5 Αὐγούστου

0805

5 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Προεόρτια (παραµονή) τς θείας Μεταµορφώσεως το Σωτρος Χριστο

●     γιος Εσίγνιος

     Τ για δέλφια Καττίδιος κα Καττιδιανός

     γία Νόννα

●     γιος Σόλεβ Αγύπτιος

●     γιος Φάβιος ( σωστότερα Φαβιανός) εροµάρτυρας πίσκοπος Ρώµης

●     γιος Θέρισσος ( Θύρσος) πίσκοπος Καρπασίας

●     γιος Εθύµιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Χρστος π τν Πρέβεζα

●     σιος Εγένιος Ατωλός Προεόρτια (παραµονή) τς θείας Μεταµορφώσεως

το Σωτρος Χριστο

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Ε< span style="font-family: Tahoma;">ὐσίγνιος

Γεννήθηκε στν ντιόχεια κα ταν στρατιωτικς γι ξήντα λόκληρα χρόνια. Στρατεύθηκε ταν βασίλευε Κώνστας Χλωρός, πατέρας το Μεγάλου Κωνσταντίνου. ζησε πολλ χρόνια κα πρόφθασε µέχρι κα τν βασιλεία το ουλιανο το Παραβάτη. ταν κάποτε βασιλις ατς φθασε στν ντιόχεια, ζήτησε ν τν δε κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 χρονν! ουλιανς π περιέργεια τν δέχθηκε, κα µεινε κπληκτος ταν εδε τ γέροντα στρατιώτη τόσων χρονν ν διατηρε λύγιστο τ σµα του. Διέταξε κα τν περιποιήθηκαν σο τ δυνατν καλύτερα. λλ Εσίγνιος δν κανοποιήθηκε π΄ ατς τς περιποιήσεις το ουλιανο κα το δήλωσε τι εναι χριστιανς κα τι µάταια προσπαθε ν ζωντανέψει να πτµα, πως εναι εδωλολατρία. Κα π τέλους, ν πάψει ν διώκει τ Χριστό. ταν κουσε ατ ουλιανς ξαγριώθηκε κα διέταξε µέσως ν τν ποκεφαλίσουν. Τότε Εσίγνιος, γεµάτος π χαρά, επε: «Εχαριστ, βασιλιά. θάνατος µ σεβάστηκε στ πεδίο τν µαχν, γι ν µ ερει τώρα κα ν µο δώσει τ κτύπηµα χάριν το Χριστο. Τέτοιο τέλος εναι ξιο χριστιανο στρατιώτη, κα δοξολογ τν ψιστο πο εδόκησε ν µ φυλάξει γι τέτοιο τέλος». τσι Εσίγνιος λαβε τν τίµιο θάνατο το µαρτυρίου µ ποκεφαλισµό.

 

Τγια δέλφια Καττίδιος κα Καττιδιανός

Μαρτύρησαν δι λιθοβολισµο.

 


γία Νόννα

γία ατ νήκει στ µερίδα τν χριστιανν γυναικν κα µητέρων, πο µ τ φς το ησο Χριστο λάµπρυναν τ στερέωµα τς χριστιανικς στορίας. Εσεβής, γνή, µ θερµ πίστη, µ διαµαντένιο χαρακτρα, µ πολλ µελέτη κα κριβ γνώση τν δογµάτων κα τν ντολν τς χριστιανικς θρησκείας, ναδείχτηκε καλς γγελος το σπιτιο της. σύζυγός της Γρηγόριος εχε πέσει στν αρεση τν ψισταρίων, πο δεχόταν µονοπρόσωπο τν ψιστο κα πέρριπτε τν Τριαδικ Θεό. λλ΄ Νόννα µ τς προσευχές της κα τν πειθώ, πο ξασκοσε µ σοφία κα στοργή, πανέφερε τ σύζυγό της στν ρθόδοξο δρόµο, γι ν ναδειχθε στ συνέχεια νας π τος πι εσεβες πισκόπους της κκλησίας µας. πειτα Νόννα, δειξε τόσο µεγάλη προσοχ στν νατροφ τν παιδιν της, στε νέδειξε πολύτιµες δυνάµεις κα ξοχα κοσµήµατα τς χριστιανικς πίστης. Κα ατ ταν, µεγάλος πατέρας τς κκλησίας µας Γρηγόριος Θεολόγος, λλος γιός της Καισάριος κα πασίγνωστη -γι τν εσέβειά της- κόρη της Γοργονία. τσι Νόννα ποτελε παράδειγµα γι µίµηση στς κοινωνίες, πο θέλουν ν ντλον π τν οκογένεια χριστιανικ τόνωση, κα νικηφόρες δυνάµεις κατ τν σεβν δοξασιν κα τς τυραννίας τν παθν. γία Νόννα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Σόλεβ Αγύπτιος

Μαρτύρησε δι τοξευόµενου βέλους.

 

γιος Φάβιος ( σωστότερα Φαβιανός) εροµάρτυρας πίσκοπος Ρώµης

Μαρτύρησε δι ξίφους. Στος καταλόγους τν παπν µεταξ τν µαρτύρων συγκαταλέγεται πάπας Φαβιανς (236-350), πο µαρτύρησε π Δεκίου τν 20η ανουαρίου (Εσέβιου κκλ. στορία κεφ. κθ΄).

 

γιος Θέρισσος ( Θύρσος) πίσκοπος Καρπασίας

Κύπριος γιος, π΄ νόµατι το ποίου σζεται κα ρχαος νας κοντ στ θάλασσα. (Περιττς παναλαµβάνεται µνήµη του, π ρισµένα γιολόγια, κα τν 23η ουλίου).

 

γιος Εθύµιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τ µνήµη του ναγράφει Γεδεν στ ορτολόγιό του σελ. 149. Εθύµιος ατς εναι, πο πατριάρχευσε π τ 906-911 κα µετ τν παύση το λεξάνδρου, δελφο το Λέοντος το Σοφο. Κατόπιν ποσύρθηκε στ Μον το γαθο, που πεβίωσε ερηνικ τν 5η Αγούστου το 917.

 

γιος Χρστος π τν Πρέβεζα

ρωας ατς τς ρθοδοξίας ταν π τν Πρέβεζα. ν κα ναυτικς στ πάγγελµα, καθόλου δν ποξενώθηκε π τν χριστιανοπρεπ διαγωγή του. ταν κάποτε τ πλοο στ ποο δούλευε φτασε π τν Κρήτη στ λιµάνι τς Κ, Χρστος µέσως τρεξε στν κκλησία, προσευχήθηκε, βρκε πνευµατικ κα ξοµολογήθηκε. Μετ π µέρες, ταν πήγαινε γι τ πλοο του, συναντήθηκε µ γενίτσαρους, πο ρχισαν ν το βρίζουν τν πίστη κα τ γιο βάπτισµα. Χρστος δν φοβήθηκε κα πάντησε στος Τούρκους, τι Μωάµεθ εναι κολασµένος ντίχριστος. Γεµάτοι θυµ ο γενίτσαροι, ρµησαν πάνω του κα µ γρια χτυπήµατα το επαν ν΄ ρνηθε τν πίστη του γι ν σωθε. Χρστος πάντησε παγγέλλοντας τ σύµβολο τς πίστης. Τότε ατοί, τν βγαλαν ξω π τν πόλη κα τν καψαν ζωντανό. Ο πιστοι φησαν τ σµα του ταφο γι να µήνα. λλ τ λείψανο το γίου µεινε ναλλοίωτο κα στς πρτες νύχτες τ σκέπαζε κάποιο γλυκ φς, πο προερχόταν π τν ορανό. Μάλιστα, κατ τ διάστηµα ατ κανε κα πολλ θαύµατα. λα ατ γιναν στς 5 Αγούστου 1668.

 

σιος Εγένιος Ατωλός

σιος Εγένιος ωαννούλιος Γιαννούλης Ατωλός, γεννήθηκε τ 1595 1596 στ Μέγα Δένδρο ποκούρου π πτωχος γονες. Χειροτονήθηκε διάκονος τ 1616 στ Μον Τατάρνας κα γι µικρ χρονικ διάστηµα παρέµεινε στ Μον Ξηροποτάµου το γίου ρους. Τ 1619 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στ Μον Σιν π τν τότε Πατριάρχη λεξανδρείας Κύριλλο Λούκαρη κα κατόπιν Οκουµενικ Πατριάρχη, µ τν ποο ζησε πολλς ταλαιπωρίες γι τν προσήλωσή του στν ρθοδοξία κα γι τ δούλωτο πνεµα του. Εγένιος φτασε στ σηµεο, κόµα κα ν καθαιρεθε π τν Τουρκόφιλο κα Λατινόφρονα Πατριάρχη Κύριλλο Κοντάρη, λλ ργότερα, τ 1639, Πατριάρχης Παρθένιος τν ποκατέστησε πανηγυρικά. σιος Εγένιος π τ< span style="font-family: Tahoma;">ὸ 1639 ς τ 1640 διηύθυνε τν Σχολ τς ρτς. ργότερα πγε στ Καρπενήσι, που νήγειρε µεγαλύτερο να τς γίας Τριάδος κα στν περίβολό του Σχολ νωτέρων Γραµµάτων, πο γινε γι τν Ερυτανία κέντρο πνευµατικς ναγέννησης κα ναδείχτηκαν π κε πολλο σπουδαοι ντρες, πως πίσκοποι, Πατριάρχες κλπ. πίσης σιος δρυσε Σχολς στ Μον γίας Παρασκευς στ Βραγιανν κα στ Ατωλικό. Πέθανε τ 1682 κα τάφηκε στ νάρθηκα τς γίας Παρασκευς, φήνοντας ξιόλογο συγγραφικ ργο. π τν ρθόδοξη κκλησία γιοποιήθηκε τν 1η ουλίου 1982. ( µνήµη του ναφέρεται τν 6η Αγούστου, λλ΄ πειδ συµπίπτει µ τν µεγάλη ορτ τς Μεταµορφώσεως το Σωτρος ορτάζεται τν 5η Αγούστου).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες