10 Αὐγούστου

0810

10 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Λαυρέντιος ρχιδιάκονος, Ξύστος Πάπας Ρώµης κα ππόλυτος

●     γιος ρων φιλόσοφος

     Ο γιοι ξι Μάρτυρες ο ν Βιζύ (κατ΄ λλους Λιβύη)

     γία γαθονίκη Παρθενοµάρτυς ν Καρχηδόνι

●     γιος Λαυρέντιος τς Καλούγας (Ρσος)

 

 

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Ογιοι Λαυρέντιος ρχιδιάκονος, Ξύστος Πάπας Ρώµης καππόλυτος

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν τ 253 µετ Χριστόν. ρχιδιάκονος Λαυρέντιος ταν π τος πι γνωστος κληρικος τς ρωµαϊκς κκλησίας, κα το εχαν µπιστευθε τν διαχείριση τς περιουσίας της. ταν γινε διωγµς κατ τν χριστιανν, πάπας Ρώµης Ξύστος Σίξτος Β΄ πρτος πρόσφερε θυσία τν αυτό του, µολογώντας τν Χριστ κα ποκεφαλίστηκε. Κατόπιν συνέλαβαν κα τ Λαυρέντιο. πειδ ταν διαχειριστς τς κκλησίας, τν διέταξαν ν παραδώσει τος θησαυρούς της. Λαυρέντιος δέχθηκε, κα µετ π λίγο πέστρεψε µ µία µεγάλη φάλαγγα µαξν, γεµάτες φτωχούς, ρφαν κα ναπήρους. Κα πάντησε στν γεµόνα τι σ λους ατος τος πάσχοντες εναι ποταµιευµένοι ο θησαυρο τς κκλησίας, «που οτε σς οτε βρσις φανίζει, κα που κλέπται ο διορύσσουσιν οδ κλέπτουσιν». Δηλαδή, που οτε σκόρος, οτε σαπίλα κα σκουρι φανίζουν ατος τος θησαυρούς, κα που οτε κλέφτες µπορον ν τρυπήσουν τος τοίχους ατν τν θησαυροφυλακίων, γι ν κλέψουν τ πολύτιµο περιεχόµενό τους. ξαγριωµένοι τότε ο εδωλολάτρες, ψησαν τ Λα
υρέντιο ζωντανό, πάνω σ σιδερένια σχάρα. Τ λείψανό του παρέλαβε κάποιος εσεβς χριστιανός, ππόλυτος. ταν, µως, τ µαθε ατ γεµόνας, διέταξε κα τν συραν γρια λογα µέσα σ γκάθια, κα τσι µαρτυρικ τελείωσε τ ζωή του κα ππόλυτος.

 

γιος ρων φιλόσοφος

πεβίωσε ερηνικά. (δ ρισµένα γιολόγια, ναφέρουν κα τν µνήµη κάποιου µάρτυρος ραΐδου).

 

Ογιοι ξι Μάρτυρες ον Βιζύ (κατ΄ λλους Λιβύη)

Μαρτύρησαν, φο λλων συνέτριψαν τ στ κα λλων ξέσχισαν τς σάρκες.

 

γία γαθονίκη Παρθενοµάρτυς ν Καρχηδόνι

 

γιος Λαυρέντιος τς Καλούγας (Ρσος)

Δι Χριστν σαλός.

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

4 Μαρτίου 2024

Με ειρήνη ή με γκρίνια;

«Κάλλιο λάχανο με ειρήνη παρά ζάχαρη με γκρίνια». / Είναι καλύτερα να ζει κανείς φτωχικά και με ειρήνη, παρά πλούσια και μέσα σε ατμόσφαιρα γκρίνιας.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες