικς κα Σισίνιος

Μαρτύρησαν δι ξίφους. σως συνελήφθησαν µαζ µ τν γιο δριαν στ Νικοµήδεια.

 

σιος βιστίων

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος δριανς

γιος δριανός, λλος το προηγούµενου, ζησε στ χρόνια του βασιλι Λικινίου (313). Καταγόταν π τν Ρώµη κα ταν γις το Πρόθου βασιλι τς Ρώµης, πο βασίλευσε τ 276. δριανς διέµεινε, µαζ µ τν δελφό του Δοµέτιο –πίσκοπο ργότερα το Βυζαντίου µετ τν Τίτο – στ Βυζάντιο. Ποθώντας ν µαρτυρήσει γι τν Χριστό, πγε στ Νικοµήδεια κα λεγξε τν Λικίνιο, διότι µάταια ταλαιπωροσε τ ρωµαϊκ στρατεύµατα προφασιζόµενος τι διώκει τος χριστιανούς. πότε Λικίνιος τν βασάνισε µ διάφορους τρόπους κα στ τέλος τν ποκεφάλισε. δ δελφός του Δοµέτιος, πρε τ γιο λείψανό του κα τ θαψε στν ργυρόπολη, πο βρίσκεται κοντ στ Βυζάντιο. κε πίσης βρίσκονταν κα τ για λείψανα τν Μαρτύρων δριανο κα Ναταλίας, µαζ µ ατ το ποστόλου Στάχυος, πο κανε πρτος πίσκοπος Βυζαντίου µετ τν πρωτόκλητο νδρέα.

 

σιος Τιθόης πεβίωσε ερηνικά.

(Γι τν σιο ατό, γίνεται λόγος στν Εεργετινό).

 

σιος ωάσαφ γις το βασιλι τς νδίας Ἀβενίρ

Γι τν ζω το σίου ωάσαφ βρίσκουµε σ κάποιο διήγηµα, πο πιγράφεται «Βαρλαάµ», κα ποδίδεται στν ωάννη τ Δαµασκηνό. Τ περιεχόµενο συνοπτικ χει ς ξς: π µεγάλου Κων/νου πρχε στς νδίες κάποιος βασιλιάς, πο τν λεγαν θενιρ. σ᾿ ατν λοιπόν, επαν κάποιοι στρολόγοι τι νεογέννητος γιός του ωάσαφ, κάποτε θ σπασθε τν χρι
στιανικ θρησκεία. Γι ν µαταιώσει ατ τν «προφητεία» βενιρ, κλεισε τ βασιλοπαδι σ᾿ να ποµακρυσµένο παλάτι µαζ µ πηρέτες κα δασκάλους, κα τος συνέστησε ν µ πον τίποτα στ παιδ γι τν πίστη τν χριστιανν. κε ωάσαφ µεγάλωσε κα το δόθηκε µεγάλη µόρφωση. λλ το κανε ντύπωση περιορισµς µέσα στν ποο ζοσε, κα παίτησε ν µάθει τν ατία. Κανες µως δν το λεγε τίποτα. Ατς µως, µετ π πολλς παρακλήσεις πρς τν πατέρα του, κατάφερε κα τν πεισε ν βγαίνει ξω π τ παλάτι λλ π αστηρ πιτήρηση. Σ κάποιο περίπατό του µως, συνάντησε δυ φτωχος γέρους, πο τος δωσε γενναία λεηµοσύνη κα ατο συγκινηµένοι το ποκάλυψαν τ µυστικ το περιορισµο του. π τότε ωάσαφ διψοσε ν µάθει γι τν χριστιανικ θρησκεία. Κα Θες ελόγησε κα µαθε, π κάποιο χριστιαν ερέα τν Βαρλαάµ, πο κατάφερε ν µπε στ παλάτι µ τν διότητα το πραγµατευτ. Τελικ ωάσαφ βαπτίστηκε, κανε χριστιαν κα τν πατέρα του, ργότερα γινε µοναχς κα δίδαξε στ χώρα του τ Εαγγέλιο.

 

γιος Γελάσιος

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

20 Ιουνίου 2024

Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα, νοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων

Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες