7 Ἰουνίου

0607

7 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Θεόδοτος ν γκύρ

     γία Ζηναΐς Θαυµατουργός

     Ο γιες Ασία ( σία Εσέβεια) κα Σωσάννα

     γία Ποταµιαίνη

●     γιος Λυκαρίων

     Ο γιοι Ταράσιος κα ωάννης

●     σιος Στέφανος Πρεσβύτερος

●     σιος νθιµος Πρεσβύτερος

     σία Σεβαστιαν Θαυµατουργός

●     γιος Παναγς Μπασιάς

     Ο γιοι Βασιλείδης µάρτυρας Στρατιώτης κα ωάννης σιοµάρτυρας

●     γιος ντώνιος τς Μονς Βαλαάµ (Διά Χριστν σαλός)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Θεόδοτος ν γκύρ

Θεόδοτος καταγόταν π τν γκυρα τς Γαλατίας κα ταν µπορος σιτηρν κα συγχρόνως ξασκοσε τ πάγγελµα το ρτοποιο. νθρωπος εσεβς κα λεήµων Θεόδοτος, µοίραζε ψωµι στος φτωχος κα κανε συν πισκέψεις στος φυλακισµένους χριστιανος κα τος τροφοδοτοσε νάλογα. εδωλολατρικ µανία µως κατ τν χριστιανν κδηλώθηκε µ τ φόνο µίας µάδας χριστιανν παρθένων, στ νερ µίας λίµνης (βλέπε βιογραφία τους 18 Μαΐου). Τ νύχτα Θεόδοτος, νδρας µ θάῤῥος κα θερµ πίστη στ Χριστό, βγαλε π τν λίµνη τ τίµια λείψανα τν παρθένων κα τ θαψε. νέργειά του ατ καταγγέλθηκε στν παρχο Θεότεκνο, πο µέσως τν συνέλαβε κα τν νέκρινε. Θεόδοτος παραδέχθηκε τν νέργειά του κα παρχος το επε τι ο χριστιανο δ σέβονται καµι ξουσία κα τι εναι ο πι µικροπρεπες κα µηδαµινο τν νθρώπων. Τότε Θεόδοτος, µ τ φωτισµ τοῦἉγίου Πνεύµατος, πάντησε: «Πράγµατι, παρχε, ο χριστιανο γνωρίζουν πόσο µηδαµινο εναι, διότι µόνο ατο εναι κανο ν γνωρίζουν τν πέροχη κα σύγκριτη µεγαλειότητα το Θεο κα ν κατανοον τν βυσσο τς νθρώπινης σθενείας, ταν εναι γυµν π τν θεία χάρη. πειτα, γνώριζε τι τελευταος τν χριστιανν, πο χει λεηθε π τ Χριστ κα φέρει τν ἀῤῥαβνα τς αώνιας βασιλείας, εναι νώτερος κα λαµπρότερος π τος εδωλολάτρες βασιλες, ο ποοι αριο θ εναι ντροπ κα τιµία µπροστ στ δέκαστο κριτήριο τς θείας δικαιοσύνης». παρχος, ξοργισµένος π τ λόγια το Θεοδότου, διέταξε κα το σχισαν τ πλευρ κα τελικ τν ποκεφάλισαν, παίρνοντας νδοξα τ στεφάνι το µαρτυρίου. (Ο Συναξαριστς κα τ πολυτίκιό του τν ναφέρουν σν εροµάρτυρα. Πιθανν ν ταν συγχρόνως µ τ πάγγελµα πο διατηροσε κα πίσκοπος τν χριστιανν τς περιοχς τς γκύρας. σως µως κα ν συγχέεται µ κάποιον λλο συνώνυµό του πο ν ταν πράγµατι πίσκοπος).

 

γία Ζηναΐς Θαυµατουργός

Δν πάρχουν βιογραφικά της στοιχεα, µόνον γιογραφία της.

 

Ογιες Ασία (σία Εσέβεια) κα Σωσάννα

Στος Συναξαριστς σηµειώνεται µόνο, τι ταν µαθήτριες το Παγκρατίου, πισκόπου Ταυροµενίου κα Σύναξή τους γίνεται στ να το Βασιλίσκου (κατ τν γ. Νικόδηµο).

 

γία Ποταµιαίνη

ζησε στ τέλη το 3ου µ.Χ. αἰῶνα στν λεξάνδρεια. ταν δούλη, λλ χριστιανή, δηλαδ µ ψυχ λεύθερη δι το ησο Χριστο. Τν γόρασε π τν πρώην κύριό της κάποιος λλος, εδωλολάτρης κα ατός. πειδ µως Ποταµιαίνη ταν πολ µορφη στ σµα, θεώρησε σν δικαίωµά του ν τν πολαύσει. πίµονη ντίσταση τς Ποταµιαίνης τν ξέπληξε κα τν ξόργισε. Διότι πρώτη φορ πωθετο π µία δούλη. Τς ζήτησε λοιπν τν λόγο. κείνη δν τν πέκρυψε κα το επε: «Εµαι χριστιαν κα βάζω τν τιµή µου πολ πι πάνω π τν ζωή µου. µόνη µου περιουσία εναι πίστη κα γνότητά µου. Δν ρνοµαι οτε τν µία οτε τν λλη. Σκότωσέ µε. Δν θ διαµαρτυρηθ. λλ µ µ κουµπήσεις. Θ σκοτωθ µόνη µου. Διότι γία θρησκεία µας, µποδίζει σ΄ λες τς περιστάσεις τν ατοκτονία, τν πιτρέπει µόνο, ταν θάνατος ποµένει τ τελευταο µέσο προστασίας τς τιµς, π τν κτηνώδη βία». εδωλολάτρης φέντης, µέσως τν παρέδωσε στν παρχο. Ατς διέταξε κα τν θανάτωσαν, µέσα σ΄ να καζάνι µ πίσσα πο βραζε. Κα τσι παρέδωσε στ Θεό, τν γν κα καθαρ ψυχή της.

 

γιος Λυκαρίων

Καταγόταν π τν ρµούπολη τς Αγύπτου. Συνελήφθη πειδ µολογοσε τν Χριστ κα φυλακίστηκε µέσα σ µία βρωµερ φυλακή. Μετ π µερικς µέρες τν βγαλαν, τν ξέσχισαν µ σίδερα κα κατόπιν τν κάρφωσαν πάνω σ σταυρό. πειτα καψαν τ σµα του µ πυρωµένα σιδερένια αβδι κα στ συνέχεια τν ριξαν µέσα σ ναµµένο καµίνι, που γιος παρέµεινε γι τρες µέρες κα βγκε µ τν χάρη το Θεο βλαβής. Κατόπιν το δωσαν δηλητήρια, π τ ποα κα πάλι γιος µεινε βλαβής, µ ποτέλεσµα ν πιστέψει στ Χριστ εδωλολάτρης πο τ κατασκεύαζε κα ποος ποκεφαλίστηκε. Μετ π ατά, κοψαν τ νερα το Μάρτυρα κα τν ριξαν µέσα σ να καζάνι βραστ νερό. Στ συνέχεια γδαραν τ κεφάλι του κα τελικ τν ποκεφάλισαν, γι ν πάρει τσι τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

Ογιοι Ταράσιος καωάννης

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Στέφανος Πρεσβύτερος

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος νθιµος Πρεσβύτερος

πεβίωσε ερηνικά.

 

σία Σεβαστιαν Θαυµατουργός

πεβίωσε ερηνικά. Δν πάρχουν λλα βιογραφικά της στοιχεα, µόνο γιογραφία της.

 

γιος Παναγς Μπασιάς

Γεννήθηκε στ Ληξούρι τς Κεφαλονις τ 1801 κα ταν γις γονέων πιφανν οκογενειν, το Μιχαλ Τυπάλδου – Μπασι κα τς εγγίνας Δελλαπόρτα. µαθε ταλικά, γαλλικά, λατινικ κα καταρτίστηκε στ φιλοσοφία κα τν θεολογία. Μικρς κόµα χειροθετήθηκε ναγνώστης κα πηρέτησε σν γραµµατοδιδάσκαλος σ δηµοτικ σχολεο. Τ 1836 χειροτονήθηκε Διάκονος κα Πρεσβύτερος µ τ νοµα Παΐσιος π τν τότε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Παρθένιο. Δν πιζήτησε φηµεριακ θέση. Συνήθως λειτουργοσε στ ξωκκλήσι το γίου Σπυρίδωνα στν Πλατ Γιαλό, που συνέῤῥεε πλθος πιστν γι ν λειτουργηθε κα ν κούσει τ θερµ κηρύγµατά του. πρξε προσωποποίηση τς λεηµοσύνης κα θερµς συµπαραστάτης τν δυνάτων. Τ 1846 ἀῤῥώστησε π κάποια νευρικ σθένεια (λλοι λένε τι πρόκειτο γι «κατ Χριστν σαλό») κα µετ τν καταστροφικ σεισµ το 1867 τν περιέθαλψε ξάδελφός του ωάννης Κερουλάνος. Γι πέντε χρόνια (1882- 1888) µεινε κατάκοιτος κα πλθος χριστιανν πήγαινε ν πάρει τν ελογία του. Πέθανε στς 7 ουνίου 1888 κα ρθόδοξη κκλησία τν γιοποίησε στς 4 Φεβρουαρίου 1986. κανε θαύµατα πρν λλ κα µετ τ θάνατό του.

 

Ογιοι Βασιλείδης µάρτυρας Στρατιώτης καωάννης σιοµάρτυρας

 

γιος ντώνιος τς Μονς Βαλαάµ (Διά Χριστν σαλός)

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

21 Ιουνίου 2024

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

«Πνεῦμα θεῖο καί Πανάγιο! Ἔλα καί σέ μᾶς, πού γονατιστοί Σέ παρακαλοῦμε. Ὡς ἄνεμος δυνατός, ξερίζωσε τά πάθη μας. Ὡς δροσιά, δρόσισε τήν πνευματική ἀτονία μας. Ὡς φωτιά, θέρμανε τή θρησκευτική ἀδιαφορία μας. Ὡς φίλος καί Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μας στήν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ...».

Κων. Καλλίνικος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες