9 Αὐγούστου

0809

9 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Ματθίας πόστολος

     Ο γιοι 10 Μάρτυρες, ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος,

Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία, πο µαρτύρησαν

στ Χάλκη

●     γιος ντωννος (στ Μηναα γράφεται ντώνιος) π τν λεξάνδρεια

●     σιος Ψόης

     Ερεσις τς χειροποιήτου Εκόνας το Χριστο στ Καµουλιανά

     νάµνηση γκαινίων Ναο τν γίων Ζως κα σπέρου ν τ Δευτέρ

●     γιος Κωνσταντνος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Oswald (γγλος)

●     σιος Γερµανς ν λάσκ

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Ματθίας πόστολος

Πς Ματθίας κατατάχθηκε στ χορ τν δώδεκα ποστόλων, τ γνωρίζουµε π τς Πράξεις τν ποστόλων. Μετ τν προδοσία κα τν παγχονισµ το ούδα κα µετ τν νάληψη το Κυρίου, ο ντεκα µαθητς µ τν Παναγία βρίσκονταν στ περον. Τότε Πέτρος πρότεινε ν κλεγε λλος ντ το ούδα, π τος νδρες πο κολουθοσαν πηρετώντας τ Χριστό. πρόταση γινε δεκτ κα τέθηκαν δυ ποψήφιοι: ωσφ καλούµενος Βαρσαββς κα Ματθίας. Τότε βαλαν κλρο, κα δίνοντας σ λους µς παράδειγµα ναπόθεσης κάθε κλογς µας στ Θεό, προσευχήθηκαν λοι µαζ ς ξς: «Σ Κύριε, καρδιογνστα πάντων, νάδειξαν ν ξελέξω κ τούτων τν δυ να, λαβεν τν κλρον τς διακονίας ταύτης κα ποστολς». Δηλαδή: Σ Κύριε, πο γνωρίζεις τς καρδις λων, φανέρωσε καθαρ κενον πο ξέλεξες, ναν π ατος τος δυό, γι ν πωµισθε τ ξίωµα τς ποστολικς διακονίας. Στ συνέχεια κλρος πεσε στ Ματθία. Κα τσι προστέθηκε στος ντεκα ποστόλους. π τν µετέπειτα ζω το Ματθία, γνωρίζουµε τι κήρυξε τ Εαγγέλιο στν Αθιοπία, που κα τελείωσε τν ζωή του µαρτυρικά.

 

Ογιοι 10 Μάρτυρες, ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία,

πο µαρτύρησαν στ Χάλκη Τ µαρτύριο τν γίων ατν, ναφέρεται στ χρόνια του εκονοµάχου ατοκράτορα Λέοντα το Γ΄. ποος, πως εναι γνωστό, µ διάταγµά του τ 728 µπόδισε λοσχερς τν νάρτηση γίων εκόνων, χι µόνο στς κκλησίες λλ σ΄ ποιοδήποτε λλο µέρος. Στ διάταγµα ατ ντιστάθηκε Πατριάρχης Γερµανός, λλ βασιλις συγκάλεσε συνέδριο κα καταδίκασε τν στάση το Πατριάρχη. Τότε ατς παραιτήθηκε κα δυστυχς τν θέση του δέχτηκε ν πάρει σύγκελλος κα µαθητής του ναστάσιος. ποος ρχισε µέσως ν κτελε τ ατοκρατορικ διάταγµα. Τότε κάποιος ξιωµατικός, πολ προκλητικ πγε σ µία οκοδοµ πο ποτελοσε κατ κάποιο τρόπο τ προπύλαια τν νακτόρων, κα νοµαζόταν Χάλκη Πύλη διότι στέγη της ταν χάλκινη, κα µ να τσεκορι ρχισε ν ξηλώνει τν εκόνα το Χριστο πο ταν πάνω σ΄ ατή. ξοργισµένος ρθόδοξος λας µπροστ σ΄ ατ τ γκληµα, ριξε τν σεβ ξιωµατικ π τν σκάλα, πάνω στν ποία ταν, µ ποτέλεσµα ατς ν σκοτωθε. Τότε βασιλις στειλε τν φρουρά του κα σκότωσε πολλος π τ ντονα διαµαρτυρόµενο πλθος. Μεταξ ατν ταν κα ο δέκα συγκεκριµένοι Μάρτυρες. Τ δ νόµατά τους ταν τ ξς: ουλιανός, Μαρκιανός, ωάννης, άκωβος, λέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος κα Μαρία Πατρικία.

 

γιος ντωννος (στ Μηναα γράφεται ντώνιος) π τν λεξάνδρεια

Πατρίδα του λεξάνδρεια, που µ ζλο κήρυττε δηµόσια τν λήθεια το Εαγγελίου το Κυρίου ησο Χριστο. Συνελήφθη π τν ρχοντα τς λεξάνδρειας κα βασανίστηκε σκληρά. Στν ρχ τν κρέµασαν κα ξέσχισαν τς σάρκες του. Κατόπιν τν ριξαν µέσα σ ναµµένο καµίνι, που παρέδωσε τν γία ψυχή του στν Θεό. Τ γιο λείψανό του βρέθηκε µέσα στ καµίνι πείραχτο, χωρς φωτι ν βλάψει οτε µία τρίχα π τ µαλλι τς κεφαλς του.

 

σιος Ψόης

πεβίωσε ερηνικ προσευχόµενος.

 

Ερεσις τς χειροποιήτου Εκόνας το Χριστο στ Καµουλιανά

ψευδεπίγραφη ατ διήγηση γι τν ερεση τς χειροποίητης εκόνας το Χριστο, π τν εδωλολάτρισσα κυλίνα κα µετέπειτα χριστιαν (σύµφωνα µ τν διήγηση), µέσα σ κιβώτιο, ποδόθηκε στν Γρηγόριο Νύσσης, π κάποιον µεταγενέστερο, προκειµένου ν δώσει κρος σ΄ ατή.

 

νάµνηση γκαινίων Ναο τν γίων Ζως κασπέρου ν τ Δευτέρ

 

γιος Κωνσταντνος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βλέπε βιογραφία του τν 29η ουλίου.

 

σιος Γερµανς ν λάσκ

Λεπτοµέρειες γι τν ζω ατο το γίου τς ρθοδοξίας, µπορε ν βρε ναγνώστης στ βιβλίο « γιοι τς λάσκας», το Γ.Ε. Πιπεράκη, κδ. πτάλοφος», θναι.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουνίου 2024

Τι ακούς;

«Κηρῷ τά ὦτα φράσσε πρός φαύλους λόγους» (Με κερί να κλείνεις τα αυτιά σου, για να μην ακοῦνε λόγια αισχρά).

(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες