9 Αὐγούστου

0809

9 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Ματθίας πόστολος

     Ο γιοι 10 Μάρτυρες, ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος,

Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία, πο µαρτύρησαν

στ Χάλκη

●     γιος ντωννος (στ Μηναα γράφεται ντώνιος) π τν λεξάνδρεια

●     σιος Ψόης

     Ερεσις τς χειροποιήτου Εκόνας το Χριστο στ Καµουλιανά

     νάµνηση γκαινίων Ναο τν γίων Ζως κα σπέρου ν τ Δευτέρ

●     γιος Κωνσταντνος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Oswald (γγλος)

●     σιος Γερµανς ν λάσκ

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Ματθίας πόστολος

Πς Ματθίας κατατάχθηκε στ χορ τν δώδεκα ποστόλων, τ γνωρίζουµε π τς Πράξεις τν ποστόλων. Μετ τν προδοσία κα τν παγχονισµ το ούδα κα µετ τν νάληψη το Κυρίου, ο ντεκα µαθητς µ τν Παναγία βρίσκονταν στ περον. Τότε Πέτρος πρότεινε ν κλεγε λλος ντ το ούδα, π τος νδρες πο κολουθοσαν πηρετώντας τ Χριστό. πρόταση γινε δεκτ κα τέθηκαν δυ ποψήφιοι: ωσφ καλούµενος Βαρσαββς κα Ματθίας. Τότε βαλαν κλρο, κα δίνοντας σ λους µς παράδειγµα ναπόθεσης κάθε κλογς µας στ Θεό, προσευχήθηκαν λοι µαζ ς ξς: «Σ Κύριε, καρδιογνστα πάντων, νάδειξαν ν ξελέξω κ τούτων τν δυ να, λαβεν τν κλρον τς διακονίας ταύτης κα ποστολς». Δηλαδή: Σ Κύριε, πο γνωρίζεις τς καρδις λων, φανέρωσε καθαρ κενον πο ξέλεξες, ναν π ατος τος δυό, γι ν πωµισθε τ ξίωµα τς ποστολικς διακονίας. Στ συνέχεια κλρος πεσε στ Ματθία. Κα τσι προστέθηκε στος ντεκα ποστόλους. π τν µετέπειτα ζω το Ματθία, γνωρίζουµε τι κήρυξε τ Εαγγέλιο στν Αθιοπία, που κα τελείωσε τν ζωή του µαρτυρικά.

 

Ογιοι 10 Μάρτυρες, ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία,

πο µαρτύρησαν στ Χάλκη Τ µαρτύριο τν γίων ατν, ναφέρεται στ χρόνια του εκονοµάχου ατοκράτορα Λέοντα το Γ΄. ποος, πως εναι γνωστό, µ διάταγµά του τ 728 µπόδισε λοσχερς τν νάρτηση γίων εκόνων, χι µόνο στς κκλησίες λλ σ΄ ποιοδήποτε λλο µέρος. Στ διάταγµα ατ ντιστάθηκε Πατριάρχης Γερµανός, λλ βασιλις συγκάλεσε συνέδριο κα καταδίκασε τν στάση το Πατριάρχη. Τότε ατς παραιτήθηκε κα δυστυχς τν θέση του δέχτηκε ν πάρει σύγκελλος κα µαθητής του ναστάσιος. ποος ρχισε µέσως ν κτελε τ ατοκρατορικ διάταγµα. Τότε κάποιος ξιωµατικός, πολ προκλητικ πγε σ µία οκοδοµ πο ποτελοσε κατ κάποιο τρόπο τ προπύλαια τν νακτόρων, κα νοµαζόταν Χάλκη Πύλη διότι στέγη της ταν χάλκινη, κα µ να τσεκορι ρχισε ν ξηλώνει τν εκόνα το Χριστο πο ταν πάνω σ΄ ατή. ξοργισµένος ρθόδοξος λας µπροστ σ΄ ατ τ γκληµα, ριξε τν σεβ ξιωµατικ π τν σκάλα, πάνω στν ποία ταν, µ ποτέλεσµα ατς ν σκοτωθε. Τότε βασιλις στειλε τν φρουρά του κα σκότωσε πολλος π τ ντονα διαµαρτυρόµενο πλθος. Μεταξ ατν ταν κα ο δέκα συγκεκριµένοι Μάρτυρες. Τ δ νόµατά τους ταν τ ξς: ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία.

 

γιος ντωννος (στ Μηναα γράφεται ντώνιος) π τν λεξάνδρεια

Πατρίδα του λεξάνδρεια, που µ ζλο κήρυττε δηµόσια τν λήθεια το Εαγγελίου το Κυρίου ησο Χριστο. Συνελήφθη π τν ρχοντα τς λεξάνδρειας κα βασανίστηκε σκληρά. Στν ρχ τν κρέµασαν κα ξέσχισαν τς σάρκες του. Κατόπιν τν ριξαν µέσα σ ναµµένο καµίνι, που παρέδωσε τν γία ψυχή του στν Θεό. Τ γιο λείψανό του βρέθηκε µέσα στ καµίνι πείραχτο, χωρς φωτι ν βλάψει οτε µία τρίχα π τ µαλλι τς κεφαλς του.

 

σιος Ψόης

πεβίωσε ερηνικ προσευχόµενος.

 

Ερεσις τς χειροποιήτου Εκόνας το Χριστο στ Καµουλιανά

ψευδεπίγραφη ατ διήγηση γι τν ερεση τς χειροποίητης εκόνας το Χριστο, π τν εδωλολάτρισσα κυλίνα κα µετέπειτα χριστιαν (σύµφωνα µ τν διήγηση), µέσα σ κιβώτιο, ποδόθηκε στν Γρηγόριο Νύσσης, π κάποιον µεταγενέστερο, προκειµένου ν δώσει κρος σ΄ ατή.

 

νάµνηση γκαινίων Ναο τν γίων Ζως κασπέρου ν τ Δευτέρ

 

γιος Κωνσταντνος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βλέπε βιογραφία του τν 29η ουλίου.

 

σιος Γερµανς ν λάσκ

Λεπτοµέρειες γι τν ζω ατο το γίου τς ρθοδοξίας, µπορε ν βρε ναγνώστης στ βιβλίο « γιοι τς λάσκας», το Γ.Ε. Πιπεράκη, κδ. πτάλοφος», θναι.

Μοιραστείτε το άρθρο:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on skype
Share on print

Ένα κάθε μέρα

28 Φεβρουαρίου 2021

Με ειρήνη ή με γκρίνια;

«Κάλλιο λάχανο με ειρήνη παρά ζάχαρη με γκρίνια». / Είναι καλύτερα να ζει κανείς φτωχικά και με ειρήνη, παρά πλούσια και μέσα σε ατμόσφαιρα γκρίνιας.

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Φεβ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες