3 Αὐγούστου

0803

3 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο σιοι Δαλµάτιος, ( Δαλµάτος) Φαστος κα σάκιος σαάκιος

●     γιος Στέφανος εροµάρτυρας Πάπας Ρώµης κα ο σν ατ

●     σιος ωάννης µολογητς γούµενος τς Μονς Πατελαρίας

     γία Σαλώµη Μυροφόρος

     σία Θεοκλητ θαυµατουργή

     Ο γιοι ωάννης κα ωάννης Νέος, πίσκοποι φέσου

●     σιος ντώνιος θαυµατουργς Ρωµαος Νοβογορδίας (Ρσος)

●     γιος λύµπιος παρχος, µάρτυρας

     Ο σίες Θεοδώρα ξ Αγίνης κα Θεοπίστη θυγατέρα της

 

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Οσιοι Δαλµάτιος, ( Δαλµάτος) Φαστος κασάκιος σαάκιος

Γι τν σαάκιο γράψαµε τν 30η Μαΐου. ταν ατς πο µ γενναο φρόνηµα προεπε τ θάνατο το ρειανόφιλου βασιλι Οάλη. Πργµα πο γινε. Κατόπιν σαάκιος, π Μεγάλου Θεοδοσίου, λθε µ µεγάλες τιµς στν Κωνσταντινούπολη, που κα µόνασε. φήµη το γίου φερε κοντά του πολλούς, κόµα κα π τν στρατιωτικ τάξη. νας π᾿ ατος ταν κα Δαλµάτιος. νδρας πλούσιος µε ξιόλογη µόρφωση, νκε στ στρατι τν σχολαρίων. Τόσο πολ ελκυσε τν ψυχή του σαάκιος, στε φο πρε κα τ γιό του Φαστο, πγε στ Μον που µόναζε σαάκιος. κε, Δαλµάτιος δν ργησε ν διαπρέψει γι τ µεγάλο του ζλο µεταξ τν συµµοναστν του. Μετ τ θάνατο το σαακίου, ξελέγη παµψηφε γούµενος τς Μονς. Τόσο δ µεγάλη πρξε φήµη του, στε Μον πρε τ νοµά του. ταν προαισθάνθηκε τ θάνατό του, κάλεσε τ γι κα συµµοναστή του Φαστο, κα φο τν ελόγησε, το επε: «Φρόντιζε πάντοτε ν καλλιεργες κα ν διατηρες γκράτεια, ταπείνωση, πακο κα λεηµοσύνη. Χωρς ατ µοναχικ ζω χι µόνο δ φέρει σωτηρία, λλ κα προξενε κατάπτωση κα µεγάλη πώλεια». Φαστος, κολουθώντας τς γιες συµβουλς το πατέρα του, ναδείχθηκε ξιος διάδοχός του κα τελείωσε τν ζωή του µ πλήρη κατ Χριστν ρετή.

 

γιος Στέφανος εροµάρτυρας Πάπας Ρώµης κα ο σν ατ

ταν Ρωµαος κα νέβηκε στ θρόνο τς Ρώµης κατ τ τος 253 µ.Χ. Ατς κατηχοσε κα βάπτιζε χριστιανος πολλος εδωλολάτρες, πο προσέρχονταν σ᾿ ατόν. Μερικος π᾿ ατος µάλιστα, χειροτόνησε πρεσβύτερους, διακόνους κα ναγνστες, πο ργότερα µαρτύρησαν γι τν Χριστό. ταν συνελήφθη Στέφανος κα δηγήθηκε στν να το ρη, προσευχήθηκε κα προκλήθηκε σεισµς µ ποτέλεσµα ν γκρεµιστε µέρος το ναο. Τότε ο στρατιτες φοβισµένοι τρεξαν κα φυγαν, δ γιος πγε στν τάφο τς γίας Λουκίας, που κανε ναίµακτη θυσία. κε τν βρκαν ο στρατιτ
ες, που φο τν βασάνισαν, τελικ τν ποκεφάλισαν κα τσι λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου. ( µνήµη του, π ρισµένα Συναξάρια, παναλαµβάνεται κα τν 7η Σεπτεµβρίου).

 

 

σιος ωάννης µολογητς γούµενος τς Μονς Πατελαρίας

 

γία Σαλώµη Μυροφόρος

ταν πρώτη ξαδέλφη τς Παναγίας, µητέρας το Κυρίου µας ησο Χριστο. Εχε σύζυγο τν Ζεβεδαο κα γιος τν άκωβο κα τν ωάννη. Προικισµένη κα δια µ νθερµη εσέβεια, ταν π τς γυνακες πο κολουθοσαν τν Χριστό, κα συνεισέφεραν στ ταµεο τς ποστολικς δελφότητας. Σαλώµη ταν κείνη, παρακινούµενη π µητρικ φιλοστοργία, πο παρακάλεσε τν Κύριο ταν Ατς πήγαινε γι τελευταία φορ στν ερουσαλήµ, ν τιµηθον ο γιοί της µ πρωτεύοντα ξιώµατα. Διότι εχε τν δέα, τι ησος στν ερουσαλµ µελλε ν ναστήσει τ θρόνο το Δαβίδ. µως Σαλώµη, τς στιγµς το φρικτο πάθους το Κυρίου, κα ν µαθητς κα φίλοι π φόβο εχαν διασκορπιστε, ατή, µαζ µ µερικς λλες πιστς γυνακες ταν κε κα κτυποσαν π λύπη τ στήθη τους. πίσης Σαλώµη ξιώθηκε ν εναι µία π τς µυροφόρες, στς ποες γγελος γνωστοποίησε τν νάσταση το ησο. Μετ τν δρυση τς χριστιανικς κκλησίας στν ερουσαλήµ, Σαλώµη ξακολούθησε ν διακρίνεται γι τ ζλο κα τς λεηµοσύνες της. διωγµς ναντίον τς κκλησίας στν ερουσαλήµ, προξένησε µεγάλη λύπη στ Σαλώµη. καρδιά της πέστη µεγάλο σπαραγµ τν µέρα πο ρδης ποκεφάλισε τν πρωτότοκο γιό της άκωβο. λλ᾿ λπίδα στν Χριστ τν νίσχυσε κα µ τν προσδοκία τν αωνίων γαθν παρέδωσε τν ψυχή της ερηνικά.

 

σία Θεοκλητ θαυµατουργή

ζησε κατ τν 9ο αἰῶνα στ χρόνια το βασιλι Θεοφίλου το εκονοµάχου κα καταγόταν «κ το θέµατος τν πτιµάτων» (ψικίο
υ). Ο γονες της νοµάζονταν Κωνσταντνος κα ναστασία, κα ταν ρκετ πλούσιοι κα πρ πάντων εσεβες χριστιανοί. νάλογη νατροφ δωσαν κα στν κόρη τους Θεοκλητώ, πο ταν πιστή, εσεβής, σεµν κα µελετοσε κατάπαυστα τν θεο λόγο. ταν παντρεύτηκε (τν Ζαχαρία, νδρα εσεβ κα λεήµονα), πρξε πρότυπο χριστιανς συζύγου. Τ σπίτι της ταν συνεχς νοικτ γι τος δυστυχες, γι τς χρες, τ ρφαν κα τος φτωχος οκογενειάρχες. Συχν πήγαινε δια στ φτωχόσπιτα κα µοίραζε πλόχερα λεηµοσύνη κα περιποίηση στος ρρώστους. θάνατος τν βρκε ν κτελε τέτοια θεάρεστα ργα. Τ δ λείψανό της ξιώθηκε ν γίνει ργανο πολλν αµάτων. (Στν κώδικα 73 τς Μονς Παναγίας τς Χάλκης, καλεται Θεοκλήτη κα µνήµη της ναφέρεται τν 21η Αγούστου).

 

Ογιοι ωάννης καωάννης Νέος πίσκοποι φέσου

µνήµη τους φέρεται σ δυ Κώδικες, τν Πατµιακ 266 κα τν Παρισιν 152 Sap ς ξς: «Τν ν γίοις πατέρων µν κα ρχιεπισκόπων γενοµένων φέσου ωάννου το µοναχο κα ωάννου το νέου». Σ Παρισιν Κώδικα µνήµη τους παναλαµβάνεται κα τν 4η Αγούστου.

 

σιος ντώνιος θαυµατουργς Ρωµαος Νοβογορδίας (Ρσος)

 

γιος λύµπιος παρχος,

µάρτυρας Βυζαντινς ρχοντας π τς Βασιλείας το ατοκράτορα ρακλείου (610-641), πο θανατώθηκε στ φυλακ π τν Πέρση βασιλι Χοσρόη γι τν µολογία του στν χριστιανικ πίστη.

 

Οσίες Θεοδώρα ξ Αγίνης κα Θεοπίστη θυγατέρα της

σία Θεοδώρα γεννήθηκε στν Αγινα. Μετ τ γάµο της, λθε στ Θεσσαλονίκη λόγω πιδροµν τν Σαρακινν. σπάστηκε τν µοναχισµ µετ τν θάνατο το συζύγου της κα µπκε στ Μον το γίου Στεφάνου µ τν θυγατέρα της Θεοπίστη. ζησε µ πολλ ρετ κα κοιµήθηκε τ 892. ορτάζονται τν 29η Αγούστου, λλ γιορτ τους µεταφέρθηκε τν 3η Αγούστου λόγω τς γιορτς τς ποτοµς τς Τιµίας Κεφαλς το γίου ωάννου Προδρόµου.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

20 Ιουνίου 2024

Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα, νοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων

Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες